Yunus Emre’nin Mezarları metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 190-191-192-193-194 
(Erdemler Teması)

Yunus Emre'nin Mezarları Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 190

1. ETKİNLİK

a) Metindeki sözcük ve sözcük gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz.

1 yadigâr

2 dergâh

3 eren

4 şad etmek

5 türbe

6 mader

7 küfeki

8 şol

Cevap: 

[3] Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse, ermiş

[5] Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı

[   ] Birbirine sarılmış bir durumda

[8] Şu

[4] Neşelenmesini, sevinmesini sağlamak

[2] Dervişlerin toplandıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke

[7] İnce taneli ve kumlu görünümde, fosilli, boşluklu ve kristalli, kompakt bir taş türü

[6] Anne

[1] Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi, andaç

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 191

b) Yukarıda anlamını yeni öğrendiğiniz veya günlük hayatta sık kullanmadığınız sözcüklerden bazılarını seçerek cümle içinde kullanınız.

Cevap: 

• Annem her sınav öncesi beni türbeye dua etmeye götürürdü.

• Babam işsiz kalınca, dedemden yadigar kalan çakmağı satmak zorunda kaldı.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Yûnus Emre’ye ait kaç mezar vardır? Bunlar nerelerdedir?

Cevap: Yirmi iki mezar vardır. Erzurum, Bursa, Isparta, Sandıklı’nın Çay Köyü, Konya Aksaray, Karaman, Kula’nın Emre Köyü, Eskişehir Saray Köyü.

2. Yûnus Emre’nin mezar sayısının fazla olmasının sebebi nedir?

Cevap: Anadolu halkının Yunus Emre’ye duyduğu saygıdan dolayı onu benimsemeleri.

3. Yûnus Emre’nin gerçek türbesi nerededir?

Cevap: Eskişehir’in Sarıköy’ündedir.

4. Yûnus’un mezar taşındaki balta resmi neyi simgelemektedir?

Cevap: Yunus Emre’nin dergâha odunculuk ettiği günleri simgelemektedir.

5. Yaşadığınız yerde bir Türk büyüğüne ait mezarın olması bulunduğunuz yere ne gibi katkılar sağlar? Açıklayınız.

Cevap: Türk büyüğünün mezarını ziyarete gelenler, bulunduğumuz yerin tanıtımına katkıda bulunurlar. Böylece bu yerin ekonomisi gelişir.

3. ETKİNLİK

Metne farklı bir başlık yazınız.

Cevap: YUNUS EMRE’NİN MEZARI NEREDE?

4. ETKİNLİK

Metnin konusu, ana fikri ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.

KONU

Cevap: Yunus Emre’nin mezarı

ANA FİKİR

Cevap: Anadolu halkının Yunus Emre’ye duyduğu sevgi, saygı ve hayranlık nedeniyle kendilerine mal etmeleri sonucunda Anadolu’nun her bir köşesinde Yunus Emre’ye ait olduğu iddia edilen bir çok yer bulunmaktadır.

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 192

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Yûnus Emre’nin Mezarları” adlı metinde işaretlediğiniz bölümlerden de yararlanarak metni özetleyiniz. Özetinizi aşağıdaki forma göre öğretmeninizle değerlendiriniz.

Cevap: 

Anadolu’da Yunus Emre’ye ait olduğu iddia edilen yirmi iki mezar bulunmaktadır. Erzurum, Bursa, Isparta, Sandıklı’nın Çay Köyü, Konya Aksaray, Karaman, Kula’nın Emre Köyü, Eskişehir Saray Köyü gibi yerlerde bulunan bu mezarlar kekikleri, kır menekşeleri, yediveren gülleri ile meşhurdur. Bu kadar çok mezarın bulunmasının sebebi, Anadolu halkının Yunus Emre’ye olan sevgisi, saygısı ve hayranlığından dolayı onu benimsemeleri, kendilerine mal etmeleridir.

Yunus Emre’nin esas mezarı Eskişehir’in Sarıköy’ündedir. Bir zamanla buradan geçen trenler saygı düdüğü öttürürlermiş. Alman mühendisleri de Yunus Emre’nin orada yattığını bilip saygı gösterirlermiş. Bu saygı sevgi havası Yunanlıların gelip köyü yıkmasına kadar sürmüş.

1940 yılında buraya tren yolu yapılırken hattın Yunus Emre’nin türbesi üzerinden geçeceği anlaşılmış ve gizlice türbenin yeri değiştirilmeye karar verilmiş. Bu iş gizli olmasına rağmen nasıl olduğu bilinmese de taşıma günü otuz bin kişi burada toplanmış ve tören yapmışlar.

6. ETKİNLİK

ODUNCU YÛNUS
Tabduk, Yûnus’u, dergâhındaki odunculuğa tayin etti. Kimi işler, görünüşte sıradandır. Onun neden yapılacağı, manevi olgunlaşma sürecinde nasıl bir sonuca yol açacağı önceden bilinemez. O da bu hikmeti kavramış olarak hizmet görür. En titiz bir seçimle en düzgün odunları seçer. Dergâha asla eğri bir odun getirmez. Ormandan ya böylesini bulur ya da düzgün olmayanları yontar, düzgün hâle koyar.
Bu durum, işini ciddiye almasının yanı sıra Tabduk’a ve dergâha saygısını ve içine girdiği âleme verdiği önemi, işi, sözü ve iç dünyasının düzgünlüğünü de anlatır. Yani bir anlamda odun, Yûnus’un ham benliğidir, terbiye edilmesi düzeltilmesi gereken nefsidir.

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 193

Fedakâr derviş (Yûnus) tam kırk yıl bu hizmette bulunmuştur. Odunu sırtına vurup getirirdi ama odunun yaşı ve eğrisini kesmezdi. Bir defasında Tabduk Emre: “Yûnus Can, dağda hiç eğri odun yok mu ki hep düzgün odunları getirirsin?” diye sordu. Yûnus da “Burası öyle bir hak ve doğruluk kapısı ki buraya, değil eğri adam, eğri odun bile giremez.” dedi.
Mustafa ÖZÇELİK

Yukarıdaki yazıda Yûnus Emre’nin üstlendiği bir görevi titizlikle yerine getirdiği anlatılmaktadır. Siz de aldığınız bir görev veya sorumluluğu yerine nasıl getirdiğinizi anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yüklemle ilgili anlatım bozukluklarını (yüklemin çatı, kişi, zaman, ek fiil, yardımcı fiil vb. bakımlardan cümleye uygunluk göstermemesi açısından) düzelterek cümlelerin doğrusunu yazınız.

• Alçakgönüllü ve dürüst konuşmalıyız.

Cevap: Alçakgönüllü olmalı ve dürüst konuşmalıyız.

• Kimin dürüst, kimin dürüst olmadığını biliyor.

Cevap: Kimin dürüst olduğunu, kimin dürüst olmadığını biliyor.

• Çocuklarıyla bazen çok bazen de hiç ilgilenmezdi.

Cevap: Çocuklarıyla bazen çok ilgilenir bazen de hiç ilgilenmezdi.

• Aldığı şeyler hem pahalı hem de kaliteli değilmiş.

Cevap: Aldığı şeyler hem pahalıymış hem de kaliteli değilmiş.

• Suçlamaların yersiz ve doğru olmadığını söyle.

Cevap: Suçlamaların yersiz olduğunu ve doğru olmadığını söyle.

• Otobüsteki yaşlıya saygı duyulup yerini verdi.

Cevap: Otobüsteki yaşlıya saygı duyup yerini verdi.

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 194

8. ETKİNLİK

Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğrusunu yazınız.

• Herkes olayları seyretti, yardım etmedi.

Cevap: Herkes olayları seyretti, kimse yardım etmedi.

• Evin fiyatı oldukça yüksekti ama çok güzeldi.

Cevap: Evin fiyatı oldukça yüksekti ama ev çok güzeldi.

• İnsanların yalanları ortaya çıkar ve komik duruma düşer.

Cevap: İnsanların yalanları ortaya çıkar ve insanlar komik duruma düşer.

• Gülün dalları kurumuştu artık yerinden sökülecekti.

Cevap: Gülün dalları kurumuştu artık gül yerinden sökülecekti.

• Hiç kimse karşı çıkmadı, ona güvendi.

Cevap: Hiç kimse karşı çıkmadı, herkes ona güvendi.

9. ETKİNLİK

Mevlânâ, Yûnus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî gibi Türk büyüklerinin hayatlarını düşünerek “sevgi” konulu iki dörtlük yazınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz şiirleri örnek alabilirsiniz.

Sevgi Temalı Şiirler

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“www.tdk.gov.tr” adresinden içinde “kalp” sözcüğü bulunan deyim ve atasözleri araştırınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak içinde “kalp” sözcüğü bulunan deyim ve atasözlerine ulaşabilirsiniz.

Kalp ile İlgili Atasözü ve Deyimler

*** Yunus Emre’nin Mezarları metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

https://youtu.be/BXPWJWlvP0s