Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları

Elinizin Altındaki Dünya dinleme metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 257-258-259-260 (Bilim ve Teknoloji Teması)

Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları Sayfa 257

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Güvenli internet kullanımı hakkındaki araştırmalarınızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Evinizde internet var mı? Varsa interneti hangi amaçlarla kullandığınızı açıklayınız.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcük gruplarını yazınız. Bu sözcük gruplarının anlamını önce tahmin ediniz. Sonra tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

r ö d t e z l ö g e k m l e k e b

Cevap: dört gözle beklemek

ö z n ü g ü t d ö r m a ç k a

Cevap: gözünü dört açmak

z ı s a r t a h m k e t e

Cevap: rahatsız etmek

e t k e r e a h m e ç g e k

Cevap: harekete geçmek

n ü z ö g e i m k e ş i l

Cevap: gözüne ilişmek

n e z ö e r t k e m g ö s

Cevap: özen göstermek

dört gözle beklemek: Çok isteyerek veya özleyerek beklemek

gözünü dört açmak: Aldanmamak için çok uyanık bulunmak

rahatsız etmek: Rahatını bozmak, rahatını, keyfini kaçırmak

harekete geçmek: Bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek

gözüne ilişmek: Birdenbire, istemeden görmek

özen göstermek: Bir şeyi özenerek elden geldiğince iyi olmasına gayret ederek yapmak, itina etmek

Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları Sayfa 258

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. İnsanlar dört gözle neyi beklerlermiş?

Cevap: İnternete girmeyi beklermiş.

2. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız yer neresiymiş?

Cevap: İnternetmiş.

3. “Sihirli dünya” olarak nitelendirilen yerde neler yapılıyormuş?

Cevap: Her türlü bilgi kaynağına ulaşılabilir, insanlarla iletişim kurulabilir, video izlenebilir, oyun oynanabilirmiş.

4. Aileler, çocukları yanı başlarında olduğu hâlde internetteyken niçin onları kontrol ediyormuş?

Cevap: Kötü niyetli insanlardan onları koruyabilmek için kontrol ediyormuş.

5. İnternet kullanımında size düşen görevler nelermiş?

Cevap: İnternetteki tehlikelerin farkında olup gözümüzü dört açmakmış.

6. İnternet kullanırken nelere dikkat edilmeliymiş?

Cevap: Kişisel bilgileri, video ve fotoğraflarımızı internette paylaşmamalı, kendimizi kötü hissettiren, utanmamıza neden olan paylaşımları ailemize bildirmeli, bizi rahatsız eden mesajlara cevap vermemeli, bilgisayarımıza yazılım indirmeden önce büyüklerimize danışmalı, bilgisayar ve internet şifremizi kimseyle paylaşmamalı, gördüğümüz her şeye inanmamalı, tanımdığımız kişilerle gerçek hayatta buluşmak için sözleşmemeli, bir şey paylaşırken iki kere düşünmeliymişiz.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Cevap:

Metnin konusu: İnternet kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Metnin ana fikri: Gerçek hayatta dikkat ettiğimiz her şeye internet ortamında da dikkat etmemiz gerekir.

Metnin yardımcı fikirleri: İnternet faydalı olduğu kadar yanlış kullanımda zararları da olan bir mecradır.

İnternet ortamında hiç kimseye güvenilmemelidir.

4. ETKİNLİK

Metinde anlatılanlara katılıyor musunuz? Nedenlerini de belirterek aşağıya yazınız.

Cevap:

(örnek)

Evet katılıyorum. İnternet doğru kullanıldığında çok faydalıdır. Fakat bilinçsizce kullanıldığında geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir. İnterneti kullanırken her zaman gözümüzü dört açmalı ve internette tanıştığımız hiç kimseye güvenmemeli, bizi rahatsız eden her durumu büyüklerimize bildirmeliyiz.

Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları Sayfa 259

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadeleri aralarında sebep-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç ilişkileri kurarak eşleştiriniz.

Cevap:

Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları - Eşleştirme

Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları – Eşleştirme

6. ETKİNLİK

Noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap: 

[D] Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna nokta konur.

[Y] Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır.

[D] Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcüklerin arasına virgül konur.

[D] İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konur.

[Y] Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna üç nokta konur.

[D] Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna soru işareti
konur.

[Y] Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için virgül kullanılır.

[D] Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna kısa çizgi konur.

Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları Sayfa 260

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluklarını düzelterek yeniden yazınız.

• Hiç dinlenmeden çalışırsan hastalanabilir hatta yorgun düşebilirsin.

Cevap: Hiç dinlenmeden çalışırsan yorgun düşebilir hatta hastalanabilirsin.

• Kesinlikle denizi olmayan bir şehirde herhâlde yaşamazdım.

Cevap: Kesinlikle denizi olmayan bir şehirde yaşamazdım.

• İş başvurusunu yaparken öğretim durumunu gösteren bir belge istediler.

Cevap: İş başvurusunu yaparken öğrenim durumunu gösteren bir belge istediler.

• Sağlıklı ve sıhhatli bir hayat istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin.

Cevap: Sağlıklı bir hayat istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin.

• Yaz boyu bomboş evde oturdu.

Cevap: Yaz boyu evde boş boş oturdu.

• Söylediklerini hiç karşılık vermeden dinledi.

Cevap: Söylediklerini karşılık vermeden dinledi.

• Öğretmenlerin konuşmalarına istemeden kulak kesildim.

Cevap: Öğretmenlerin konuşmalarına kulak kesildim.

8. ETKİNLİK

İnternet kullanımı gençler için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bu konuyla ilgili münazarayı gerçekleştiriniz. Münazara sırasında aşağıdaki yönergelere uyunuz.

• Konu dışına çıkmadan konuşunuz.
• Konuşurken size ayrılan süreye uyunuz.
• Fikirlerinizi görsel, işitsel materyallerle destekleyerek paylaşınız.
• Karşınızdakileri, düşüncelerinizin doğruluğuna inandırmaya çalışınız.
• Dinleme kurallarına uyunuz.

*** Elinizin Altındaki Dünya dinleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
clap
7
love
3
confused
2
unlike
2
angry
1
happy
1
sad

13 Yorum

Yorum Yap