Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Üç Öğüt Metni Cevapları (4. Sınıf Türkçe)

Üç Öğüt metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 4. sınıf Türkçe kitabı Sayfa 54-55-56-57-58-59-60-61 (Erdemler Teması)

Üç Öğüt Metni Cevapları

Üç Öğüt Metni Cevapları Sayfa 54

1. METİN

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aşağıda verilen görseller, insanların hayvanlara göstermesi gereken hangi duygu ve davranışları çağrıştırıyor? Yazınız.

Cevap: Onlara merhametli olup onları beslemeli, onları ziyaret etmeli sevgimizi göstermeli, onları incitmemeli onlara gülümsemeliyiz.

2. Çevrenizde kimlerin sözlerine inanır ve değer verirsiniz? Sözüne güvendiğiniz bu insanların karakter özellikleri nelerdir? Yazınız.

Cevap: Ben ailemin ve özellikle öğretmenlerimin sözlerine inanır ve değer veririm. Çünkü bu insanlar dürüst, güvenilir, açık sözlü ve iyilik sever insanlardır. Bundan dolayı inanırım.

3. Verdiğiniz sözleri tutmak için neler yaparsınız? Açıklayınız.

Cevap: Öncelikle tutamayacağım sözler vermem. Eğer söz verdiysem de o sözü yerine getirmek için elimden gelen her şeyi yaparım.

Üç Öğüt Metni Cevapları Sayfa 55

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Metnin boş bırakılan kısmında 1. çalışmayı yapınız.

ÜÇ ÖĞÜT

Avcının biri tuzak kurarak bir serçe avlamıştı. Eline alır almaz serçe dillendi ve “Bu- güne kadar…” dedi, Yediklerini düşünsene. Doymadın mı da benim birkaç gramlık etime hevesleniyorsun? Onlar seni doyurmadıysa ben ne yapabilirim ki? Bırak beni.” Avcı şaşırdı. Hem serçenin dile gelmesine hem de şimdiye kadar yediklerine. Serçe, sür- dürdü konuşmasını: “Şayet bırakırsan sana üç altın öğüt vereceğim. Bir lokma kuş etini mi tercih ediyorsun, ömrün boyunca yararını göreceğin üç öğüdü mü? İyi düşün.” Avcı düşündü ve kararını verdi. “Kabul!” dedi. “Seni bırakacağım. Neymiş bakalım bana vereceğin öğüt?” Serçe, “Bir şartım var ama.” dedi.
Avcı, “Bir de şart mı koşuyorsun bana?” diye sordu.
Serçe, “Kabul edersen…” deyince, “Peki.” dedi avcı, “Şartın neymiş bakalım?” “Öğüdün birini” dedi serçe, “Elindeyken vereceğim, ikincisini karşıki damın üzerinde, sonuncusunu ise ağaçta söyleyeceğim.” Avcı bunu da kabul etti.
Serçe, “Birinci nasihatim,” dedi, “Olmayacak işe söyleyeni kim olursa olsun inanma.” Avcı avcunu açtı, bıraktı onu. Pırrr diye uçarak karşıdaki evin damına kondu.

Üç Öğüt Metni Cevapları Sayfa 56

“Olmuş şeye üzülme.” dedi, “Kaçırdığın fırsatların arkasından asla kederlenme. Yaşadığın anın kıymetini bil, pişmanlıkla zamanı geçirme.” dedi ve ekledi, “Karnımda paha biçilmez bir inci tanesi vardı benim. Ama kaçırdın onu. Kısmetin değilmiş.” “Eyvah!” diye sızlandı avcı, “Ben ne yaptım, neden seni bıraktım?”

1. ÇALIŞMA

Aşağıdaki cümleleri, olay akışına uygun bir şekilde metnin son kısmında boş bırakılan yere yazarak metni tamamlayınız.

Ve uçup yitti gözden.

“Boş ver onu.” dedi, “İlk ikisini tuttun mu ki üçüncüsünü bekliyorsun? Hadi bana eyvallah.” Avcı şaşkınlık içinde bakakaldı arkasından.

Serçe ağaçtaydı artık.

Serçe, “Az önce ne söyledim sana? Kaçırdığın şey için dövünmeyecek, pişmanlıkla vaktini geçirmeyeceksin. Ayrıca ilk öğüdüm neydi unuttun mu? Kim söylerse söylesin, olmayacak şeye inanma.”

