Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

2. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları (4. Sınıf Türkçe)

2. Tema Değerlendirme Çalışmaları cevapları ve soruları, Meb Yayınları 4. sınıf Türkçe kitabı Sayfa 40-41-42-43-44-45-46 (Millî Mücadele ve Atatürk Teması)

2. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

2. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 41

ATATÜRK’ÜN ÜSTÜN KİŞİLİĞİ

Atatürk, Millî Mücadele’de millî birliği sağlayan eşsiz bir lider, savaş meydanlarında gerçekçi bir kumandan, devlet kuran büyük siyaset adamı… Atatürk, her şeyden önce hem fikir hem hareket adamı idi. O, fikri ve hareketi birleştirmiş bir liderdi. Fikir ve düşüncelerinin özünü oluşturan Atatürkçülük, akılcı bir dünya görüşüdür. Memleket gerçeklerinden kaynaklanan, sorunlar karşısında  aklın ve bilimin yol göstericiliğini kabul eden bu gerçekçi görüş, gerek Türk bağımsızlık savaşının gerekse onu izleyen Türk çağdaşlaşma hareketinin temelini oluşturmuştur.
Atatürk’e göre insanlar arasında artık hiçbir renk, din ve ırk ayrımı tanımayan bir anlaşma ve iş birliği çağı açılmalı, milletler bağımsızlıklarını, millî niteliklerini, millî kültürlerini kaybetmeksizin, her türlü emperyalist görüşün dışında, insanlığın ortak değerlerinde birleşmeli idi. Bu ortaklaşa değerlerin kıt’aları birbirine bağlaması, insanları renk, ırk ve din farkı gözetmeksizin birbirine yaklaştırması gerekti. Çünkü insanlığın yükselmesi, insanlık ülküsünün gerçekleşmesi bu bilimin ayakta tutulmasına bağlıydı. İşte Atatürk, bu görüş ve düşünceleriyle, bu yönüyle de insanlık tarihi önünde aşılamayacak bir büyüklüğü temsil etmektedir.
Utkan KOCATÜRK

2. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 42

(Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.)

1. Parçada Atatürk’ün niteliklerinden hangisi geçmemektedir?
A) Devlet adamı olması
B) İyi bir asker olması
C) Fikir adamı olması
D) Ekonomist olması

Cevap: D

2. Parçaya göre Millî Mücadele’nin ve onu takip eden çağdaşlaşma hareketinin temeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı hükûmetinin kararlarını değiştirmesi
B) Akılcı bir dünya görüşü
C) Avrupa ülkelerini taklit etme
D) Gelenekleri koruma

Cevap: B

3. Atatürk’ün, insanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımını tanımayan bir dünya görüşüne sahip olması onun hangi özelliğini göstermektedir?
A) İnsan haklarına önem vermesi
B) Siyaseti çok iyi bilmesi
C) Doğru askerî kararlar alması
D) İnsan psikolojisini iyi bilmesi

Cevap: A

4. “Atatürk, Millî Mücadele’de millî birliği sağlayan eşsiz bir lider, savaş meydanlarında gerçekçi bir kumandan, devlet kuran büyük siyaset adamıdır.” cümlesindeki eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimeleri eş veya zıt anlamlılarıyla birlikte yazınız.

Cevap:

Savaş: barış  zıt
savaş: harp eş anlamlı
büyük : küçük  zıt
siyaset: politika

2. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 43

5. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görsellerin hangi deyimleri anlattığını altlarına yazınız.

Cevap:

Etekleri zil çalmak: 1. görsel
Kulağına küpe olmak: 2. görsel
İpe una sermek: 3. görsel

6. Bu temada öğrendiğiniz bilgilerden hareketle tabloda yer alan kelime ve kelime gruplarını cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.

Cevap:

• Atatürk’ün babasının adı Ali Rıza Efendi’dir.
• Atatürk’ün içinde büyük bir millet ve devlet sevgisi bulunmaktaydı.
• Atatürk’ün başlıca eserlerinden biri de NUTUK’tur.
• Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu.
• Atatürk önce Mahalle Mektebi’ne daha sonra Şemsi Paşa İlkokuluna gitti.
• Ortaokulu Selanik Mülkiye Rüştiyesi’nde bitirdi.

2. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 44

7. Aşağıdaki cümlelerde verilen yay ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Cevap:

• İyi bir şiir kötü okunabilir ( , ) lakin kötü bir şiir iyi okunamaz.
• Garip akımının şairlerini sayalım ( : ) Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday ( … )
• Gök sarı ( , ) toprak sarı ( , ) çıplak ağaçlar sarı ( … )
• Sana uğurlar olsun ( . ) Ayrılıyor yolumuz ( . )
• Hava ne kadar da sıcak ( ! )
• Cennet Sokağı ( , ) No.: 12 ( , ) 8
• Alacahöyük, Çorum ( ‘ ) da önemli bir tarihî mekândır.
• Reşat Nuri Güntekin ( , ) Çalıkuşu ( ‘ ) nun yazarıdır.

8. Aşağıdaki görsele uygun neden-sonuç cümleleri yazınız.

Cevap: Atatürk’ün Nutuk eserini almak için kütüphaneye gittim.

9. Aşağıdaki konuşma kurallarını okuyunuz. Her zaman uyduğunuz kurallar için “Evet”i, bazen uyduğunuz kurallar için “Bazen”i, hiç uymadığınız kurallar için de “Hayır”ı işaretleyiniz.

Cevap:

***2. Tema Değerlendirme Çalışmaları cevapları (Sayfa 40-41-42-43-44-45-46) hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap