Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Simit ve Peynir’le Bilim insanı Öyküleri Metni Cevapları (4. Sınıf Türkçe)

Simit ve Peynir’le Bilim insanı Öyküleri metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 4. sınıf Türkçe kitabı Sayfa 97-98-99-100-101-102-103-104-105 (Doğa ve Evren Teması)

Simit ve Peynir’le Bilim insanı Öyküleri Metni Cevapları

Simit ve Peynir’le Bilim insanı Öyküleri Metni Cevapları Sayfa 97

1. METİN

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aşağıdaki karikatürleri inceleyiniz. Bu karikatürlerden biri, okuyacağınız metinde de kullanılan bir doğa kanununu ifade etmektedir. Anlatılmak istenen doğa kanununu, ilgili karikatürün altına yazınız.

Cevap: 1. kanun (görsel) : Büyük Balık küçük balığı yutar.   2. görsel : Birlikten Kuvvet Doğar.

2. “Doğa” kavramıyla başlayan aşağıdaki çağrışım zincirine yeni kavramlar ekleyiniz.

Cevap:

Simit ve Peynir’le Bilim insanı Öyküleri Metni Cevapları Sayfa 98

Aşağıdaki çizgi romanı, resim sırasına dikkat ederek okuyunuz.

Simit ve Peynir’le Bilim insanı Öyküleri Metni Cevapları Sayfa 101

1. ÇALIŞMA

a. Okuduğunuz çizgi romanın özelliklerinden hareketle “çizgi roman”ı tanımlayınız. Bu kavramı, anlamına uygun olarak bir cümlede kullanınız.

Cevap: Karikatür öykü bir dergi türüdür. Bireysel sahneleri temsil eden sıralı, yan yana oluşan paneller şeklinde çizgi roman sanatından oluşur. Panellere genellikle konuşma balonu şeklinde açıklayıcı nesir ve yazılı anlatım eşlik eder.

Cümlem: Geçen gün kitapçıdan çizgi roman almıştım.

b. Okuduğunuz çizgi romanda anlatılanlardan hareketle “çevre bilinci” kavramını açıklayınız. Bu kavramı anlamına uygun olarak bir cümlede kullanınız.

Cevap: Çevre bilinci bireylerin ve toplumların çevre ile dengeli bir şekilde ilişkilerde bulunabilmesi için sahip olması gereken davranış, tutum ve düşünce şeklidir. Bunun temelinde insanların çevreyi tahrip etmeden, ondan yararlanma ilkesi yatmaktadır.

2. ÇALIŞMA

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a. Okuduğunuz metinde anlatılanlar aşağıda karışık bir sırayla verilmiştir. Bu cümleleri metnin akışına uygun olarak numaralandırınız.

( 4 ) Rachel (Reyçıl), zooloji eğitimi görür.
( 6 ) Zararlı böcekler için kullanılan maddeler yabani hayvanlara da zarar verir.
( 1 ) Rachel ve babası gezintiye çıkar.
( 7 ) Rachel gece gündüz çalışır ve doğanın dengesini bozan şeyin kimyasallar olduğunu anlar.
( 3 ) Baba, kızına doğanın kanunundan söz eder.
( 5 ) O çalışmalardan sonra “çevre bilinci” kavramı ortaya çıkar .
( 2 ) Kartalın tavşanı avlamış olduğunu görürler.
( 8 ) Rachel Carson’ın (Karsın) “Sessiz Bahar” adlı kitabı amacına ulaşır.
( 9 ) Rachel, toplumu bilinçlendirmek için yazılar yazar.

b. Okuduğunuz çizgi romanı, hem konusu hem de anlatımı açısından değerlendirip (beğenip beğenmediğiniz, ilginizi çekip çekmediği vb. bu konulardaki) düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Cevap: Ben bu çizgi romanı çok beğendim. Kısa ama çok etkili bir çizgi roman olmuş. Örneğin hem doğanın kanununun atlatılması hem de çevre bilinci ile doğayı korumaya çalışma çabası çok güzel işlenmiş.

c. Seçtiğiniz bir kişiye veya kişilere, üstteki maddelerde yaptığınız çalışmalardan hareketle okuduğunuz çizgi romanı ana hatlarıyla anlatınız ve çizgi romanla ilgili görüşlerinizi ifade ediniz.