Avcı’nın aklı başına gelmişti. Serçe kendisiyle alay ediyordu besbelli. “Bir de” dedi, “Şu üçüncü nasihatini görelim.”

Cevap:

Serçe ağaçtaydı artık.

Avcı’nın aklı başına gelmişti. Serçe kendisiyle alay ediyordu besbelli. “Bir de” dedi, “Şu üçüncü nasihatini görelim.”

Serçe, “Az önce ne söyledim sana? Kaçırdığın şey için dövünmeyecek, pişmanlıkla vaktini geçirmeyeceksin. Ayrıca ilk öğüdüm neydi unuttun mu? Kim söylerse söylesin, olmayacak şeye inanma.”

“Boş ver onu.” dedi, “İlk ikisini tuttun mu ki üçüncüsünü bekliyorsun? Hadi bana eyvallah.” Avcı şaşkınlık içinde bakakaldı arkasından.

Ve uçup yitti gözden.

Üç Öğüt Metni Cevapları Sayfa 57

2. ÇALIŞMA

a. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin ve bir kelime grubunun anlamı verilmiştir. Kelimeleri bulup yazınız.

Dillenmek : Konuşma becerisi olmayan bir varlığın konuşması.
Keder : Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa.
Fırsat : Talih, kader, şans.
dövünmek : Aşırı üzüntü, çaresizlik, pişmanlık duyarak çırpınmak.
kıymet : Değer.
yitmek : Gözden kaybolmak, görünmez olmak.
nasihat : Öğüt.

b. “Üç Öğüt” adlı metnin başlığında geçen kelimelerden biri eş anlamlıdır. Aşağıdaki hatırlatma bilgisini okuyup bu kelimeyi bulunuz. Başlığı, bu kelimeyle aşağıya yeniden yazınız.

Cevap: Öğüt kelimesi hem nasihat hem de öğütmek fiili anlamında kullanılabilir.

HATIRLAYALIM

EŞ ANLAMLI KELİMELER: Eş anlamlı kelimeler, yazımı ve okunması farklı olan, ancak anlam olarak aynı olan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı ifade ettikleri için her cümlede birbirinin yerine kullanılabilir.

ÖRNEK: cevap – yanıt, siyah – kara, kelime – sözcük, ileti – mesaj, dil – lisan, görev – vazife vb.

Cevap: Öğüt kelimesi hem nasihat hem de öğütmek fiili anlamında kullanılabilir.

BAŞLIK: ÖĞÜT

3. ÇALIŞMA

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, “Üç Öğüt” adlı metne göre tamamlayınız.

Cevap:

* Metin, ÖYKÜLEYİCİ bir metindir. (öyküleyici / bilgilendirici)
* Metinde, “koşul, tasa, değer, nasip” kelimelerinin eş anlamlılarını kullanılmıştır. (eş anlamlıları / eş seslileri)
* Serçenin dile gelip avcı ile konuşması hayali bir durumdur. (hayalî / gerçek)

Üç Öğüt Metni Cevapları Sayfa 58

4. ÇALIŞMA

“Üç Öğüt” metnini okuyan bir kişi, aşağıdaki fikirlerden hangilerine ulaşabilir? İşaretleyiniz.

Cevap:

• Söyleyeni kim olursa olsun her söze inanmamalıyız. (x)
• Değiştirme şansımız olmayan şeyler için üzülmemeliyiz. (x)
• Her söylenene şüpheyle bakmalıyız. (x)
• Yaşadığımız her anın değerini bilmeliyiz. (x)
• Yaşadığımız şeylerden ders almalıyız. (x)

5. ÇALIŞMA

“Yemeğin Buğusu” adlı fıkrayı okuyup fıkrayla ilgili aşağıda verilen cevaplara birer soru yazınız.

YEMEĞİN BUĞUSU
Hoca kadılık ederken aşçının biri davacı olmuş yok- sul bir adamdan. “Bu adam” demiş “Elindeki ekme- ği yemeklerin buğusuna tutup yedi. Kaç paraysa karşılığını ödesin. Ben o kadar direttim, vermedi.” Hoca sormuş ne diyeceğini yoksula. Zavallı demiş ki: “Ne vereyim? Buğusuna tuttum gerçi ekmeği- mi ama yemeğinden bir lokma yemedim.” Karara şöyle bağlamış Hoca davayı. Çağırmış aşçıyı yanına, cebinden bir para kesesi çıkarıp kulağının dibinde şangırdatarak “Al bu sesi” demiş ,“Doğru dışarı! Yemeğin buğusunu sattıysan paranın da sesini alırsın ancak.”
Orhan Veli KANIK

Cevap:

CEVAP: Olay; Nasrettin Hoca, bir aşçı ve yoksul bir adam arasında geçmektedir.
SORU: Yemeğin Buğusu metninde olay nedir?

CEVAP: Nasrettin Hoca, kadı görevindedir.
SORU: Bu metinde Nasrettin Hoca’nın görevi nedir?

CEVAP: Nasrettin Hoca, soruna oldukça zekice ve komik bir çözüm bulmuştur.
SORU: Nasrettin Hoca soruna nasıl bir çözüm bulmuştur?

Üç Öğüt Metni Cevapları Sayfa 59

6. ÇALIŞMA

Aşağıdaki çerçevelerin içine “Yemeğin Buğusu” adlı fıkrada geçen olayları özetleyen iki resim yapınız. Resimlerde olay sırasını dikkate alınız.

Cevap: Resimleri metinleri okuyarak yapmanız gerekmektedir.

Üç Öğüt Metni Cevapları Sayfa 60

7. ÇALIŞMA

a. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti, farklı bir duyguyu dile getirmek için kullanılmıştır? İşaretleyiniz.
A) Soğuktan donmuş zavallı kedicik!
B) Bir günde bu kadar yardım toplamak inanılmaz!
C) Dün gece ne kadar çok kar yağmış!
D) İnanılmaz güzellikte bir sesi varmış!

Cevap: D

b. Siz de “şaşkınlık, korku, heyecan” ifade eden birer ünlem cümlesi yazınız. Bu duygu durumlarını ifade eden cümlelerle görselleri oklar yardımıyla eşleştiriniz.

Cevap:

Üç Öğüt Metni Cevapları Sayfa 61

8. ÇALIŞMA

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. (Bu çalışmada veya çalışmanızı değerlendirmede, TDK Yazım Kılavuzu’ndan faydalanabilirsiniz.)

Cevap:

1. Hangi cümlede sayı doğru yazılmıştır? İşaretleyiniz.
* Onu görmeyeli onaltı gün oldu. ( )
* Onu görmeyeli on altı gün oldu. ( X )
Siz de birden fazla kelimeden oluşan bir sayıyı cümle içinde kullanınız.
Cümlem: Ona yirmi gün süre vermişler.

2. Hangi cümledeki bağlaçlar doğru yazılmıştır? İşaretleyiniz.
* Seni de onu da çok seviyorum. ( X )
* Senide onuda çok seviyorum. ( )
Siz de içinde “de, da” bağlacı olan bir cümle yazınız.
Cümlem: O da bize gelecek.

3. Hangi cümlede “kırmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? İşaretleyiniz.
* Son söyledikleri beni oldukça kırdı. ( X )
* Öyle dikkatsiz ki elindeki bardağı kırdı. ( )
Siz de “soğuk” kelimesinin mecaz anlamda kullanıldığı bir cümle yazınız.
Cümlem: Bana çok soğyk davranıyorsun.

4. Hangi cümlede pekiştirmeli kelime doğru yazılmıştır? İşaretleyiniz.
* Gökyüzü masmavi bugün. ( X )
* Gökyüzü mas mavi bugün. ( )
Siz de içinde pekiştirmeli kelime bulunan bir cümle yazınız.
Cümlem: Bana kıpkırmızı bir araba almışlar.

5. Hangi cümledeki kısaltma doğru yazılmıştır? İşaretleyiniz.
* TBMM’de görüşmeler başladı. ( X )
* Köyümüz buraya 70 Km uzakta. ( )
Siz de içinde kısaltma bulunan bir cümle yazınız.
Cümlem: Geçen bana TDK’dan sözlük almışlar.

***Üç Öğüt metni cevapları (Sayfa 54-55-56-57-58-59-60-61) hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap