Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

İbni Sina Metni Cevapları

İbni Sina metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 241-245-246-247-248-249-250 (Bilim ve Teknoloji Teması)

İbni Sina Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

İbni Sina Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

İbni Sina Metni Cevapları Sayfa 241

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarıyla ilgili sunumunuzu gerçekleştiriniz.

2. İbni Sina’nın eserleriyle ilgili notlarınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

İbni Sina Metni Cevapları Sayfa 245

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını noktalı kutucuğa yazınız.

Cevap:

İbni Sina Metni Cevapları - Eşleştirme

İbni Sina Metni Cevapları – Eşleştirme

b. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yazınız.

Cevap:

1. mühim → önemli

2. memleket → ülke

3. önder → öncü

4. iyileştirme → tedavi

5. görkemli → muhteşem

6. yapıt → eser

7. masraf → gider

8. dönem → çağ

9. hata → yanlış

10. meşhur → ünlü

İbni Sina Metni Cevapları Sayfa 246

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. İbni Sina hangi yıllar arasında yaşamış?

Cevap: 980 ve 1037 yılları arasında yaşamıştır.

2. İbni Sina’nın matematik bilimine tutumu nasılmış?

Cevap: Başlangıçta zor gelmiştir fakat büyük bir emek vererek çalışıp matematik alanında en başarılılardan olmuştur.

3. İbni Sina, okuduğu kitapları niçin yeniden okurmuş?

Cevap: Her okuduğunda farklı bir yönünü keşfettiği için yeniden okurmuş.

4. İbni Sina, hangi çağda Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden sayılır olmuş?

Cevap: Orta Çağ’da.

5. Batılılar, İbni Sina’yı hangi isimle anmışlar?

Cevap: Avicenna.

6. İbni Sina, tıp alanı dışında hangi alanlarda eserler vermiş?

Cevap: Mantık, din, psikoloji, ahlak, müzik, matematik, astronomi, fizik

3. ETKİNLİK

a. www.eba.gov.tr adresindeki İbni Sina ile ilgili belgeseli izleyiniz.

Tıkla, İzle

b. Okuduğunuz metin ve izlediğiniz belgeselde İbni Sina’nın hayatı başkaları tarafından anlatılmıştır. Bu bilgilerden hareketle İbni Sina’nın kişilik özelliklerini yazınız.

Cevap:

İbni Sina zeki, meraklı, okumayı ve araştırmayı seven, insanlara yardım etmeye çalışan, alçak gönüllü bir insandır.

c. İbni Sina’nın farklı alanlarda eserler vermiş olması hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Cevap:

(örnek) Bence tüm bilimler birbirleri ile bağlantılıdır. İbni Sina kendi alanında araştırmalar yaparken diğer bilimlerden de faydalanmış, hatta bu alanlarda uzman olmuştur. Böylece farklı alanlarda da eserler vermiştir.

İbni Sina Metni Cevapları Sayfa 247

4. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki talimatnameyi okuyup ilk yardım uygulamalarındaki iş ve işlem basamaklarını kavrayınız.

İlk Yardım Temel Uygulamaları

Kurtarma

Olay yerinde yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla yaralıya dokunulmamalı ve yaralı kımıldatılmamalıdır.

İlk Yardımcının Yapması Gerekenler

1. Yaralının durumunu değerlendirmelidir.
2. Yaralının korku ve endişelerini gidermelidir.
3. Yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmelidir.
4. Yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahaleyi gerçekleştirmelidir.
5. Burkulma, çıkık, kırık, kanama vb. durumlarda olay yerinde müdahale yapmalıdır.
6. Yaralının paniklemesine izin vermemelidir.
7. Yaralıyı hareket ettirmeden müdahalede bulunmalıdır.
8. Yaralının en uygun yöntemlerle, en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlamalıdır. Ancak herhangi bir tehlike yok ise yaralıyı yerinden kımıldatmamalıdır.

b. Bu şekilde hazırlanmış talimatnamelerin önemi nedir? Aşağıya yazınız.

Cevap:

Bu şekilde hazırlanmış talimatlar insanların hangi durumlarda ne yapacağı konusunda kalıcı bilgi sağlar. Böylece insanlar olaylar karşısında doğru davranış sergiler. Bu talimatlar insan hayatı gibi kritik konularda hata yapılmasını engeller.

İbni Sina Metni Cevapları Sayfa 248

5. ETKİNLİK

Metinde geçen karşılaştırma cümlelerini örnekteki gibi aşağıya yazınız.

Cevap:

• Matematik alanında da en başarılılardan oldu.

• İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncesinin bilgisiyle o kitapları nasıl yazdığına hayret
ediyorum.

• 14 yaşına geldiğinde öğrenmekte olduğu konuları artık öğretmenlerinden daha iyi biliyordu.

• 21 yaşına geldiğinde, bulunduğu ülkenin en ünlü doktorlarından biri oldu.

• Yaşı ilerledikçe Doğu’da tıp alanında en büyük bilim insanlarından biri oldu.

