Yer Çekimsiz Yaşam Metni Cevapları

Yer Çekimsiz Yaşam metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 42-45-46-47-48-49
(Doğa ve Evren Teması)

Yer Çekimsiz Yaşam Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Yer Çekimsiz Yaşam Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Yer Çekimsiz Yaşam Metni Cevapları Sayfa 42

Metne Hazırlanalım

➜ Aşağıdaki karikatürleri inceleyiniz. Uzayda hayat olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

(örnek)

Uzayda hayat olduğunu düşünüyorum. Bilim insanları kainatta milyonlarca yıldız ve milyarlarca gezegen olduğunu söylüyorlar. Bu kadar çok gezegen içinde sadece dünyada yaşam olması mantıklı değil. Uzayda hayat var fakat mesafeler çok uzak olduğundan ne onlar bize ne de biz onlara ulaşamıyoruz.

Yer Çekimsiz Yaşam Metni Cevapları Sayfa 45

Söz Varlığım

➜ Okuduğunuz metinde geçen bazı kelime ve kelime gruplarının anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelime ve kelime gruplarını, metnin bağlamından hareketle anlamlarının belirtildiği cümlelerin başına yazınız.

Cevap: 

yer çekimi: Yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi.

hava akımı: Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi.

akrobatik: Cambazlık ile ilgili.

aygıt: Birçok parçadan yapılmış cihaz.

uzay istasyonu: Uzay çalışmalarının yapıldığı, içinde insanların yer çekimi olmayan durumlarda çalışabildiği yapay uydu, uzay üssü.

astronot: Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, uzay adamı.

➜ Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili deyimlerin anlamlarını, metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu atasözleri ve deyimler sözlüğünden kontrol ediniz.

Cevap: 

Yer çekimini algılayamayan iç kulaktaki denge merkezi şaşkına döner.

Sözlük anlamı: Beklenmedik bir durum karşısında şaşkınlaşmak

Başınızı bir şeylere çarpmanız işten bile değildir.

Sözlük anlamı: Çok kolay

Kaslarımız ve kemiklerimiz ayakta durduğumuzda, yürüdüğümüzde ya da başka fiziksel hareketleri yaparken yer çekimine karşı koyabilecek kadar güçlü.

Sözlük anlamı: Boyun eğmemek

Yer Çekimsiz Yaşam Metni Cevapları Sayfa 46

Türkçesi Varken

➜ Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili kelimeler yabancı kökenlidir. Bu kelimeleri Türkçe karşılıklarıyla eşleştiriniz.

Cevap: 

uzay adamı → • Astronotlar sıvı besinleri genellikle kapalı kaplardan pipetle içerler.

uzay adamı → • Uzayda kalma rekoru şimdilik Rus kozmonot Valeri Polyakov’a ait.

alıştırma → • Astronotlar kaslarının ve kemiklerinin fazla zayıflamaması için her gün düzenli
egzersiz yaparlar.

gök bilimi → • Astronomiyle ilgili araştırmalar yapan ilk on ülke arasında Türkiye de var.

gök ada →• Evrende milyonlarca galaksi, her galakside milyonlarca Güneş var.

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Yer Çekimsiz Yaşam” metnine göre cevaplayınız.

1. Astronotlar uzayda hangi sorunlarla karşılaşmaktadırlar? Niçin?

Cevap: Baştaki fazla kan basıncı nedeniyle astronotların kendilerini sürekli baş aşağı duruyor gibi hissetmeleri, kemiklerin zayıflaması, mide bulantısı, baş ağrısı gibi sorunlarla karşılaşılır. Çünkü vücudumuz yer çekimine göre gelişmiştir. Yer çekimsiz ortama vücudumuz hemen uyum sağlayamaz.

2. Uzayda kalma rekoru kime aittir ve bu kişi uzayda kaç gün kalmıştır?

Cevap: Rus kozmonot Valeri Polyakov’a aittir, 428 gün kalmıştır.

3. İnsanlı uzay uçuşları hangi yıllarda yapılmaya başlanmıştır?

Cevap: 1960’lı yıllarda yapılmaya başlanmıştır.

4. Okuduğunuz metinde hangi bölümü ilginç buldunuz? Niçin?

(örnek)

Astronotların uzayda nasıl beslendiklerinin anlatıldığı bölümü ilginç buldum. Yer çekimsiz ortamda nasıl yemek yiyebildiklerini merak ediyordum.

Konuyu Belirleyelim

Cevap: 

➜ “Yer Çekimsiz Yaşam” metninin konusu: Yer çekimsiz ortamda insan yaşamı

Her Sonucun Bir Nedeni Var

➜ “Yer Çekimsiz Yaşam” metninden aşağıdaki sonuçlara yol açan nedenleri bulup yazalım.

Cevap: 

NEDENSONUÇ
Bedenimiz, uzayda çalışacak biçimde yaratılmadığındanorada birtakım sorunlar yaşarız.
Baştaki fazla kan basıncı nedeniyleastronotlar kendilerini baş aşağı duruyor gibi hissederler.
Kaslar, kaldıracakları fazla bir yük olmadığı içinkemiklere fazla baskı uygulamaz.
Sıvılar kaşıkta durmadığındankaşığın herhangi bir yararı olmaz.
Astronotlar, kaslarının ve kemiklerinin fazla zayıflamaması içinher gün düzenli egzersiz yaparlar.

Yer Çekimsiz Yaşam Metni Cevapları Sayfa 47

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

➜ Aşağıda metinden verilen cümledeki altı çizili kelime geçiş ve bağlantı ifadesidir. Bu ifadenin anlama olan katkısını değerlendiriniz.

Bu nedenle uzayda özellikle ilk günlerde çok şiddetli mide bulantısı ve baş dönmesi yaşanır.

Cevap: Cümledeki belirli bir anlatıma dikkat çekmiştir.

Anlatım Biçimlerini Karşılaştıralım

➜ Aşağıdaki paragrafları okuyunuz. Paragraflarda kullanılan anlatım biçimlerini kutucuklarda verilen tanımlardan yararlanarak bulunuz ve noktalı yerlere yazınız.

Küçük Prens

Beşinci gezegen çok ilginçti. Şimdiye kadar gördüğüm gezegenlerin en küçüğüydü. Üzerinde ancak bir sokak feneri ve fenerciye yetecek kadar yer vardı. Küçük Prens gökyüzünün bir köşesinde, üzerinde tek bir evin bile bulunmadığı, hiç kimsenin yaşamadığı bir gezegende sokak feneri ve fenercinin ne işe yarayabileceğinin bir açıklamasını yapamadı.

Antoine de Saint- Exupéry
(çev.: Onur TUNÇ)

… Kullandığınız aletleri, yerlerine takmazsanız koyduğunuz yerde bulamayabilirsiniz. Ne kadar kütleli olursa olsun küçük bir hava akımıyla bile uçabilir. Ayrıca yemek yeme alışkanlığınızı da tümüyle değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü yemeklerin tabakta, içeceklerin de bardakta durma gibi bir zorunluluğu yoktur. Örneğin patlamış mısır kâsede durmak yerine hava akımıyla odanın içine dağılır…

Yer Çekimsiz Yaşam

Cevap: 

Küçük Prens Paragrafı: Öyküleyici anlatım

Yer Çekimsiz Yaşam Paragrafı: Açıklayıcı Anlatım

➜ Verilen paragraflarda kullanılan anlatım biçimlerini özellikleri bakımından karşılaştırıp bu anlatım biçimlerine ait üçer özellik yazınız.

Cevap: 

Öyküleyici anlatım:

  1. Olay, kişi, mekân ve zaman ortak ögeleridir.
  2. Öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır.
  3. Olaylar birinci veya üçüncü şahsın ağzından anlatılır.

Açıklayıcı anlatım:

  1. Herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek, bir şeyler öğretmek amacı taşır.
  2. Sanatlı söyleyişlere, imalı sözlere pek yer verilmez.
  3. Açık, anlaşılır bir dil kullanır.

Yer Çekimsiz Yaşam Metni Cevapları Sayfa 48

Nesnel Anlam Katalım

➜ Aşağıdaki cümlelerin nesnel bir anlam taşıması için boş bırakılan yerlere kutucuklardaki kelimelerden uygun olanı yazınız.

