7. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Mehmet Akif Ersoy Metni Etkinlik Cevapları


7. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 115-116-117-118-119-120-212, Mehmet Akif Ersoy metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Mehmet Akif Ersoy Metni Etkinlik Cevapları

Mehmet Akif Ersoy Metni Etkinlik Cevapları

 

1. ETKİNLİK

1- mülkiye
2- milletvekili
3- memuriyet
4- dergi
5- baytar
6- rüştiye
7- istifa etmek

2. ETKİNLİK

 1. Cümle: Nesnel
 2. Cümle: Öznel
 3. Cümle: Nesnel
 4. Cümle: Öznel
 5. Cümle: Nesnel

3. ETKİNLİK

Mehmet Akif Ersoy Metninin Özeti:

İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası ona “Ragıyf” adını vermiş fakat söyleniş zorluğu nedeniyle “Akif” denmiştir.

Mehmet Akif, sırasıyla Emir Buhari Mahalle Mektebi, Fatih Merkez Rüştiyesi, Halkalı Baytar Mektebi okullarında okumuştur. Tarım bakanlığında Veteriner müfettiş yardımcısı olarak Rumeli, Anadolu ve Arabistan’da görev yapmıştır. İlerliyen zamanlarda mesleğinde yükselerek müdür yardımcılığına kadar çıkmış, bu arada bir arkadaşına yapılan haksızlık nedeniyle görevinden istifa etmiştir.

Mehmet Akif, lise yıllarından itibaren şiire ilgi duymuştur. İlk şiiri Hazine-i Fünun dergisinde yayınlanmıştır. Daha sonra Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergilerinde yazı, şiir ve çevirileri yayınlanmıştır.

Mehmet Akif, kalkınmanın ilim ve sanatla olacağını savunmuştur. Milliyetçilik hareketinin devlet için zararlı olacağını düşünmüş ve dile getirmiştir.

I. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu’da başlayan İstikbal Harbi’ni destekleyici çalışmalarda bulunmuştur. Burdur milletvekili olarak TBMM’ye seçilmiştir. 17 Şubat 1921’de yazdığı İstiklal Marşı, 12 Mart’ta TBMM tarafından milli marş olarak seçilmiştir. Daha sonra Mısır’da yaşamaya karar veren Mehmet Akif Türk Dili ve Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Bir süre sonra vatanında ölmek isteğiyle Türkiye’ye geri dönmüş ve 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da ölmüştür.

4. ETKİNLİK

Giriş Cümlesi: İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’da doğdu.

Gelişme Cümlesi: Mehmet Âkif, ilkokula Fatih’te Emir Buharî Mahalle Mektebinde başladı.

Sonuç Cümlesi: Gerçekçiliği ön planda tutan Mehmet Akif’in şiirlerinde hayal gücünün yerini gözle görülür, elle tutulur gerçekler almaya başlamıştır.

5. ETKİNLİK

a. Hikmet DİZDAROĞLU’nun yazarı olduğu ilk metin, okuduğumuz metindeki anlatım biçimine benzemektedir.

b. Mehmet Akif Ersoy metninde “açıklayıcı anlatım” biçimi kullanılmıştır.

6. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendi duygu, düşünce ve hayallerinize göre kendiniz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

 1. Cümle: Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine üç nokta işareti kullanılır.
 2. Cümle: Alıntılarda başta ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine üç nokta işareti kullanılır.
 3. Cümle: Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için üç nokta işareti kullanılır.

8. ETKİNLİK

a.

mehmet-akif-ersoy-noktalama

b. 

Cümleler:

 • … diye düşünürken birden büyük bir gümbürtü koptu…
 • Babam sinirli bir halde “… gibi konuşup beni zıvanadan çıkartma!” diye bağırınca koşarak odasına gitti.
 • Dağ evinin penceresinden baktığımda gördüklerim; yemyeşil bir düzlük, bembeyaz bir koyun sürüsü, elma ağaçları, otlayan inekler…

9. ETKİNLİK

 1. Cümle
  Yüklemde Verilen Kip: şimdiki zaman
  Cümlede Kastedilen Zaman ve Anlam: gelecek zaman
 2. Cümle
  Yüklemde Verilen Kip: gelecek zaman
  Cümlede Kastedilen Zaman ve Anlam: gereklilik kipi
 3. Cümle
  Yüklemde Verilen Kip: gelecek zaman
  Cümlede Kastedilen Zaman ve Anlam: gereklilik kipi
 4. Cümle
  Yüklemde Verilen Kip: geniş zaman
  Cümlede Kastedilen Zaman ve Anlam: emir kipi
 5. Cümle
  Yüklemde Verilen Kip: geniş zaman
  Cümlede Kastedilen Zaman ve Anlam: gelecek zaman

10. ETKİNİK

Anlam Kaymasına Uğrayan Cümleler:

 • Mevlana’nın babası…
  Kip geniş zamandır, anlam geçmiş zamandır.
 • Babamlar…
  Kip şimdiki zamandır, anlam geniş zamandır.
 • Yarın…
  Kip şimdiki zaman, anlam gelecek zaman.

7. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız