Gül’ü İncitme Gönül metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 196-197-198-199
(Erdemler Teması)

Gül'ü İncitme Gönül Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları Sayfa 196

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcükleri şiirden bularak yazınız.

• Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, benlik, gurur

Cevap: Kibir

• Özgü

Cevap: Mahsus

• Gizli sebep

Cevap: Hikmet

• Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek

Cevap: İncitmek

• Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi

Cevap: Engin

• Saygı

Cevap: Hürmet

• Veya, ya da

Cevap: Yahut

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Şair, şiirde insanların nasıl davranması gerektiğini ifade etmiştir?

Cevap: Kimseyi incitmeden, onları kırmadan davranılması gerektiğini ifade etmiştir.

2. Her dörtlüğün sonunda yapılan ek ve sözcük tekrarları şiire nasıl bir ahenk katmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Kulakta hoş bir uyum, bir ezgi özelliği katmıştır.

3. Şiirin ana duygusu nedir?

Cevap: Mutlu bir yaşam için küçük meseleler, nefsi istekler için kimseyi kırmamak gerekir.

4. Kaba ve kırıcı bir dil kullanan insanların davranışları nasıl düzeltilebilir? Bununla ilgili önerilerinizi paylaşınız.

Cevap: O kişilere her zaman nazik, kibar, hoşgörülü davranmak gerekir. Bu şekilde insanlar kötü davranışlarından yavaş yavaş vazgeçerler.

3. ETKİNLİK

Şiirdeki söz sanatlarını bulunuz.

Cevap: 

Çiçeklerle hoş geçin,
Balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için
Dalı incitme gönül.

Kişileştirme

Konuşmak bize mahsus,
Olsa da bir güzel süs,
“Ya hayır de yahut sus.”
Dili incitme gönül.

Konuşturma

Başın olsa da yüksek,
Gözün enginde gerek,
Kibirle yürüyerek
Yolu incitme gönül.

Abartma

Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları Sayfa 197

4. ETKİNLİK

Şiirden hareketle insanların olumlu tutum ve davranışlarını “neşeli yüz” olumsuz olanlarını ise “üzgün yüz”le belirtilen bölümlere yazınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki öğütlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatınız.

“Kalp temiz olursa dilden güzel sözler çıkar.”
(Hz. Ali)

“Kalp kırmak Allah’ı incitmek demektir.”
(Ahmet Yesevi)

“Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.”
(Mevlânâ)

“Bir gönül yapamazsan
Yıkıp viran eyleme.”
(Yûnus Emre)

“İnsanın en büyük amacı, insan olmaktır. Onun da yolu erdemden geçer.”
[Schefer (Şifır)]

Cevap: 

İnsanlarla olan iletişimimizde konuşmamız çok önemlidir. Konuşma tarzımız, duygu ve düşünceleri dile getirme yöntemimiz, insanlarla olan ilişkilerimizin iyi ya da kötü olmasında etkilidir. Bunu da duygu ve düşüncelerimiz belirler. Duygu ve düşüncelerimiz ne kadar iyi ve güzelse, insanlarla olan iletişimimiz de o kadar sağlıklı olur. Sonuç olarak iyi bir insan olarak anılmak istiyorsak, erdem sahibi olmalı, duygu ve düşüncelerimizde kötülüğe yer vermemeli, insanları kırmamaya dikkat etmeliyiz.

Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları Sayfa 198

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğrusunu boşluklara yazınız.

• Size teşekkür etmek ve kutlamak istiyorum.

Cevap: Size teşekkür etmek ve sizi kutlamak istiyorum.

• Yardıma muhtaç olanlara yardım eder, doyururdu.

Cevap: Yardıma muhtaç olanlara yardım eder, onları doyururdu.

• Onlara niçin bu kadar güveniyor ve destekliyorsun?

Cevap: Onlara niçin bu kadar güveniyor ve onları destekliyorsun?

• Ona sevgiyle bakıyor, hiç üzmüyordu.

Cevap: Ona sevgiyle bakıyor, onu hiç üzmüyordu.

• Onunla görüşmek istedik ama bulamadık.

Cevap: Onunla görüşmek istedik ama onu bulamadık.

• Hayvanlara iyi davranın, koruyun.

Cevap: Hayvanlara iyi davranın, onları koruyun.

• Sana kızmayacak, iyi niyetle karşılayacaktı.

Cevap: Sana kızmayacak, seni iyi niyetle karşılayacaktı.

Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları Sayfa 199

7. ETKİNLİK

“Yerinde söz söylemeyi bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.” (Fatih Sultan Mehmet) sözüyle ilgili aşağıdaki adımları takip ederek bir yazı yazınız.

Giriş: İnsanlar birbirleriyle hangi yollarla iletişim kurar. Söz söyleme ve konuşmanın insan yaşamındaki önemi nedir?

Gelişme: Doğru iletişim nasıl kurulur? Yerinde söz söylemek ne demektir? (Yazınızda uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak görüşlerinizi destekleyiniz. Doğru ve yerinde konuşma ile ilgili bildiğiniz atasözü ve güzel sözleri metnin uygun bölümlerinde kullanınız.)

Sonuç: Görüşlerinizi birkaç cümleyle özetleyiniz.

Başlık: Yazınızın içeriğine uygun ve dikkat çekici bir başlık yazınız.

Yazım ve Noktalama: Yazınızı yazım, noktalama ve anlatım bozukluğu yönünden düzenleyiniz.

*** Gül’ü İncitme Gönül metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

https://youtu.be/eAHxhzxgsV0