Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

İlk Kar Metni Cevapları

İlk Kar metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 198-199-200-201-202 (Doğa ve Evren Teması)

İlk Kar Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

İlk Kar Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 198

DERSE HAZIRLIK

1. Kış mevsimi sizde hangi kavramları çağrıştırmaktadır?

(örnek) Kar, soğuk, eldiven, atkı, kardan adam, yılbaşı, soba…

2. Yaşadığınız olayları günü gününe yazmanın ne gibi faydaları olabilir?

İnsanın geçmiş düşünceleri ile şimdiki düşüncelerini karşılaştırıp daha doğru kararlar alabilir. Geçmişte yaşadığı tecrübelerden faydalanabilir.

İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 199

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazarak anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap:

şakak: Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge

doludizgin koşmak: Son hızla koşmak

omnibüs: (eskiden) Şehirlerde yolcu taşıyan atlı araba

şal: Kadınların omuzlarını örtmek için kullandıkları geniş atkı

keşmekeş: Karışık olma durumu, karışıklık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metnin birinci kısmına göre ilk kar düşmesine çocukların ve yetişkinlerin tepkileri nelerdir?

Cevap: Herkes heyecanlıdır ve kar ile ilgili hayaller kurmaktadır.

2. Metnin ikinci kısmında anlatılan kışın sefalete dönüşmesinin nedenlerini belirtiniz.

Cevap: Soğuk havanın getirdiği ısınma sorunu, yakacak bulamayan insanlar, yolları kardan kapanmış ve bundan dolayı dış dünya ile bağı kopan köyler, çığ tehlikesi altındaki yerler.

3. Kış aylarında çevrenizde yaşayan hayvanlara yardımcı olmak için neler yapabilirsiniz?

Cevap: Onların barınacağı yuvalar yapıp sokağımıza koyabiliriz. Evlerimizin önlerine bir kapta onlara su ve yemek verebiliriz. Bahçemiz varsa ve müsaitse onları bahçemizde ağırlayabiliriz.

4. İlk düşen kar tanelerine dehşet içinde bakanların yanı sıra bu durumu kutlayanların da olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Bir olayın oluşturduğu etki, kişilerin yaşanmışlıklarına göre değişebilir.

5. Kışı güven içinde yaşayanların, kıştan zarar görenleri düşünmeden kutlama yapmaları duyarsızlık mıdır?

Cevap: Aslında değildir. İnsan doğası gereği hep mutlu olmak ister ve bu mutluluğuna gölge düşürecek şeyler düşünmemeye çalışır. Hayat ancak bu şekilde yaşanabilir. Biz düşen ise kötü şartlar altında yaşayan kişilere elimizden geldiğince yardım etmektir.

6. Dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan bir çocuk ile sizi buluşturan ortak insani değerler neler olabilir? Belirtiniz.

Cevap: Ahlak, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, saygı, hoşgörü, dostluk.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili iki soru da siz hazırlayıp bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap:

1- Stardi niçin karın yağışıyla ilgili diğer arkadaşlarının heyecanını paylaşmıyordu?

2- Öğretmenler ve bekçiler niçin çocuklara “Eve gidin!” diye bağırıyor olabilir?

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin özetini aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap:

İLK KAR METNİ ÖZETİ

Yılın ilk karı yağmaya başlamıştı. Pencere önünde biriken karlar öğrencileri ve öğretmenleri heyecanlandırıyordu. Dersin bitimiyle birlikte herkes kar ile oynamaya başladı. Öğrencisinden öğretmenine herkes çok eğleniyordu. Çocuklar kar ile oynayarak kışı kutluyorlardı.

Kutlama yapılıyordu fakat soğuk havanın getirdiği ısınma sorunu, yakacak bulamayan insanlar, yolları kardan kapanmış ve bundan dolayı dış dünya ile bağı kopan köyler, çığ tehlikesi altındaki yerleri de düşünmek gerekir.

İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 200

5. ETKİNLİK

Metinden alınmış bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Cümleleri ifade ettiği duygularla eşleştiriniz.

Cevap:

Okuldayken karın cama doğru yağıp biriktiğini görmek tam bir
keyifti.
BAEndişe
İşte çocukların güzel arkadaşı geldi! İşte yılın ilk karı!DBBeğenme
Sizler kışı kutluyorsunuz… Ama ne giyeceği ne ayakkabısı ne de
ısınacak ocağı olan çocuklar var.
ECŞaşkınlık
Dur durak bilmeden yağan beyaz kar tanelerine dehşet içinde
bakan, dumandan boğulan ya da soğuktan dişleri tıkırdayan
çocuklar var.
ADÖzlem
Babam onu bize davet ettiğinde ağzı karla doluydu ve o ne
yapacağını bilmiyor, karı ne tükürmeye ne de yutmaya cesaret
edebiliyordu, cevap vermeden tıka basa kar dolu ağzıyla bize
öylece bakakaldı.
CEÜzüntü
FSitem

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıdaki metinleri karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini tespit ediniz.

1. METİN2. METİN
İLK KAR
10 Şubat Cumartesi Elveda, Rivoli’deki gezintiler. İşte çocukların güzel arkadaşı geldi! İşte yılın ilk karı! Dün akşamdan beri kar, tıpkı yasemin çiçekleri gibi lapa lapa, kocaman kocaman yağıyor. Okuldayken karın cama doğru yağıp biriktiğini görmek tam bir keyifti; öğretmen de kara bakıp ellerini ovuşturuyordu ve herkes kar topu yapacağını, sonradan tutacak buzu, evdeki sıcacık ateşi düşünmekten hoşnuttu. Kara bakmayan tek kişi kendini derse kaptırmış, yumruklarını şakaklarına dayamış Stardi’ydi.
Edmondo De Amicis
İLK ÇOCUKLUK
İlk kitaplığım elime geçirebildiğim bir karton kutu olmuştur. Bütün özen ve dikkatimle burada sakladığım değerler de sanırım sokaklarda satılan destanlar, Âşık Garip ve Kerem hikâyeleriydi. Daha sonraları, marangoz yapısı ufak bir kitaplığım olduğu vakit de oynarken içine girebilecek kadar küçüktüm. Oyun ve oyuncak… Başım pek hoş değildi onlarla. Babamın beni oyuna zorladığını bugün bile hatırlarım.
Hüseyin Cahit YALÇIN

Cevap:

Benzer Yönleri

  • Her iki metinde yazarlar yaşadıkları olayları anlatmışlar.
  • Her iki metinde yazarlar düşüncelerine yer vermişler.

Farklı Yönleri

  • Birinci metinde tarih vardır, ikinci metinde yoktur.
  • Birinci metinde yazar gözlemlerini, ikinci metinde yazar düşüncelerini aktarmış.

İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 201

b) Tespit ettiğiniz farklılıklardan yola çıkarak “İlk Kar” metninin türünü sebepleriyle birlikte yazınız.

Cevap:

İlk Kar metninin türü “Günlük”tür. Anlatılan olay günü ile birlikte yazılmıştır. Olaylar olduğu gibi aktarılmıştır. Öznel bir anlatıma sahiptir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde anlatımla ilgili bazı hatalar yapılmıştır. Bu hataları bulup örnekteki gibi düzeltiniz.

• Olmuş olayları tüm seyirciler izlemişti.

Cevap: “Olmuş” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.

• Yeni senaryoyu ayrıntı ve detaylarıyla inceliyorum.

Cevap: “ayrıntı” ve “detaylarıyla” kelimelerinden biri cümleden çıkarılmalıdır.

• İlk olayı duyduğunda tepkisi ne olmuştu?

Cevap: “ilk” ve “olayı” kelimeleri yer değiştirmelidir.

• Ünlü yazarın doğumunun 100. yılını törenle andık.

Cevap: “andık” kelimesi yerine “kutladık” kelimesi gelmelidir.

• Babası 800’e karşı 756 oyla muhtar seçildi.

Cevap: “800’e” ve “756” sayıları yer değiştirmelidir.

• Komşularını sever, onlara dil uzatırdı.

Cevap: “dil uzatırdı” deyimi yerine “elini uzatırdı” deyimi kullanılmalıdır.

• İtirazlarına daha henüz bir cevap veremedik.

Cevap: “daha” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.

• Hırsız, adamın çantasını zorla çaldı.

Cevap: “zorla” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.

• Hazırlıklar mutlaka bitmiş olmalı.

Cevap: “mutlaka” kelimesi yerine “sanırım” kelimesi kullanılmalıdır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını bularak sebebini örnekteki gibi boşluğa yazınız.

2- Bugün komşumuzun burnundan düşen bin parçaydı.

Cevap: Deyim yanlış anlamda kullanılmıştır.

3- Yapışık binalarda oturmak insanı mutsuz ediyor.

Cevap: Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

4- Sisli havalarda kaza yapma şansımız artar.

Cevap: Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

5- Size verilen ücreti küçümsemeniz doğru mu?

Cevap: Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

6- Başarı için sürekli çalışmak gerekir.

Cevap: Gereksiz sözcük kullanılmıştır.

7- Öğrencilere yeni ders programını hatırlatacağım.

Cevap: Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

8- Annemle babamın çok benzer ve ortak yönleri vardı.

Cevap: Gereksiz sözcük kullanılmıştır.

9- Anahtarlarını masanın üzerinde bulamamış.

Cevap: Gereksiz sözcük kullanılmıştır.

İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 202

9. ETKİNLİK

Kışı sokakta geçiren insanları gördüğünüzde hangi duyguları hissedersiniz? Bu durumdaki insanların yaşam şartlarının düzeltilmesi için neler yapılabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi paylaşınız. Sorular sorarak konuşmanıza arkadaşlarınızı da dâhil ediniz.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Öğretmeniniz rehberliğinde belirlediğiniz bir gün sonunda aşağıdaki şablona bir günlük tutunuz.

b) Yazdıklarınızı anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

*** İlk Kar metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
54
clap
25
angry
20
unlike
15
love
6
sad
5
happy
2
confused

83 Yorum

Yorum Yap