• Orta Çağ’da, Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden oldu.

• Yüzlerce yıl tıp alanında ondan daha iyi bir bilim insanı yetişmedi.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.

Cevap:

[N] İbni Sina 980 ve 1037 yılları arasında yaşadı.

[Ö] İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncenin bilgisiyle o kitapları nasıl yazdığına
hayret ediyorum.

[N] İbni Sina 57 yıl süren yaşamına birçok eser sığdırdı.

[N] Batılılar, İbni Sina’yı “Avicenna” adıyla andılar.

[Ö] İBen de onun gibi çok kıymetli eserler yazmak isterdim.

[N] İbni Sina yalnız tıp alanında değil başka pek çok alanda da eserler verdi.

[Ö] İBu kadar alanda çalışma yapmak tek kişi için çok zor olsa gerek.

[Ö] İYazdığı kitaplar, dönemin en önemli ve yararlı bilgilerini içermektedir.

İbni Sina Metni Cevapları Sayfa 249

7. ETKİNLİK

I. Metin

İbni Sina, 980-1037 yılları arasında yaşadı. 57 yıl süren yaşamı boyunca hiç ara vermeden çalıştı. 14 yaşına geldiğinde birçok alanda bilgi sahibiydi. 21 yaşında bulunduğu ülkenin en ünlü doktorlarından biri oldu. Yalnız tıp değil; mantık, din, psikoloji, ahlak, müzik, matematik, astronomi, fizik konularında da eserler verdi. 150’den fazla kitap yazdı. Bu kitaplar hâlâ kaynak olarak kullanılmaya devam ediyor.

Nefise ATÇAKARLAR
TRT Çocuk dergisi

II. Metin

Ben Gönen’de doğdum. Yirmi yıldır görmediğim bu kasaba, düşümde artık bir serap gibiydi. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz Çarşı Camisi’nin karşısındaki küçük, harap şadırvanı, içinde binlerce kereste tohumu yüzen nehirciği, bazen yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışıyorum. (…) Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrarlatır, sütümü içirirdi.

Ömer SEYFETTİN
And

b. Hangi metinde yazar, başka bir kişinin hayat hikâyesini anlatmıştır? Hangi metinde yazar, kendi hayat hikâyesini anlatmıştır? Belirleyiniz.

Cevap: I. metinde yazar başka bir kişinin hayat hikayesini anlatmıştır. II. metinde yazar kendi hayat hikayesini anlatmıştır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen zarfları bulup altlarını çizerek işaretleyiniz. İşaretlediğiniz zarfları, türlerini belirterek tabloya yazınız.

Cevap:

Yine bir bahar sabahıydı. Uykudan henüz uyanmıştım. Pencereme doğru aheste aheste yürüdüm. Penceremin pervazında bir çift güvercin vardı. Hemen onları almak için açtım penceremi. Kuşlar beni görünce telaş içinde uçtular. Niçin yapmıştım bunu, neden serbest bırakmadım onları anlayamıyorum. Gerçi her zaman böyleyim ben. Çok acele hareket ediyorum.

ZarfTürü
henüzzaman zarfı
aheste ahestedurum zarfı
hemenzaman zarfı
beni görüncezaman zarfı
telaş içindedurum zarfı
niçinsoru zarfı
nedensoru zarfı
her zamanzaman zarfı
çok aceledurum zarfı

İbni Sina Metni Cevapları Sayfa 250

9. ETKİNLİK

İbni Sina’nın aşağıdaki sözünden hareketle “Zorluklar karşısında nasıl bir tutum içinde olmalıyız?” konulu kısa bir yazı yazınız.

Ben matematikten korkacağıma matematik benden korksun.

Cevap:

(örnek)

ZORLUKLARI AŞMAK

Siz hiç karşısına bir engel konduğunda geri dönen bir su akıntısı gördünüz mü? Ben görmedim. Su ya bir müddet birikip o engeli yıkar, ya üstünden geçer, ya da o engelin etrafından dolaşıp yoluna devam eder.

Biz de zorluklar karşısında su gibi olmalıyız. Zorluk karşısında güçlü durup sabrederek o engeli yıkmalı, çok çalışıp o zorluğu görmezden geçmeli, zekamızı kullanarak o zorluğu aşacak yeni yollar bulmalıyız.

Başarı yolunda hiçbir zorluk bize engel olmamalı. Azimle, sabırla, çok çalışarak aşılamayacak engel yoktur hayatta. Biz engellerden korkacağımıza engeller bizden korksun!

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Geçmişten günümüze insanların kullandıkları haberleşme araçlarını araştırınız. Araştırmalarınızı görsellerle destekleyiniz.

Alttaki butonlara tıklayarak konu hakkında yazılmış içeriklere ulaşabilirsiniz.

Geçmişten Günümüze İnsanlar Hangi Yollarla İletişim Kuruyorlar? İletişim Araçları Nelerdir?

*** İbni Sina metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
love
10
angry
6
clap
4
unlike
3
happy
3
sad
2
confused

23 Yorum

Yorum Yap