Cevap: 

Bedenimiz, uzayda çalışacak biçimde yaratılmadığından orada birtakım sorunlar yaşarız. Özellikle kan dolaşımında bazı değişimler olur.

Uzayda bacaklardaki kan çekilir ve baş bölgesine toplanır. Bu, vücudun yer çekimine karşı aldığı bir önlemdir.

Öznel Anlam Bulalım

➜ “Yer Çekimsiz Yaşam” metninden öznel anlam taşıyan iki cümle bulup noktalı yerlere yazınız.

Cevap: 

1- Uzayda, ağırlıksız ortamda bulunmak hepimize çok çekici gelir.

2- Belgesellerde bir duvardan ötekine zıplayan, hiç zorlanmadan çeşitli akrobatik hareketler yapan astronotlara imreniriz.

Tür Belirleyelim

➜ “Yer Çekimsiz Yaşam” metninde aşağıdaki özelliklerden hangileri bulunmaktadır? İlgili kutucuğa “✔” işareti koyunuz.

Cevap: 

Amaç herhangi bir konu hakkında okuyucuya bilgi vermektir.
Yazar içten bir üslup kullanır.
Yazar duygu ve düşüncelerini çeşitli güncel olaylar ile destekler.
Yazar gezip gördüğü yerler hakkında bilgi verir. 
Yazar olağanüstü olaylara yer verebilir. 
Yazar okuyucuyla sohbet eder gibi konuşur.
Yazar daha çok kişisel düşüncelerine yer verir. 

➜ Yaptığınız işaretlemelere göre okuduğunuz metnin türü hangisi olabilir? İlgili kutucuğa “✔” işareti koyunuz.

Cevap: 

Hikâye(   ) Biyografi(   ) Roman(   ) Söyleşi()

Yer Çekimsiz Yaşam Metni Cevapları Sayfa 49

7 Farkı Bulalım

➜ İki görsel arasındaki 7 farkı bulunuz.

Cevap: 

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Yer Çekimsiz Yaşam Metni Etkinlik Cevapları - 7 Fark

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Yer Çekimsiz Yaşam Metni Etkinlik Cevapları – 7 Fark

Hikâye Yazalım

➜ Uzay aracınıza bir isim veriniz. Uzay aracınızla Mars’a gittiğinizi hayal ediniz. Mars’ta geçirdiğiniz bir günü yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Yazınızda daha çok yüklemi isim olan cümlelere yer veriniz.

(örnek)

Not: Yüklemi isim olan cümlelerin altları çizilmiştir.

MARS’TA İLK GÜN

Heyecanla beklediğimiz gün geldi. “Mars Gezgini” adlı uzay aracımızla başarılı bir şekilde Mars yüzeyine indik. Üç arkadaş iniş işlemleri biter bitmez kıyafetlerimizi giyip Mars’a ilk adımlarımızı attık.

İlk iş Marsa’ta yaşayacağımız alanı ve laboratuvarın kurulmasıydı. Malzemeleri uzay aracından indirdik. Dikkatli bir şekilde kuruluma başladık. Biz çalışırken bir kum fırtınasının yaklaştığını gördük. İşi yarım bırakıp uzay aracına girdik. Burada üç saat kum fırtınasının geçmesini bekledik.

Kum fırtınası şiddetliydi. Neyse ki uzay aracımızın dış yüzeyi korunaklıydı. Asıl mesele dışarıdaki malzemelerimizdi. Malzemeler çok hassastı. Kum fırtınası bitip uzay aracımızdan çıktık. Malzemelerimizi kontrol ettik. Neyse ki hepsi sağlamdı.

Beş saatlik bir uğraştan sonra barınakların kurulumunu tamamladık. Yaşamamız için gerekli tüm ekipmanları ayarladık. Dinlenmek için odalarımıza çekildik. İlk günümüz çok heyecanlı ve keyifliydi. Bizi üzen tek şey yuvamızdan uzak olmamızdı.

*** Yer Çekimsiz Yaşam metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!