Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Ata’ya Mektup Metni Cevapları (4. Sınıf Türkçe)

Ata’ya Mektup metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 4. sınıf Türkçe kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 (Millî Mücadele ve Atatürk Teması)

Ata’ya Mektup Metni Cevapları

Ata’ya Mektup Metni Cevapları Sayfa 33

1. METİN

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıda, Millî Mücadele döneminde Türk halkının ve askerinin gösterdiği büyük fedakârlığı ve dayanışmayı ifade eden açıklamalar ve bir görsel verilmiştir. Bu açıklamalardan ve tablodan hareketle Türk milletinin özelliklerini örnekteki gibi yazınız.

(…) Gerçekten milletimiz, düşmanın hazırlıklarına karşılık verme için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba kısacası her ne gerekse son derece istekle verdi. Avrupa’nın en eksiksiz araçlarıyla donatılmış ordusundan ordumuzun araç ve gereç bakımından da geri kalmaması ve hatta ona üstünlüğü gibi inanılmaz mucizeyi Anadolu halkının özverisine borçluyuz. (…) Millî amaç uğrunda millet bireylerinin özel çıkarlarını küçümseme hususunda göster- dikleri harikalar, torunlarımız ve evlatlarımızın daima övünme konusu olacaktır. Bu genel çabalar sayesindedir ki ordumuz ölümü küçümseme için hiçbir dakika tereddüt etmeye- cek şekilde yüksek bir manevi kuvvetle düşman üzerine atıldı. (…) Bu derece büyük bir özveri duygusuyla topraklarını savunan milletimiz ne kadar övünse haklıdır. (…) Orada biz bütün memleket, bütün varlığımız ve bağımsızlığımız uğruna denecek kadar önemli büyük bir savaşa giriştik. Yirmi bir gün, yirmi bir gece milletin bağımsızlık fikriyle bir milletin istila ve yağma fikri birbiriyle boğuştu. Sizin başını eğmeye razı olmayan bağımsızlık fikriniz, ilerleyen düşmanı bozularak geri çekilmek zorunda bıraktı. (…)
Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk milleti; CESURDUR.

Cevap:

Özverilidir
Azimlidir
Bağımsızlığına
Düşkündür
Sevgi doludur

Ata’ya Mektup Metni Cevapları Sayfa 34

Aşağıdaki şiiri vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sesli okuyunuz. Daha sonra şiirle ilgili çalışmaları yapınız.

ATA’YA MEKTUP

Seni anlattım bugün çocuklarıma,
Önce Selânik’te doğan küçük Mustafa’yı
Çok sevdiğin kardeşin Makbuş’u
Mahalle arkadaşlarını, Zübeyde Ana’yı
Ardından tarih yazan büyük Paşa’yı…

Dostlarını anlattım onlara
Ali’yi, Celal’i, Fethi’yi
Ve arkadaşlarını ne çok sevdiğini.
Güvercinlerden bahsettim biraz,
Biraz da köpeğin Foks’tan.

Görmeliydin onları beni dinlerken
Işıl ışıl aydınlık saçıyordu gözleri.
Sonra tarihimize geldi sıra,
Onurlu mücadelemizi anlattım onlara
Nice büyük kahramanları…

Kara Fatma’yı, Yörük Ali’yi, Şerife Bacı’yı
Çanakkale’de tarih yazan Seyit Onbaşı’yı
Mehmetçik’i anlattım onlara…
Başkumandanın peşinden giden
Bu topraklar için can veren,
O cesur, korkusuz binlerce askeri.

Görmeliydin gözlerindeki gururu…
Sıra senin ölümüne geldiğinde
Durdum anlatamadım onlara
Hepsi sınıftaki resmine baktı

Gördüm Ata’m gördüm…
Yüzlerindeki gururu, inancı, ışığı gördüm.
Ve unutmayın çocuklar dedim onlara,
Onu unutmayın, unutturmayın!
Sesi sesiniz, yolu yolunuz, ışığı aydınlığınız olsun

Sevil KÖYBAŞI

Ata’ya Mektup Metni Cevapları Sayfa 35

1. ÇALIŞMA

Aşağıdaki kelimeleri ve kelime grubunu, anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

Gurur: Yapılan doğru işlerle övünme.

Cevap:

Cümlem: İnsan gurur için yaşar.

Onur: İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı.

Cevap: Onur insan için vazgeçilmezdir.

Cümlem:

ışıl ışıl aydınlık saçmak: Bakışlarıyla etrafa güç, umut, enerji vermek.

Cevap: Öğretmenin hedefi ışık ışık aydınlık saçmaktır.

2. ÇALIŞMA

Metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak aşağıda verilmiştir. Kelimeleri tamamlayıp alfabetik olarak tabloda sıralayınız.

Cevap:

3. ÇALIŞMA

Aşağıda, “Ata’ya Mektup” adlı metinde anlatılanlara ilişkin bazı yargılar verilmiştir. Bu yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

* (D) Türkler onurları için savaşmışlardır.
* (D) Metin, altı bölümden oluşan bir şiirdir.
* (D) “Büyük Paşa” ile kastedilen Mustafa Kemal Atatürk’tür.
* (D) Çocuklar Atatürk’ün ölümünü öğrendiklerinde ağlamışlardır.
* (D) Millî Mücadele sürecinde Türk halkı içinden onlarca kahraman çıkmıştır.
* (D) Kurtuluş Savaşı sonrasında bütün askerlerin gözlerinde gururlu bir bakış vardır.
* (Y) Metin, bir mektuptan alınmıştır.
* (D) Mustafa Kemal büyük zaferi, peşinden gelen binlerce kahramanla kazanmıştır.

Ata’ya Mektup Metni Cevapları Sayfa 36

4. ÇALIŞMA

a. “Ata’ya Mektup” şiirinde anlatılanlar aşağıdaki tabloda karışık olarak sıralanmıştır. Bu bölümleri şiirdeki sırasına göre numaralandırıp metinden örneklendiriniz.

Cevap:

(4) Millî Mücadele kahramanları Örnek: Kara Fatma’yı, Yörük Ali’yi, Şerife Bacı’yı
(1) Atatürk’ ün ailesi ve çocukluğu Örnek: Çok sevdiğin kardeşin Makbuş’u
(6) Atatürk’ün sevdiği hayvanlar Örnek:
(5) Atatürk’ün ölümü Örnek: Durdum anlatamadım onlara
(2) Atatürk’ün dostları Örnek: Dostlarını anlattım onlara
(3) Atatürk’ün çocuklar üzerindeki etkisi Örnek: Işıl ışıl aydınlık saçıyordu gözleri.

b. Yukarıdaki tablodan yararlanarak şiirde anlatılanları sırasına uygun bir şekilde sözlü olarak özetleyiniz ve şiirin konusunu aşağıya yazınız.

Cevap:

Şiirin konusu: Atatürk’ün Hayatı, Ailesi, Silah Arkadaşları, Mücadelesi ve Ölümü anlatılmaktadır.

Ata’ya Mektup Metni Cevapları Sayfa 37

5. ÇALIŞMA

a. Aşağıdaki şiiri vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz. Şiiri ezberleyiniz, daha sonra istediğiniz kişi veya kişilere şiirdeki duyguyu yansıtarak ezbere okuyunuz.

b. Okuduğunuz ve ezberlediğiniz şiirlerden hareketle Atatürk’e bir mektup yazınız. (Mektubunuzu A4 kâğıdına yazabilirsiniz.)

HATIRLAYALIM

Mektubunuzu yazarken;

• Bir mektupta olması gereken hitap, tarih, ad soyad, imza, adres gibi unsurlara yer vermeyi,
• Duygularınızı açık ve anlaşılır cümlelerle akıcı bir şekilde anlatmayı,
• Noktalama işaretlerini yerinde kullanmayı ve yazım kurallarına uymayı,
• Türkçeye çok değer veren Atatürk’e mektup yazdığınızı düşünerek dilimize giren yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimeler kullanmayı sakın unutmayınız!

Ata’ya Mektup Metni Cevapları Sayfa 38

6. ÇALIŞMA

a. Cümlelerdeki altı çizili deyimlerin anlamlarını yazınız. Sonra bu deyimleri farklı birer cümlede kullanınız.

• Millî Mücadele Dönemi kahramanlarının hepsi canını dişine takarak savaştı.
Deyimin Anlamı: her tehlikeyi göze alarak bir işe girişmek
Örnek Cümle: Okulu bitirmek için canını dişine taktı.

• Mustafa Kemal liderliğindeki Kurtuluş Savaşı dillere destan oldu.
Deyimin Anlamı: dilden dile dolaşmak, her yerde anlatılır olmak.
Örnek Cümle: Dillere destan bir düğündü.

• Halkın büyük mücadelesi, düşmanın hakkından gelmek içindi.
Deyimin Anlamı: kolay olmayan bir işi başarıyla sonuçlandırmak.
Örnek Cümle: O işin hakkından gelebilirdi.

b. Siz de aşağıdaki kutulara iki deyim yazınız.

Cevap:

1. Sarı Kutu: Gözü kapalı yapmak
2. Yeşil Kutu: Ağzı ile kuş tutmak

Ata’ya Mektup Metni Cevapları Sayfa 39

7. ÇALIŞMA

Aşağıdaki metinde verilen yay ayraçların içine gerekli noktalama işaretlerini koyunuz.

Fatma Seher Erden, bir diğer adıyla Kara Fatma ( , ) Millî Mücadele sırasında üç yıl boyunca teğmen olarak görev yapmanın yanı sıra cephe gerisinde hasta bakıcılık ( , ) aşçılık ve hemşirelik hizmetlerini de gerçekleştirmiştir ( . ) Savaş boyunca her cephe- de savaşan ( , ) sonra dört defa yaralanan ve on dokuz gün boyunca Yunan ordusu tarafından esir tutulan Kara Fatma ( ‘ ) ya Türk ordusu tarafından üsteğmen rütbesi verilmiştir ( . ) Kendisi önce çavuş ( , ) sonra teğmen ve en son üsteğmen rütbelerini alarak Türk tarihine geçmiştir ( . )

8. ÇALIŞMA

Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin yazımı ile ilgili bazı hatalar yapılmıştır. Hataları düzelterek cümleleri yeniden yazınız.

• Atatürk’ün nutuk adlı yapıtını herkes okumalı.

Cevap: Atatürk’ün Nutuk adlı yapıtını herkes okumalı.

• Mustafa Kemal diyor ki: yurtta barış, Dünyada barış.

Cevap: Mustafa Kemal diyor ki: Yurtta barış, Dünyada barış.

• Bir Dünya lideri olan Mustafa Kemal, herkese örnektir.

Cevap: Bir dünya lideri olan Mustafa Kemal, herkese örnektir.

• Atatürk, Amerika’da yayımlanan time dergisinin kapağını iki kez fotoğrafıyla süsledi.

Cevap: Atatürk, Amerika’da yayımlanan Time dergisinin kapağını iki kez fotoğrafıyla süsledi.

***Ata’ya Mektup metni cevapları (Sayfa 33-34-35-36-37-38-39) hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap