Yıldızla Isınmış Metni Cevapları

Yıldızla Isınmış metni cevapları ve soruları, Sonuç Yayınları 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 108-112-113-114-115
(Milli Kültürümüz Teması)

Yıldızla Isınmış Metni Cevapları - 3. Sınıf Türkçe Sonuç Yayınları

Yıldızla Isınmış Metni Cevapları – 3. Sınıf Türkçe Sonuç Yayınları

Yıldızla Isınmış Metni Cevapları Sayfa 108

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Nasrettin Hoca hakkında neler biliyorsunuz?

Nasrettin Hoca Türk halk bilgesi ve fıkra kahramanıdır. Hem güldüren hem düşündüren fıkraları ile tanınır.

Yıldızla Isınmış Metni Cevapları Sayfa 112

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamları ile eşleştirelim.

Cevap: 

(3) Ortasında bir fitil bulunan, genellikle silindir biçimindeki aydınlatma aracı

(1) Yemekli eğlence, şölen

(2) Yerleşim yerlerinin dışında kalan boş ve geniş yer

(4) Güneşin doğuşundan az önce beliren aydınlık

Yıldızla Isınmış Metni Cevapları Sayfa 113

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğumuz metinden hareketle cevaplayalım.

1. Arkadaşları Hoca’yı neden bahse zorlamışlar?

Cevap: Hoca’nın ziyafet vermesini sağlayabilmek için bahse zorlamışlar.

2. Bahse göre Nasrettin Hoca ne yaparsa bahsi kaybedecek?

Cevap: Kırda bir gece kalacak, Eğer üşür de eve dönerse bahsi kaybedecek.

3. Arkadaşlarına göre Hoca nasıl ısındı?

Cevap: Yıldızlarla ısınmış.

4. Hoca eve gelen komşularını nerede ağırladı?

Cevap: Misafir odasında ağırladı.

5. Komşular yemek için neden sabırsızlandılar?

Cevap: Çok acıktıkları için sabırsızlandılar.

6. Hoca kuzuyu neyle kızartıyordu?

Cevap: Mum ile kızartıyordu.

7. Metinde Hoca, dostlarına nasıl bir ders veriyor?

Cevap: Eğer yıldız ile ısınmak mümkünse, kuzu da mum ile pişirilebilir. İnsanları aldatan kişiler aslında kendilerini aldatırlar.

Yıldızla Isınmış Metni Cevapları Sayfa 114

3. ETKİNLİK

Arkadaşlar, metinde neler olmuştu? Haydi olayları oluş sırasına göre anlatalım.

Cevap: 

Nasrettin Hoca’nın arkadaşları, Hoca’nın ziyafet vermesini sağlamak için ona bir oyun oynarlar. Hoca ile bahse tutuşurlar. Eğer Hoca gece boyunca kırda üşümeden durabilirse, komşuları ona ziyafet verecektir. Eğer üşür de eve dönerse bahsi kaybedecek, Hoca komşularına ziyafet verecektir.

Hoca gece boyunca kırda kalır. Kazandığını sanarak eve döner. Fakat komşuları Hoca’nın yıldızlarla ısındığını, bu yüzden bahsi kaybettiğini söylerler. Hoca kabul eder. Ziyafet için hazırlık yapar.

Ziyafet günü Hoca’nın dostları gelir. Kuzunun kızarmasını beklerler. Ama yemek bir türlü hazır olmaz. Nasrettin Hoca onları mutfağa götürür. Bakarlar ki Hoca kuzuyu kızartmak için mum kullanıyor. Mumla kuzunun pişmeyeceğini söylerler. Hoca da “Eğer yıldız ile ısınmak mümkünse, kuzu da mum ile pişirilebilir.” diyerek komşularına ders veriyor.

4. ETKİNLİK

Metinle ilgili üç soru yazıp arkadaşlarımıza soralım.

Cevap: 

1. Hoca kırda üşüyor mu?

2. Hoca misafirleri niçin bekletiyor?

3. Kuzunun mum ile pişmesi mümkün müdür?

5. ETKİNLİK

Metinde, Nasrettin Hoca’nın karşılaştığı sorunlar neydi? Hoca bunlara nasıl çözümler buldu? Sen olsan nasıl çözümler bulurdun?

Cevap: 

Metindeki sorunlar: Dostlarının ziyafet bahsini kazanmak için Hoca’yı kandırmaya çalışmaları.

Nasrettin Hoca’nın Çözümleri: Hoca arkadaşlarına ders vermek için benzer bir aldatmaca düzenlemiştir.

Benim Çözümlerim: Ben olsam ertesi gece komşuları kıra götürüp yıldızla ısınmanın mümkün olup olmadığını gösterirdim.

Yıldızla Isınmış Metni Cevapları Sayfa 115

Metnin görsellerini inceleyelim. Bu görsellerin metne uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?

Cevap: (örnek) Düşünüyorum. Metindeki görseller, metinde geçen olayları göstermektedir.

Haydi, bildiğimiz Nasrettin Hoca fıkralarını anlatalım. 

(örnek)

PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR

Nasrettin Hoca‘nın pazara gideceğini duyan çocuklar çevresine toplanırlar.
– Hoca, bana düdük al!
– Bana da, bana da!
— Ben de düdük isterim!
– Bir tane de bana!
Ama çocuklardan sadece biri Nasrettin Hoca’ya düdük parası verir. Akşama doğru Hoca pazardan döner. Çocuklar sevinçle düdüklerini isterler. Nasrettin Hoca cebinden bir düdük çıkarır. Parayı veren çocuğa düdüğü uzatır. Tabii diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırırlar.
– Hani bizim düdüğümüz?
Nasrettin Hoca gülerek,
– Eee, çocuklar! Parayı veren düdüğü çalar, der.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişi okunaklı ve düzgün bir şekilde yazalım.

Başkalarının başaramadığını yapmak ustalıktır, ustalığın başaramadığını ise deha tamamlar.

Yazma etkinliğini siz yapabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Sınıfa gelirken atlaslarınızı ve boya kalemlerinizi getiriniz.

*** Yıldızla Isınmış metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

3. Sınıf Sonuç Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

5 Yorum

Yorum Yap