Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Cevapları

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 110-111-112-113-114
(Milli Kültürümüz Teması)

Türkiye'm Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Cevapları Sayfa 110

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap: 

mahzun: Üzgün

kırkikindi: Genellikle Orta Anadolu’da ikindi zamanı yağan sürekli yağmurlar

çökelek: Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir peynir türü, kesik, ekşimik, torak

biteviye: Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek

kağnı: İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası

tandır: Yere çukur kazılarak yapılan bir fırın türü

kahır: Derin üzüntü veya acı, sıkıntı

yaylı: Üstü ve yanları kapalı, dört tekerlekli, altında yayları olan, atla çekilen bir tür binek arabası, yaylı araba

kerpiç: Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirdeki anlatıma göre şairin nasıl bir yerde yaşadığını tasvir ediniz.

Cevap: Sokaklarında kağnıları olan, kerpiç evlerden oluşan, yolları tozlu, kırlara ve yaylalara sahip, geceleri kurbağa ve cırcır böcekleri sesleri gelen bir yerleşim yerinde yaşamaktadır.

2. Şair çocukluk günlerini hatırlarken hangi duygularını öne çıkarmıştır?

Cevap: Hasret ve sevgi duyguları öne çıkmıştır.

3. Sizce şairin çocukluk günlerini memleket sevgisi ile beraber anlatmasının sebebi neler olabilir?

Cevap: İnsanlar çocukluğundaki duyguları daha saf yaşarlar ve bu duygular insanda daha derin izler bırakır. Çocukluk günlerine duyulan hasret ile memleket sevgisini bir tuttuğu için anlatmış olabilir.

4. Şair, çocukluk günlerindeki yaşamından hareketle günümüzden yaklaşık kaç yıl öncesini anlatmaktadır? Şiirdeki ifadelere atıf yaparak cevaplayınız.

Cevap: 30-40 yıl öncesini anlatmaktadır. O zamanın şartlarında kağnı arabaları kullanılmaktadır. İnsanlar tezek yakarak ısınmaktadır.

5. “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirini daha önce okumuş olduğunuz “Vatan Destanı” şiiriyle verdiği mesajlar açısından karşılaştırınız.

Cevap: Vatan Destanı şiirinde vatan sevgisi daha ağırdır. Bu şiirde vatan sevgisi dışında eskiye duyulan özlem daha ağır basmaktadır.

6. Çocukluğunuzun geçtiği yerleri siz yıllar sonra nasıl anlatırsınız?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Cevapları Sayfa 111

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu yazınız.

Tema

Cevap: Vatan

Ana Duygu

Cevap: Vatan sevgisi ve eskiye duyulan özlem

4. ETKİNLİK

Şair siz olsaydınız “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirine nasıl bir başlık bulurdunuz?

Cevap: Kınalı Türküm

5. ETKİNLİK

Aşağıda okuduğunuz şiirden bazı bölümler verilmiştir. Bu bölümlerde şair ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

Bir peygamber sofrasıydı soframız:
Biraz tandır ekmeği, biraz çökelek…
Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana,
Mecnunlar gibi üstelik.

Cevap: Yoksulluk nedeniyle sofraların peygamber sofrası gibi mütevazı olması, insanların buna rağmen mutlu olması.

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Cevapları Sayfa 112

Yağmurlar başlayınca odalarımız damlardı,
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!

Cevap: Yoksulluk nedeniyle evlere bakım yapılmadığında dolayı yağmurlarda evlerin içine su sızması, annelerin bu duruma çok üzüldüğü fakat buna rağmen o kerpiçten bakımsız evlere bile hasretlik duyulması.

Türkiye’m! Hasretim! Kınalı türküm!..
İç içe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler,
Her parçası yine seni çağrışır.

Cevap: Türkiye’de yaşam şartları ne kadar zor olsa da, ne kadar acılar çekilse de, kendine has güzelliğinin bu acıların önüne geçmesi, insanların vatanına gönülden bağlı olmaları.

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Cevapları Sayfa 113

6. ETKİNLİK

Aşağıda verilen şiirlerdeki söz sanatlarını ilgili boşluklara yazınız.

Öküzü Kıskanan Kurbağa
Bir gün bir öküz görür kurbağa;
Hayran olur boyuna bosuna.
Döner bir de kendine bakar: Yumurta kadar.
İmrenir, o da onun gibi olmaya kalkar.
Ikınır, şişer, bağırır, öter;
Bir yandan da hep: “Baksanıza!” der,
“Yetmez mi? Ha? Olmadım mı hâlâ onun kadar?”
“Ne gezer!” derler. “Peki, şimdi?” “ Hayır.” “Ya şimdi?”
“Yaklaşmadın bile!” derler. O vakit bizimki
Bir ıkınır, çatır çatır çatlar.
(…)

Cevap: Kişileştirme, Konuşturma

Geleceğim
(…)
Belki yakında olur belki de uzak,
Sırtımda hatıralar, saçlarımda ak
Gün, tarih bilemiyorum amma muhakkak
Bitmeyen bir azim, sabır ve emekle
Gelirim, beni bekle.
(…)

Cevap: Abartma

7. ETKİNLİK

Ezberlediğiniz şiirleri, öğretmeninizin belirlediği bir zamanda vurgu, durak ve tonlamaya dikkat ederek seçtiğiniz fon müziği eşliğinde okuyunuz.

8. ETKİNLİK

Ülkemizi ziyarete gelmiş bir turiste karikatürden hareketle Türkiye’yi tanıtan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili kullanmaya dikkat ediniz.

Konuşmanızda ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsedebilirsiniz.

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Cevapları Sayfa 114

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda kavram havuzunda verilen kelimelere uygun ek fiil ekleri getirerek bir şiir yazınız.

Türkiye – memleket – Anadolu – köy – ova – yayla – sıradağ

Cevap: 

(örnektir)

SOR

En güzel ülkeyi sorarsan bana,
Gönlümün sesi Türkiye’dir.
Kimdir aşkın diye sorsan da,
Benim tek aşkım memlekettir.

Ovadır, köydür, yayladır Anadolu,
Kırları çiçek, sıradağları bal dolu,
Bir de insanlarını sor cevabım bu;
Her biri dalda açan çiçektir.

b) Yazdığınız şiirdeki ek fiillerin şiirin anlamına olan katkısını belirleyiniz.

Cevap: Şiirde kullanılan ek fiiller anlama kesinlik katmışlardır.

7. Sınıf MEB Yayınları (2) Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

54 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!