Sanat metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 101-102-103 
(Sanat Teması)

Sanat Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Sanat Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Sanat Metni Cevapları Sayfa 101

1. ETKİNLİK

a) Metinden hareketle “sanat” sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları şekillere yazınız.

Cevap: 

sanat

  • resim
  • heykel
  • müzik
  • mozaik
  • çini
  • dans

b) Yukarıda bulduğunuz kavramları kullanarak sanat ile ilgili cümleler yazınız.

Cevap: 

— Yağlı tablo manzara resimleri her zaman ilgimi çekmiştir.

— Kasabamıza yöremizin Milli Mücadele kahramanlarının heykelleri dikilecek.

— Ne zaman sıkıntılı olsam bir Türk sanat müziği açar, dinlerim.

— Köyümüzdeki türbenin mozaiklerini dedem döşemiş.

— Caminin bütün duvarları çeşit çeşit çinilerle kaplıydı.

— Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için sınıfça bir dans gösterisi hazırlıyoruz.

Sanat Metni Cevapları Sayfa 102

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Şair “İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar” dizesinde kim ya da kimlerden bahsetmiş olabilir?

Cevap: Köylülerimizden bahsetmiş olabilir.

2. Sülüs yazı ile yeşil çini bizi nasıl etkilemektedir?

Cevap: Bizi heyecanlandırmaktadır.

3. Şairin “Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken / Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz” dizelerindeki Anadolu’ya bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden?

Cevap: Şair Anadolu’ya bir sanat eseri gözüyle bakmaktadır. Anadolu, her yörenin kendine has kültürü ile bir sanat eseri gibidir.

4. Siz Anadolu’yu hangi sanata benzetirsiniz? Neden?

Cevap: Kilim sanatına benzetirim. Anadolu, her yöresinin kendine has özellikleri ile kilime işlenen desenler gibidir.

3. ETKİNLİK

Şiirin içeriğine uygun iki soru yazınız.

Cevap: 

1- Şiirde kelebek ile zeybek arasında nasıl bir bağ kurulmuştur?

2- Şair “Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!” derken kimi kastetmektedir.

4. ETKİNLİK

Metne farklı başlıklar bulunuz.

Cevap: 

BAŞKA SANAT BİLMEYİZ

YAZILMAMIŞ BİR DESTAN

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirdeki söz sanatlarını bulunuz.

Cevap: 

Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini…

→ ÖRNEKLEME

Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz

→ BENZETME

Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar!

→ KİŞİLEŞTİRME

6. ETKİNLİK

Anadolu insanını anlatan kısa bir konuşma yapınız.

Cevap: 

Büyük badireler atlatmıştır Anadolu insanı. Hepsinden de alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Çektiği acılar ve kazandığı zaferler de diline, sanatına, geleneğine, kültürüne yansımıştır. Acıyı bile bal etmesini bilmiştir Anadolu insanı. Anadolu’yu renk renk, desen desen bir kilim gibi dokumuştur.

Sanat Metni Cevapları Sayfa 103

7. ETKİNLİK

Verilen ifadelerle cümleleri eşleştiriniz.

(A) Öznesi vurgulanan cümle

(B) Nesnesi vurgulanan cümle

(C) Yer tamlayıcısı vurgulanan cümle

(D) Zarf tamlayıcısı vurgulanan cümle

Cevap: 

(C) Yabancı bir ülkede anlayan gözlerle bir kadın heykelini süzersin.

(B) Bir zeybeğin yere diz vuruşuna hayrandır.

(A) Anadolu, sanatını tüm kalbiyle savunur.

(D) Duvarda asılı olan sülüs yazıyı görünce hepimiz heyecanlandık.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraflarda verilen cümlelerde vurgulanan ögenin altını çizip hangi
öge olduğunu altlarına yazınız.

Cevap: 

(…)
Âşıklarımız genellikle bir usta âşığın yanında (yer tamlayıcısı) yetişirler. Ondan hem usta deyişlerini hem de sanatın icrasına ilişkin yol ve yöntemleri (nesne) öğrenirler. Âşık meclislerinde, kahvelerde bu ustaların sanatlarını icra ediş biçimlerini yeterince kavradıktan sonra, ustalaşan ozanlar da kendilerine çırak (nesne) alırlar ve gelenek bu şekilde (zarf tamlayıcısı) devam eder.
Âşık bilgi, duygu ve becerisini yaptığı atışmalarda (yer tamlayıcısı) gösterir. Atışmalardaki amaç, (nesne) yarışmak ve kazanmaktır. Atışmalarda en az iki aşık karşı karşıya (zarf tamlayıcısı) gelir. Mecliste bulunan saygın bir kişinin ya da usta bir ozanın ayak söylemesiyle atışma (özne) başlar. Ayağa
uygun dörtlük söyleyemeyen âşığın yenilgisiyle atışma (özne) sona erer.
(…)
Kültür ve Turizm Bakanlığı

9. ETKİNLİK

Defterinize “sanat” konulu bir deneme yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak sanat konulu bir deneme örneğine ulaşabilirsiniz.

Sanat Konulu Deneme Örneği

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Geleneksel Türk el sanatları hakkında büyüklerinize sorarak ya da çeşitli kaynaklardan yararlanarak araştırma yapınız.

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak konuyla ilgili araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Geleneksel Türk El Sanatları

8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın