Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları (7. Sınıf Özgün)

Karagöz ile Hacivat metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 179-184-185-186-187-188 (Sanat Teması)

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları Sayfa 179

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Karagöz ile Hacivat hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Araştırmalarınızı sınıf panosunda sergileyiniz.

Karagöz ile Hacivat

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları Sayfa 184

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda, metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Bu sözcükleri belirleyip anlamlarının başına yazınız.

Cevap:

sevap: Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül.

helal: Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan şey.

verem: Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen ateşli ve bulaşıcı bir hastalık.

eyvallah: “Teşekkür ederim.”, “Kabul ediyorum, razıyım.”, “Allah’a ısmarladık.” anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü.

bezmek: Bıkıp usanmak, bezgin duruma gelmek.

perhiz: Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni, rejim.

şikayet: Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma.

b. Aşağıda eş anlamlıları verilen sözcükleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap: 

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları - Bulmaca

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları – Bulmaca

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları Sayfa 185

2. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Karısı, Karagöz’ün neden dışarı çıkmasını istemiş?

Cevap: Eve komşular geleceği için dışarı çıkmasını istemiş.

2. Karagöz doktor yerine kime gitmiş?

Cevap: Hacivat’a gitmiş.

3. Karagöz yolda kimlerle karşılaşmış?

Cevap: Tuzsuz Deli Bekir, Temel Reis ve Azeri ile karşılaşmış.

4. Karagöz’ün karşılaştığı kişiler niçin üzgünmüş?

Cevap: Öleceklerini düşündükleri için üzgünmüş.

5. Hacivat, kendisine danışan hasta kişilere ne söylemiş?

Cevap: Verem olduklarını söylemiş.

6. Karagöz, Hacivat’a nasıl bir ders vermiş?

Cevap: Hacivat Karagöz’e dileğini yapmasını istemiş. Karagöz de Hacivat’a dayak atmış.

b. Siz Karagöz’ün yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız? Açıklayınız.

Cevap: 

(örnek) Ben Karagöz’ün yerinde olsaydım, Hacivat sahte doktorluk yaptığı için ilimizdeki sağlık müdürlüğüne şikayette bulunurdum.

3. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metin sahnede canlandırılabilir mi? Arkadaşlarınızla metnin türü hakkında tartışınız.

Cevap: Metin sahnede canlandırılabilir. Metnin türü tiyatrodur.

b. Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metinde geçen olay nedir?

Cevap: Hacivat’ın elindeki kitap ile insanlara hastalık teşhisi koyması.

2. Metnin şahıs kadrosunda kimler vardır?

Cevap: Karagöz, Hacivat, Tuzsuz Deli Bekir, Temel Reis, Azeri.

3. Metnin konusu nedir?

Cevap: Sahte doktorluk.

4. Metnin ana fikri nedir?

Cevap: Hastalıklarımız konusunda tıp tahsili olmayan kişilere itibar etmemeli, mutlaka doktora danışmalıyız.

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları Sayfa 186

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin taşıdığı anlam ilişkilerini örnekteki gibi karşılarına yazınız.

Cevap: 

• Karagöz muayene olmak için Hacivat’a gitmiş.Amaç – Sonuç
• Hacivat bulduğu kitaba bakarsa Karagöz’e derman olur.Koşul – Sonuç
• Temel, hastalandığı için çok üzgünmüş.Sebep – Sonuç
• Karısı, komşuları geleceğinden Karagöz’ü evden göndermiş. .Sebep – Sonuç
• Sana hesap sormaya geldim.Amaç – Sonuç
• Bana yardım edersen işlerimi çabucak bitiririm.Koşul – Sonuç
• Hacivat, Karagöz’den kurtulmak için evden kaçmış.Amaç – Sonuç

5. ETKİNLİK

Sayıların yazımıyla ilgili aşağıdaki kuralları örnek cümleler ile eşleştiriniz. Noktalı kutucuğa eşleştiremediğiniz kurala uygun bir örnek cümle yazınız.

Cevap: 

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları - Eşleştirme

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları – Eşleştirme

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları Sayfa 187

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılan cümleleri işaretleyip doğrularını altlarına yazınız.

Cevap: 

XApartman toplantısına yalnızca onsekiz kişi katılmış.

Apartman toplantısına yalnızca on sekiz kişi katılmış.

Tiyatro oyunumuz yarın 13.50’de başlayacak.
X7.’nci sınıf Türkçe konuları çok kolay.

7. sınıf Türkçe konuları çok kolay.

XKavanozları kolilere 3’er 3’er yerleştirelim.

Kavanozları kolilere üçer üçer yerleştirelim.

Sizi yediye çeyrek kala parkta bekleyecek.
Çocuklar boş arsada birdirbir oynuyorlar.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizerek bunların cümleye kattığı anlamı karşılarına yazınız.

Cevap: 

Geçenlerde çocukluk arkadaşımla karşılaştım. → Zaman

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. → Durum

• Bu olaydan niye bizim haberimiz olmadı? → Soru

• Akşam yemeği daha hazırlanmamış. → Miktar

• En iyi arkadaş seni koşulsuz sevendir. → Durum

• Araba, kediye çarpmamak için geri gitti. → Yer-Yön

Karagöz ile Hacivat Metni Cevapları Sayfa 188

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki unsurları kullanarak bir hikâye yazınız. Hikâyenizde öyküleyici ve betimleyici anlatım tekniklerinden yararlanınız.

Mekân : Bir sahil kasabası
Zaman: Sonbahar
Kişiler : Zeliha, İsmail, Ömer ve Nermin
Olay : Balık tutarken fırtınaya yakalanma

(örnek)

FIRTINA

Bir sahil kasabasında yaşayan Zeliha, İsmail, Ömer ve Nermin adlı dört arkadaş bir sonbahar sabahı denizde balık tutmak için sandala binip denize açılırlar.

O sabah deniz çok sakindir. Çarşaf gibi dümdüz, dalgasız, masmavi sular içerisinde ahşap, beyaz renkli, üç metre uzunluğunda, yanında iki çekme küreği bulunan sal nazlı nazlı ilerlemektedir. İsmail ile Ömer küreklere asılmaktadır. Zeliha ile Nermin ise balık tutmak için gerekli malzemeleri hazırlamaktadırlar.

Yaklaşık yarım saat sonra balık tutacakları alana ulaşırlar. İsmail kırmızı renkli, yedi metre uzunluğundaki oltasını denize atar. Ömer de zıpkını ile avlanmak için denize dalar. Zeliha ile Nermin de evden getirdikleri domates, salam, marul, mayonez gibi malzemelerle yemek için sandviç hazırlamaya koyulurlar.

Birden hava kararır. Siyah bulutlar çocukların üstünde kümelenmeye başlarlar. Bir yandan dalgalar da büyümeye, ahşap sandalı beşik gibi sallamaya başlar. Ömer daldığı yerden çıkıp “Fırtına geliyor sanırım, balıklar kaçışmaya başladı.” der. Çocuklar kıyıdan oldukça uzaktadır. Hemen Ömer ile İsmail küreklere var güçleri ile asılmaya başlarlar. Fakat fırtına çoktan kopmuştur. Dalgalar gittikçe büyümektedir. Yağmur da hızlanmıştır.

Sonunda sal, dalgalara daha fazla dayanamaz ve devrilir. Çocuklar da denize düşer. Kıyıya doğru var güçleriyle yüzmeye başlarlar. Yorgun ve bitkin halde kıyıya ulaşmayı başarırlar.

Bu durum çocuklara ders olmuştur. Artık hava durumuna bakmadan denize açılmayacaklardır.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. “Ebru” ve “hat” sanatları hakkında belgeseller izleyiniz.

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak belgesellere ulaşabilirsiniz.

Ebru Sanatı Belgeseli

Hat Sanatı Belgeseli

2. Geleneksel el sanatlarımızdan olan “dokumacılık, bakırcılık, çinicilik, ahşap işçiliği” ile ilgili araştırma yapıp bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzda görsel, işitsel materyaller kullanınız.

*** Karagöz ile Hacivat metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

7. Sınıf Özgün Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

7 Yorum

Yorum Yap