Araştırma Konuları

AİLE İLE DİĞER TOPLULUKLAR ARASINDA HANGİ FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLER VARDIR?

Aile de bir topluluk türüdür. Fakat diğer topluluklardan farklı bir şekle sahiptir. Aile, birlikte yaşamak için bir araya gelmiştir. Aile dışındaki topluluklar ise belirli bir amaç için bir araya gelirler. Aile ile aile dışındaki topluluklar arasında belli başlı bazı benzerlikler ve farklılıklar şunlardır:

Aile ile diğer topluluklar arasındaki benzerlikler:

  • Her ikisinin de hedefleri vardır. Bu hedefleri beraber belirler.
  • Ailede de diğer toplumlarda da birden fazla kişi bulunduğundan farklı görüş ve fikirler ortaya çıkmaktadır.
  • Aile ve diğer topluluklar, hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için birlikte hareket etmeli, herkes görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Aile ile diğer topluluklar arasındaki farklar:

  • Aile bireyleri arasında kan bağı bulunur fakat diğer topluluklar arasında kan bağı bulunmaz.
  • Aileyi bir arada tutan saygı ve sevgi olmasına rağmen, diğer topluluklarda sevgiye ihtiyaç yoktur. Herkesin birbirine saygılı olması yeterlidir.