Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları

Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun metni cevapları ve soruları, Koza Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 85-87-88-89-90 (Erdemler Teması)

Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları - 4. Sınıf Koza Yayınları

Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları – 4. Sınıf Koza Yayınları

Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları Sayfa 85

HAZIRLIK

1. Size göre kendine karşı dürüst olmak ne demektir?

(örnek) İnsanın kendi hatalarını görebilmesi, bu hataları bahane üretmeden kabul edebilmesi, kendini kandırmak için bahanelere başvurmamasıdır.

2. Hangi durumlarda başkalarının fikirlerinden etkilenirsiniz? Örnekler veriniz.

(örnek) Bilgili olduğuna inandığım, bana karşı dürüst olduğundan emin olduğum kişilerin fikirlerinden etkilenirim. Mesela öğretmenimin fikirlerinden çok etkilenirim.

Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları Sayfa 87

1. ETKİNLİK

Metni okurken önemli bulduğunuz ifadeleri kendi cümlelerinizle aşağıya not alınız. Belirlediğiniz bu ifadeleri arkadaşlarınıza okuyunuz. Onların belirlediği ifadeleri dinleyerek önemli bulduğunuz ifadelerin benzer olup olmadığı hakkında konuşunuz.

Cevap: 

(örnek)

Kendinize karşı dürüst olabilmek için kendinizi olabildiğince tarafsız bir gözle incelemeniz gerek.

Kendisiyle barışık kişinin en önemli özelliklerinden biri kendine gülebilmesidir.

Huzurlu ve tutarlı bir insan olmak istiyorsanız, bu konuda da dürüst olun, kafanız ve gönlünüzle inandıklarınızı savunun.

Kendinize karşı dürüst olmak sadece saygınlık değil, gelecekteki kararlarınızda isabet, başarı ve mutluluğu getirecektir.

2. ETKİNLİK

1. Etkinlikte aldığınız notları tablodaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Aldığınız notlara göre değerlendirmenizi kendiniz yapabilirsiniz.

Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları Sayfa 88

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimeleri ve kelime gruplarını, sözlük anlamlarından yararlanarak bulmaca içine yerleştiriniz.

Cevap: 

Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları - 4. Sınıf Koza Yayınları - Bulmaca

Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları – 4. Sınıf Koza Yayınları – Bulmaca

çifte standartiç çatışmadürüstlükportreeleştiri
gözlemsamimiklişeyansıtmaktutarlı

1. Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit. ELEŞTİRİ

2. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan. KLİŞE

3. Candan, açık yüreklilikle davranan. SAMİMİ

4. Kişiye veya duruma göre farklı davranışlarda bulunma, tutarlı olmama. ÇİFTE STANDART

5. Doğruluk. DÜRÜSTLÜK

6. Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, kara kalem vb. bir yolla yapılmış resmi. PORTRE

7. Bir olayın veya gerçeğin, dikkatlice ve planlı bir şekilde ele alınıp incelenmesi. GÖZLEM

8. İnsanın bir kavram, konu ya da fikir konusunda çelişkiye düşmesi. İÇ ÇATIŞMA

9. Aralarında çelişki bulunmayan, her bakımdan uyumlu. TUTARLI

10. Işık, ses, görüntü vb.ni geri göndermek, yansımasını sağlamak. YANSITMAK

Anlamını öğrendiğiniz bu kelimelerden dördünü birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

1- Yaptığım konuşma hakkındaki eleştirilerini duymak istiyorum.

2- Samimi olduğuna inanmadığın kişilerle arkadaşlık yapma.

3- Gözlemlerin sonucu araçların yayalara yol vermediğini gördüm.

4- Ekrana yansıtılan görüntülerde adamın yüzü görünmüyordu.

Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları Sayfa 89

4. ETKİNLİK

a. Metinden alınan aşağıdaki cümleleri okuyarak “-ki” ve “-de” ekleriyle “ki” ve “de” bağlaçlarının yazılışlarına dikkat ediniz. Bunlardan bazılarının kendinden önceki kelimeye bitişik yazıldığı hâlde bazılarının neden ayrı yazıldığı konusunda düşününüz.

“Ayşe’ninkine, Mehmet’inkine uymasa da fikrinizi söyleyin.”

“Diyelim ki bir konu tartışılıyor, size de fikriniz soruldu.”

“Sonra da kendinize gülün yani çok da ciddiye almayın kendinizi.”

“Bundan sonra sıra geliyor, fikrinde, sözünde ve davranışlarında da dürüst olmaya.”

Birinci Yöntem

“ki”nin olduğu kelimeye –ler veya -lar ekini ekleyin. Eğer kelimenin anlamı bozulmazsa bu ek olan -ki’dir ve bitişik yazılır. Eğer kelimenin anlamı bozulursa bu bağlaç olan ki’dir ve ayrı yazılır.

İkinci Yöntem

Cümle içerisinde cümleden “de” yi çıkarttığımızda cümlenin yapısında bir bozukluk olmuyorsa “de” bağlaçtır ve ayrı yazılır. Cümlenin yapısı bozuluyorsa “-de” burada ek olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılır.

Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun Metni Cevapları Sayfa 90

b. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan “de” ve “ki”leri tespit ediniz. Cümleleri doğru olacak şekilde altlarındaki yazma alanlarına yazınız.

Cevap: 

Ahmet’in ki pek güzel olmamış.

Ahmet’inki pek güzel olmamış.

İrem’lede seninlede bu iş olmayacak.

İrem’le de seninle de bu iş olmayacak.

Bu iş öyle bir işki başarmak çok zor.

Bu iş öyle bir iş ki başarmak çok zor.

Kitabın biz de kalmış.

Kitabın bizde kalmış.

5. ETKİNLİK

Sınıfa getirdiğiniz karikatürleri arkadaşlarınıza göstererek bunlarda verilen mesajlar hakkında arkadaşlarınızla tartışınız. Karikatürlerden en beğendiklerinizi sınıf panosunda sergileyiniz. Bu karikatürleri beğenmenizin nedenleri üzerinde düşüncelerinizi açıklayınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

6. ETKİNLİK

Serim, bir hikâyenin girişidir. Okurun okuyacağı metne merak duyması bu bölümde sağlanır. Düğüm, olayların geliştiği ve ayrıntılandırıldığı bölümdür. Bu bölümde okurun merakı en üst seviyeye çıkar. Çözüm bölümü ise adından anlaşılacağı gibi olayların sonlandığı, okurun merakının giderildiği bölümdür. Hikâye türü metinlerde serim ve çözüm bölümleri genellikle kısa, düğüm bölümü ise uzundur.

“Tilki ve Leylek” masalını hatırlayınız. Bu masalda tilkinin leyleği yemeğe çağırdığı bölüm, serim bölümüdür. Leylekle dost olan tilkinin sevincinden uyuyamadığının anlatıldığı paragraf, çözüm bölümüdür. Aradaki anlatımlar ise düğüm bölümünü oluşturmaktadır.

Defterinize hayalî unsurlara da yer vererek dürüstlüğün önemini anlatan bir hikâye yazınız. Yazınızda serim, düğüm ve çözüm bölümlerine dikkat ediniz.

Hikâyenizi yazarken “de” ve “ki”lerin yazımına dikkat ediniz.

Hikâyenizi bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ve noktalama yanlışlarınız varsa bunları düzeltiniz. Hikâyenizi arkadaşlarınıza okuyunuz.

(örnek)

BOZUK KALEMLER

Sınıfta sınıf başkanı seçilecekti. Öğretmen sınıf başkanı seçimi için her zamankinden farklı bir yöntem seçti. Herkese birer tükenmez kalem dağıttı. Bu kalemler ile niçin sınıf başkanı olmak istediklerini, sınıf başkanı olduktan sonra neler yapacaklarını yazmalarını istedi. Ertesi gün bütün yazıları okuyacak, en güzel yazı yazanı sınıf başkanı seçecekti.

Öğrenciler evlerine gittiler. Yazıyı yazmaya başladılar fakat bir sorun vardı. Öğretmenin dağıttığı kalemler yazmıyordu. Hepsi bozuktu. Yine de herkes başka kalem ile yazısını yazdı.

Ertesi gün herkes öğretmene yazdıkları yazılar teslim etti. Sadece Ahmet yazısını teslim etmemişti. Öğretmen sebebini sorduğunda Ahmet:

— Öğretmenim. Yazıları dağıttığınız kalemler ile yazmamızı istemiştiniz. Fakat bana verdiğiniz kalem bozuktu. Onun için yazmadım.

Öğretmen bu cevaptan sonra çocuklara dönerek:

— Evet çocuklar. Size yazılarınızı size dağıttığım kalemler ile yazmanızı söylemiştim.Size verdiğim kalemlerin hepsi bozuktu. Hepiniz başka kalemler ile yazılarınızı yazdınız. Sadece Ahmet kalemi bozuk olduğu için yazısını yazmadı. Bu dürüstlüğünden dolayı Ahmet’i sınıf başkanı olarak seçiyorum. Dürüstlük her şeyden önemli bir davranıştır.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sınıfınıza sevdiğiniz 3 kişiye ait fotoğraf getiriniz.

*** Size Saygı Duyulmasını İstiyorsanız Dürüst Olun metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

4 Yorum

Yorum Yap