Mustafa Kemal Atatürk Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 36-37-38-39-40-41-42, Mustafa Kemal Atatürk metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

Kelime: teşkil
Kelimenin aklıma getirdiği yeni kelimeler: örnek, oluşma, gerçekleşme
Kelimenin anlamını tahmin ediyorum: oluşturmak
Sözlüğe bakıyorum: Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
Cümle içinde kullanıyorum: Hırsız yakalanınca üzerinde bulunan cüzdanın, bizim cüzdanımız olmadığı teşkil etmiştir.

 

Kelime: etnografya
Kelimenin aklıma getirdiği yeni kelimeler: müze, Ankara, kabir
Kelimenin anlamını tahmin ediyorum: bir müze türü
Sözlüğe bakıyorum: Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim, budun betimi, kavmiyat.
Cümle içinde kullanıyorum: Ankara’ya gitmişken Ankara Etnografya Müzesi’ni de gezelim dedik.

3. ETKİNLİK

A. 

(7) 1934 yılında soyadı kanunu çıkarıldı ve Mustafa Kemal Paşa’ya Türk milleti adına TBMM tarafından “Atatürk” soyadı verildi.
(3) Harp Akademisini bitirdikten sonra 1905 yılında askerlik görevine başladı.
(1) Atatürk 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi.
(5) 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin açılması Cumhuriyet idaresine giden yolun ilk adımlarıydı.
(2) Atatürk Selanin Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi‘ne kaydını yaptırdı.
(8) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ve yeni Türk harflerinin kabulu Atatürk’ün devrimlerinden birkaç tanesidir.
(4) 19 Mayıs 1919’da müfettişlik göreviyle Samsun‘a giden Atatürk, burada kurtuluş hareketini başlattı.
(6) 13 Ekim 1923’te Ankara TBMM kararı ile başkent seçilirken 29 Ekim 1923’te de Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilkCumhurbaşkanı seçildi.
(9) Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938‘de İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

B.

Yukarıda, cümlelerin yanına numaraları olarak yazılmıştır.

C. 

Atatürk 1881 yılında Selank’te doğmuştur. Askeri Rüştiye’yi bitirdikten sonra, Manastır Askeri İdadisine kayıt oldu. Harp Akademisini bitirdikten sonra 1905 yılında askerlik görevine başladı. 19 Mayıs 1919’da müfettişlik göreviyle Samsun’a giden Atatürk, burada kurtuluş hareketini başlattı. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması Cumhuriyet idaresine giden yolun ilk adımlarıydı. 13 Ekim 1923’te Ankara TBMM kararı ile başkent seçilirken 29 Ekim 1923’te de Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk Cumhurbaşkanı seçildi. 1934 yılında soyadı kanunu çıkarıldı ve Mustafa Kemal Paşa’ya Türk milleti adına TBMM tarafından “Atatürk” soyadı verildi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ve yeni Türk harflerinin kabulu Atatürk’ün devrimlerinden birkaç tanesidir. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938’de İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

4. ETKİNLİK

Bugünkü yaşamımızı, yaşadığımız ülkeyi ve devletimizi, atatürk’ün hayattaki başarılarına, azmine, inancına ve devrimlerine borçluyuz.

5. ETKİNLİK

Giriş: Atatürk, Osmanlı’nın sıkıntılı yıllarında 1881 yılında Selanik’te doğmuştur.
Gelişme: Atatürk, öğrenim hayatını askerliğe göre şekillendirmiş ve sonunda başarılı bir asker olarak kurtuluş mücadelesine başlamıştır. Mücadeleyi halkın da desteğiyle büyük bir zaferle kazanan Mustafa Kemal, savaş nedeniyle geri kalan ülkesini ileriye taşıyacak bir çok önemli işler yapmıştır.
Sonuç: Atatürk 1938 yılında hayata gözlerini yumdu. İnsanların büyüklüğü, yaptıkları büyük işlerle belli olur. Bugünkü yaşamımızı büyük insan Atatürk’e borçluyuz.

6. ETKİNLİK

A.

