#EVDEKAL

#EVDEKAL

Zaman ile İlgili Atasözü ve Deyimler, Özdeyiş, Hadis ve Ayetler

Zaman ile ilgili atasözü ve deyimler, zaman – vakit ile ilgili atasözleri, deyimler, sloganlar, özdeyişler, hadisler içerikte bulabilirsiniz.

Zaman ile İlgili Atasözü ve Deyimler

Zaman ile İlgili Atasözü ve Deyimler

Zaman ile İlgili Atasözleri

» Sakla samanı, gelir zamanı.

» Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir.

» Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.

» Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

» Acele giden ecele gider.

» Erteye kalan, arkaya kalır.

» Ağaç yaş iken eğilir.

» Sayılı gün çabuk geçer.

» Sona kalan dona kalır.

» Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var.

» Su akarken testiyi doldurmalı.

» Vakitsiz öten horozun başını keserler.

» Vakit nakittir.

» Geçen zamana üzülmek, rüzgarı kovalamaya benzer. (Rus Atasözü)

» Bugünün işini yarına bırakma.

» Boşa harcadığın bir dakika, ömründen çaldığın bin dakika.

» Demir tavında dövülür.

» Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.

» Er kalkan işine, geç kalkan düşüne.

» Her saat yaralar, sonuncusu öldürür. (Bask atasözü)

Zaman ile İlgili Deyimler

» Zamana bırakmak.

» Aman zaman bilmemek.

» Zamana uymak.

» Akşam yatmak bilmez sabah kalkmak bilmez.

» Zaman kazanmak.

» Zamanı geçmek.

» Zaman öldürmek.

» Gel zaman git zaman.

» Vaktini şaşmamak.

» Aman zaman dedirtmemek.

» Yeri gelmek.

» Kaç zamandır.

» Yerli yersiz.

» Zaman almak.

» Yumurta kapıya dayanmak.

» Zaman ile yarışmak.

» Üstünden zaman geçmek.

» Zaman kollamak.

» Tetikte olmak.

» Zaman tanımamak.

» Rast getirmek.

» Zamanı geçirmek.

» Akşama sabaha.

» Zamana uygun.

» Arayı soğutmak.

» Vakit bulamamak.

» Eninde sonunda.

» Vakit kazanmak.

» Eski çamlar bardak oldu.

» Vakit öldürmek.

» Eşref saati gelmek.

» Zamanı avlamak.

» Kapıya dayanmak.

» Zaman tanımak.

» Köprünün altından çok sular geçti.

» Vakti gelmek.

Zaman ile İlgili Özdeyişler

» Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür.

» Zamanı öldürmek en pahalı harcamadır. (Balzac)

» Ey insan, zaman sensin, sen iyi olursan zaman da iyidir, eğer sen kötü isen zaman da kötüdür. (Muaviye)

» Zaman hiç kaybolmaz… Kaybolan biziz… (Paul Claudel)

» Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatın kendisidir. (Benjamin Franklin)

» İki kere yıkanamazsın aynı ırmakta; üzerinde akan sulan, şimdi yeni sulardır. (Herakles)

» Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır. (Seneca)

» Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın, o vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi bulur. (Thomas Brown)

» Zaman aklı, olgunluğu ve hizmeti artırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir. (Thomas Mann)

» Zaman, birçok örtüleri kaldırabilir. (J. Jack Rousseau)

» Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri siler. (Roy Chansior)

» Geçmiş veya gelecek yoktur. Sonsuz bir Şimdi vardır. (Cowley)

» Zaman, sessiz bir testeredir. (Immanuel Kant)

» Zamanın azaltamadığı, yumuşatamadığı üzüntü yoktur. (Cicero)

» Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok üzüntü duyanlardır. (Dante)

» Zaman büyük bir öğretmendir, yalnız ne yazık ki daima öğrencilerini öldürür. (Curt Goertz)

» Zamanın, kime dost, kime düşman olacağı bilinmez. (Shakespeare)

» Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikayet ederler. (La Bruyere)

Zaman ile İlgili Sloganlar

» Zaman yanan saman gibidir!

» Zamanı boşa geçirme.

» İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bil!

» Giden zaman geri gelmez.

» Zaman, saman alevi gibi!

» Vakit dediğin o andır, onu sakın atlama.

» Zamanını iyi değerlendir!

» Zaman “an”dan ibarettir.

» Zamanını israf etme!

» Telafisi olmayan şey zaman harcamaktır.

» Zamanın geri dönüşü olmaz!

» Vaktini iyi değerlendirmezsen, bir bakmışsın gençlik bitmiş.

» Zaman su gibi akıyor!

» Vaktinin değerini parandan iyi bil.

» Acımasızca geçip giden bir zaman!

» Para bulunur, vakit bulunmaz.

Zaman ile İlgili Hadisler ve Ayetler

» İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler. (Hadis-i Şerif)

» İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman. (Hadis-i Şerif)

» Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bil; ölümden önce hayatın, meşguliyetten önce boş zamanın, yokluktan önce varlığın, ihtiyarlıktan önce gençliğin ve hastalıktan önce sağlığın. (Hadis-i Şerif)

» Bir işi bitirince diğerine koyul. (Ayet-i Kerime)

» Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et. (Ayet-i Kerime)

» Kıyamette, herkes ömrünü ve gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve ilmi ile amel edip etmediğinden sorguya çekilecektir. (Hadis-i Şerif)

» Akşama erdin mi, sabahı bekleme, sabaha erdin mi akşamı bekleme. Sağlıklı olduğun sırada hastalık halin için hazırlık yap. Hayatta iken de ölüm için hazırlık yap. (Hadis-i Şerif)

» Ademoğluna kıyamet günü şunlar sorulmadıkça asla yerinden ayrılmaz: Ömrünü nerede ve ne şekilde geçirdiğinden, ilmi ile ne yaptığından, malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve bedenini nerede yıprattığından. (Hadis-i Şerif)

» İki günü eşit olan ziyandadır. (Hadis-i Şerif)

İlgili Konular:

Zamanı Değerlendirmek ve Verimli Kullanmak

Zamanı Planlamak İnsanlara Neler Kazandırır?

*** Zaman ile ilgili atasözü ve deyimler, sloganlar, özdeyişler, hadisler hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Diğer Söz Derlemeleri İçin Tıklayın

12 Yorum

Yorum Yap