Araştırma Konuları

Şiir Okurken dikkat Edilmesi Gerekenler

Şiir, insanın zengin hayal dünyasını, ritimli ve ahenkli, seslerin uyumlu kullanılmasıyla okuyucuya aktarmak için yazılan edebiyat türüdür. Şiirin amacına ulaşması için, kuralına uygun okunması gerekir.

Şiir okurken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

  • Öncelikle okuyacağımız şiiri anlamalıyız. Şiirin anlattıklarını biz anlamazsak, okuduğumuz zaman dinleyiciyi etkileyemeyiz.
  • Şiiri ezberden okumak şart değildir. Fakat daha etkili okuyabilmek için sürekli kağıda bakıp dikkatimizi dağıtacağımıza, ezberden okumamız daha iyi olur.
  • Şiir okurken bir an önce bitsin diye acele etmemeliyiz. Tane tane, ritme ve ahenge uyarak okumalıyız.
  • Ses tonumuzu iyi ayarlamalıyız. Gerektiği yerde sesimi yükseltip, gerektiği yerde de alçaltmalıyız.
  • Kelimeleri doğru telafuz etmeliyiz.
  • Beden dilimizi şiire göre kullanmalıyız.
  • Şiirdeki noktalama işaretlerine dikkat etmeliyiz. Okurken nokta ve virgüle göre es aralığını (duraksama) ayarlamalıyız.
  • Şiiri hissetmeliyiz. Şiirdeki duyguyu adeta yaşamalıyız.
+ +