Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Ben Kendimi İfade Edebilirim Metni Cevapları

Ben Kendimi İfade Edebilirim metni cevapları ve soruları, SDR İpekyolu Yayınları 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37
(Birey ve Toplum Teması)

Ben Kendimi İfade Edebilirim Metni Cevapları - 3. Sınıf Türkçe SDR İpekyolu Yayınları

Ben Kendimi İfade Edebilirim Metni Cevapları – 3. Sınıf Türkçe SDR İpekyolu Yayınları

Ben Kendimi İfade Edebilirim Metni Cevapları Sayfa 28

Okulda herhangi bir sorunla karşılaştığınızda kimlerden yardım istersiniz?

Cevap: 

(örnek)

Arkadaşlarımdan ve öğretmenlerimden yardım isterim.

Ben Kendimi İfade Edebilirim Metni Cevapları Sayfa 33

1. ETKİNLİK

Metinden neler öğrendiğinizi yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 

(örnek)

Metinden, konuşmanın ve kendimizi ifade etmenin sorunlarımızı çözmemizde yardımcı olduğunu, sorunlarımızı çözmek için yardım istemekten çekinmememiz gerektiğini öğrendim.

2. ETKİNLİK

Metnin resimlerini inceleyiniz. Resimlerin, metnin hangi bölümleriyle ilgili olduğunu düşünüyorsunuz? Nedenleriyle birlikte yazınız.

Cevap: 

Birinci resim, Cihan’ın öğretmene soru soramaması ile ilgilidir. İkinci resim, Cihan’ın öğretmene soru soramaması nedeniyle kendine sinirlenmesi ile ilgilidir. Üçüncü resim, Cihan’ın babasıyla konuşamaması ile ilgilidir. Dördüncü resim, Cihan’ın ablası Elif’in Cihan ile konuşmanın ona nasıl yardımcı olacağı ile ilgili yaptığı konuşma ile ilgilidir. Beşinci resim Cihan’ın konuşmayı başarması nedeniyle rahatlaması ile ilgilidir.

Ben Kendimi İfade Edebilirim Metni Cevapları Sayfa 34

3. ETKİNLİK

Cihan, ablasıyla konuştuktan sonra neler yaşamış olabilir? Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi yansıtan bir resim yapınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Metindeki hangi noktalama işareti, “Bundan sonra gelecek sözler var.” anlamındadır? Araştırıp örneklerle açıklayınız.

Cevap: 

Üç nokta (…) işareti, “Bundan sonra gelecek sözler var.” anlamındadır.

Bazı kısaltılmış metinlerde çıkarılmış bölümlerin yerine parantez içinde üç nokta (…) konur. turkceodevim.com

Örnek:

Bir şey, onu bundan alıkoyuyordu.
(…)
Cihan, okuldan çıkıp eve gitti.

Ben Kendimi İfade Edebilirim Metni Cevapları Sayfa 35

5. ETKİNLİK

Metnin başlığını bir kez daha okuyunuz. Tüm sözcükleri ağzınızın kaç hareketiyle seslendirdiğinize dikkat ediniz.

Ağzın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir.

Sözcüklerdeki heceleri birbirinden ayırmak için kısa çizgi kullanılır.

Metnin başlığındaki sözcükleri şu şekilde hecelerine ayırabiliriz:

Ben Ken-di-mi İ-fa-de E-de-bi-li-rim

Başlıktaki dört sözcük, toplam on iki heceden oluşmuştur.

Aşağıda, metinden alınmış bazı sözcükler vardır. Bunları hecelerine ayırarak örnekteki gibi tekrar yazınız.

Cevap: 

doğal → do – ğal

bölümü → bö – lü – mü

sormalıyım → sor – ma – lı – yım

ders → ders

Elif → E – lif

defterine → def – te – ri – ne

bir → bir

okul → o – kul

alıkoyuyordu → a – lı – ko – yu – yor – du

Cihan → Ci – han

Her hecede bir ünlü harf vardır. Sözcükteki hece sayısını bulmak için sözcüğün ünlülerini belirlemeniz yeterlidir.

Ben Kendimi İfade Edebilirim Metni Cevapları Sayfa 36

6. ETKİNLİK

Sözcükleri hecelerine ayırırken kısa çizgi kullandık. Kısa çizgiyi, satır sonuna sığmayan sözcükleri uygun hecesinden ayırmak için de kullanırız.

Metinde satır sonuna sığmayan sözcükleri belirleyip aşağıya listeleyiniz. Bunların hangi hecelerinden bölündüğüne dikkat ediniz.

Cevap: 

 • Ken-
  disine
 • hazır-
  lıkları
 • masa-
  sına
 • ken-
  dimizi
 • ger-
  çekten

Aşağıdaki sözcüklerin satır sonunda nasıl bölünebileceklerini yazınız. Bundan önce örneği inceleyiniz.

Cevap: 

Ben Kendimi İfade Edebilirim Metni Cevapları - Satır Sonu Ayırma

Ben Kendimi İfade Edebilirim Metni Cevapları – Satır Sonu Ayırma

Ben Kendimi İfade Edebilirim Metni Cevapları Sayfa 37

7. ETKİNLİK

Cihan’ın yerinde siz olsaydınız sorununuzu nasıl çözerdiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışmanın sonunda ulaştığınız çözümleri yazınız.

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki sözcükleri inceleyiniz. Bunları, sözlükte yer almaları gereken sıraya uygun olarak diziniz.

defter yemek soru hazırlık kardeş sorun

Cevap: 

 1. defter
 2. hazırlık
 3. kardeş
 4. soru
 5. sorun
 6. yemek

*** Ben Kendimi İfade Edebilirim metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

14 Yorum

Yorum Yap