– Dedem bir ay sonra köyden gelecek.
– Dört kardeş el ele vererek yürümeye devam ettiler.
– Babam pazardan 2 kilogram domates, 5 kilogram patates ve 3 kilogram soğan aldı.
– Türkiye’nin geçen seneye göre ihracatı % 75 artış gösterdi.
– Gölde yaklaşık on beş çeşit balık türü yaşıyordu.
– Balkanlar, XIX. yüzyılda pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçti.
– Türkiye 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 3’üncü oldu.
– Babaanne elmaları torunları arasında üçer üçer paylaştırdı.

B. 

Sayıların bazısı rakamla bazısı da harfle yazılmıştır. Çünkü Türk dilinde sayıların yazımıyla ilgili belirlenmiş kurallar vardır.

7. ETKİNLİK

Genç adam aldığı maaşın %3’ünü artık kitap almak için ayıracaktı. Son aldığı kitabı çok beğenmişti. Böyle bir karar almasında, bir hafta önce okuduğu kitap etkili olmuştu. Aslında öğrenciyken okuma yarışmalarına katılmış, ödül de almıştı. Hatta bir yarışmada 1. (ya da 1’inci)  gelmişti. Şimdi verdiği karar belki de kitap okuma alışkanlığının, kitap sevgisinin bir sonucuydu. En çok tarih kitapları okumayı severdi. En son okuduğu kitaplardan biri de Osmanlı padişahlarından II. Selim ile ilgiliydi. Bazen birden fazla kitabı satın alır, ne kadar ağırlık yaptığına bakmadan onları beşer beşer taşırdı. Bir keresinde neredeyse 14 kilogram ağırlığındaki kitap kolisini hiç yüksünmeden eve kadar taşımıştı.

8. ETKİNLİK

A. 

KöklerEklerTürettiğim Kelimeler
yap--çuyapıt
gör--lıkgörüş
bak-bakıcı
kuş-üşkuşçu
su-ıtsula-
yaz--uyazıcı
yak--ıcıyakıt
göz-lagözcü
koş--rkoşu
kara--rkarala-
kış-lıkkışlık

B.

Evet, kazandırmıştır. Kelime kökleri yapım eki alarak yeni kelimeler meydana gelmiştir. Bu şekilde meydana gelen kelimelere “türemiş kelimeler” denir.

9. ETKİNLİK

A. 

Gülmek… İçten, sımsıcak gülmek
Gülünce kuş cıvıltıları şakır her yerde. Dünya daha aydınlık, dünya daha güzel görünür. Gülen insanların gözlerinde yıldızlar parlar. Gülmek sevgiyi çoğaltır. Gülmek, kalplerden kalplere yapılan yolculuktur. Çocuk kalbi gülmeye hazırdır zaten. Gülmek sevgi, neşe, huzur getirir beraberinde. İçten gülen insanlar merhametli, sevecen, barışçıdır. Tıpkı büyük Ata’mız gibi. Tıpkı fotoğrafta gördüğünüz gibi.

B.

Gülmek: Babama gülmek çok yakışıyor.
Sımsıcak: Güneş ağaçların arasından sımsıcak parlıyordu.
Cıvıltı: Kuş cıvıltıları ormanda yankılanıyordu.
Aydınlık: Birden aydınlığa çıkınca gözlerim kamaştı.
Görünmek: Uzaklarda belli belirsiz bir kara parçası görünmüştü.
Gülen: Öğretmenimizin yaptığı şakaya tek gülen Ahmet’ti.
Sevgi: Anne sevgisi, tüm sevgilerden üstündür.
Çoğaltmak: Tarlaya attığımız gübreler sebzeleri çoğaltmaya başlamıştı.
Yapılmak: Dağın tepesine yapılan yolculuk grubu bir hayli zorlamıştı.
Yolculuk: Hacca gitmek için uzun bir tren yolculuğu gerekir.
İçten: İçten samimi duygular gözlerinden okunuyordu.
Sevecen: Yolda bulduğumuz köpek seven bakıyordu.
Barışçı: Yaptığı konuşma, ne kadar barışçı bir insan olduğunu bir kez daha kanıtladı.


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!