Cevap: Bir kız babası ile doğada gezintiye çıkar. Bir kartalın pençelerindeki tavşanı gezdirmeye çıkardığını sanırken baba kıza bu durumun doğa kanunu olduğunu ve nasıl tavşan havuç yerse kartalın da bu tavşanı yiyeceğinden bahsediyor. Ayrıca bir gün doğa ile ilgili eğitim gördüğü yerde doğadaki kimyasal ilaçların diğer canlılara zarar vermesi üzerine kendisi çevre bilinci ile insanları bilinçlendirmeye çabalıyor.

Simit ve Peynir’le Bilim insanı Öyküleri Metni Cevapları Sayfa 102

3. ÇALIŞMA

Aşağıdaki görsel, metnin hangi bölümünde (giriş, gelişme, sonuç) yer almaktadır? İşaretleyiniz. Boş bırakılan konuşma balonlarını doldurunuz.
A) Giriş
B) Gelişme
C) Sonuç

Cevap: B

4. ÇALIŞMA

Aşağıdaki neden – sonuç cümlelerini çizgi romana göre tamamlayınız.

• Rachel doğayı ve hayvanları çok sevdiği için

Cevap: Onlara zarar veren her türlü olayın kimyasalın karşısında yer alır.

• Rachel insanları bilinçlendirmek ve harekete geçirmek için 

Cevap: gazetelerde yazılar kaleme alır.

• Rachel doğada gördüklerini defterine not ettiği için

Cevap: Onun tuttuğu notlar kitaplaştırılıyor ve çevre bilinci kavramı ortaya çıkıyor.

Simit ve Peynir’le Bilim insanı Öyküleri Metni Cevapları Sayfa 103

5. ÇALIŞMA

a. “Talimatname” kelimesinin anlamını öğrenip aşağıdaki talimatnameyi okuyunuz.

ORMANDA UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR TALİMATNAMESİ

1. Çöplerimizi ormanda bırakmamalıyız. Bunları yanımıza almalıyız.
2. Karınca yuvalarına zarar vermemeliyiz.
3. Yüksek sesle bağırarak konuşup canlıları rahatsız etmemeliyiz.
4. Gereksiz yere bitki ve çiçekleri koparmamalıyız.
5. Ormanda ateş yakıp ızgara yapmamalıyız. Sadece ızgara alanlarını kullanmalıyız.
6. Köpekle ormanda dolaşırsak köpeğimizi ipe bağlı şekilde gezdirmeliyiz. Onu başıboş bırakmamalıyız.
7. Sadece yiyebileceğimiz kadar böğürtlen ve mantar toplamalıyız.

b. Orman gezintisi yapan kişilerin yukarıdaki talimatnamede verilen yönergelere uyması neyi sağlayacaktır? Açıklayınız.

Cevap: Orman yangınlarının önüne geçilir, ormanın temiz tutulması sağlanacak, ormandaki ağaçların kesilmesinin önüne geçilecektir.

6. ÇALIŞMA

Aşağıdaki cümlede “Pekiştirmek, bir kelimenin anlamını güçlendirmek demektir. O hâlde pekiştirilmiş kelime, anlamca güçlendirilmiş kelime demektir.” bilgisine örnek olabilecek kelimenin altını çiziniz.

Cevap: masmaviydi kelimesinde mavi rengi pekiştirilmiştir.

Bugün gökyüzünün rengine mavi demek yanlış olurdu çünkü gökyüzü masmaviydi.

Simit ve Peynir’le Bilim insanı Öyküleri Metni Cevapları Sayfa 104

7. ÇALIŞMA

Aşağıdaki metinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışları metnin üzerinde düzeltiniz.

Dünya, Güneş’e en yakın 3’ncü gezegendir. Kanıtlara göre 4 buçuk milyar yıl önce oluşmuştur. Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü üç yüz altmış beş gün, altı saatte tamamlar. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü ise 24 saat sürer. Bu süre 1 gün olarak adlandırılır. Dünya’nın %70’i su, %30’u ise karadır.

Cevap:

8. ÇALIŞMA

Aşağıdaki çalışmayı aşama aşama gerçekleştiriniz.

a. Verilen görselleri inceleyiniz.

b. “Çevre, canlılar, doğa vb.” konularından birini seçiniz.

Cevap: Çevre konusunu seçtim.

Seçtiğim konu:

c. Aşağıya, seçtiğiniz konudaki düşüncelerinizi özetleyen ve mesaj içeren bir cümle yazınız.

Cevap: Çevreyi koru ki çevre de seni korusun.

ç. Bir A4 kâğıdının üst kısmına istediğiniz bir yazı stilini (tarzı) kullanarak sloganınızı yazınız.

Cevap: Çevreyi koru ki çevre de seni korusun.  istediğiniz tarzda yazabilirsiniz.

d. Kâğıdınızı, incelediğiniz görsellerdeki gibi çizimlerle ve görsellerle zenginleştiriniz.

Cevap: Görsellerden faydalanabilirsiniz.

Simit ve Peynir’le Bilim insanı Öyküleri Metni Cevapları Sayfa 105

9. ÇALIŞMA

Aşağıdaki şiiri okuyup bu şiirde anlatılanlardan hareketle kısa bir hikâye yazınız.

KIRLARA GİDİYORUM

Kırlara gidiyorum
Elimde uçurtmam
Kuşlar bekliyor gökte
Çünkü uçurtmamda
Kuş resimleri var
Canlanacaklar
Ben uçurunca

Kırlara gidiyorum
Ekmek var torbamda
Kuşlar
Beni gözlüyor dallarda
Ben torbayı açınca

Kırlara gidiyorum
Sevinç var kalbimde
Tavşanlar
Böcekler
Sular yaşıyor yanımda
Ben kalbimle bakınca

Akşam
Kırdan dönüyorum
Uçurtmam ağaçta
Dallara takılı
Ekmek kuşun gagasında
Kalbim avcumda

Cahit ZARİFOĞLU

HİKÂYENİZİ YAZARKEN;
• Şiirde anlatılanlara bağlı kalmaya,
• Kişi (varlık), yer, zaman, olay gibi hikâye unsurlarını kullanmaya,
• Serim, düğüm, çözüm planını uygulamaya,
• Hayalî ögelere yer vermeye,
• Bir başlık belirlemeye,
• Eş sesli, eş anlamlı, zıt anlamlı kelimeler kullanmaya dikkat ediniz.

HİKÂYENİZİ YAZDIKTAN SONRA;
• Gözden geçirip düzenleyiniz.
• Noktalama ve yazım yanlışlarını düzeltiniz.
• Resim çizerek veya görsel unsurlar kullanarak metninizi zenginleştiriniz. 

Cevap: KIRLARDA DOĞAYI TANIDIM

Sıcak bir yaz günüydü. Apartman yaşamımdan sıkıldığım kendimi sıkışmış hissettiğim bir gündü. Hemen babamı sıkıştırdım. Hep beraber toplandık, arabaya doluştuk kırlara yol aldık. İçim içime sığmıyordu. Normalde belki kırları insanlar çok sıradan görürlerdi. Oysa ben öyle değildim. Ben çiçekleri, böcekleri güneşi ağaçları her şeyi heyecanla bekliyordum. Doğaya çıktım, kırlarda gezdim, kendimi bir günlüğüne betondan kurtardım. Akşam döndüğümde eve kırlar hala gözümden gitmiyordu.

***Simit ve Peynir’le Bilim insanı Öyküleri metni cevapları (Sayfa 97-98-99-100-101-102-103-104-105) hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

1 Yorum

Yorum Yap