Atatürk’ün Eğitimi Yaygınlaştırmak İçin Yaptığı Çalışmalar


Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmak için yaptığı çalışmalar, Atatürk eğitimi yaygınlaştırmak için neler yapmıştır konulu araştırma yazısını içerikte bulabilirsiniz.


Atatürk’ün Eğitimi Yaygınlaştırmak İçin Yaptığı Çalışmalar

Atatürk’ün Eğitimi Yaygınlaştırmak İçin Yaptığı Çalışmalar


Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunda öncelikli sorun olarak “eğitimsizliği” tespit etmiştir. Eğitim olmadan gelişmiş bir ülke olunamayacağının bilincinde olan Gazi Mustafa Kemal; derhal halkın eğitim seviyesini yukarı çekmek için çalışmalara başlamıştır. Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmak için yaptığı çalışmalar madde madde yazı devamında listelenmiştir.

Atatürk’ün Eğitimi Yaygınlaştırmak İçin Yaptığı Çalışmalar

» Eğitimde birlik sağlanabilmesi için “Eğitim ve Öğretimi Birleştirme Kanunu” 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılmış ve eğitimin herkes için eşit olarak halk tabanına yayılması için ilk adım atılmıştır.

» 1926 ve 1927 yıllarından başlamak üzere karma eğitime geçilmiştir. Bu sayede kız okulları olmayan bölgelerde kız çocuklarının okula gönderilmemesi sorunu aşılmıştır. Erkek ve kız ayrımı olmaksızın bütün çocukların okula gitmesi sağlanmış, eğitim yaygınlaştırılmıştır.

» Arap alfabesinin okuma ve yazmayı zorlaştırdığını düşünen Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1928 tarihinde Yeni Türk Harflerine geçilmesini sağlamıştır.

» Halkın okuma yazma oranının çok düşü olduğunu gören Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin yaygınlaştırılması için okuma yazma seferberliği başlatmıştır.

» “Millet Mektepleri” kurularak, okur-yazar oranı yüzde 10’larda olan halkın okur-yazar oranı artırılmıştır.

» Halkevleri 1932 yılında kurulmuş, kültür ve eğitim odaklı hizmet vermesi sağlanmıştır.

» O yıllarda ülkemizin tek üniversitesi olan Darûl Fünun 1933 yılında İstanbul Üniversite’ne dönüştürülmüştür.

» Türk öğrencileri yurt dışına göndererek orada eğitim almalarını ve yurda dönerek geniş halk kitlelerini eğitmelerini sağlamıştır.

» Ülkede yeterli olmayan okul ve dershane sayısını hızla artırmıştır.

Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmak için yaptığı çalışmaları somutlaştırmak için şu bilgiyi de vermek yerinde olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefat ettiği 1938 yılına kadar eğitim ile ilgili olarak 39 kanun çıkarılmasına öncülük etmiştir.


Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmak için yaptığı çalışmalar, Atatürk eğitimi yaygınlaştırmak için neler yapmıştır konulu araştırma yazısını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Araştırma Konuları İçin Tıklayınız