Araştırma Konuları

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN TOPLUM HAYATINDAKİ ÖNEMİ

Belirli bir yerde bir arada yaşayan ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için iş birliği yapan insanların tümüne toplum dendiğini biliyoruz. İnsanlar tek başlarına hayatlarını sürdüremezler. Mutlaka birbirlerine ihtiyaçları vardır. Toplumu oluşturan tüm insanların güzel, sağlıklı, uzun ömürlü ve mutlu yaşayabilmeleri için mutlaka birbirlerine yardım etmeleri ve ortak çıkarlarını kollamaları gerekir.

İnsanların yardımlaşmaya ve dayanışmaya gereken önemi vermemesi, toplumun parçalanmasına yol açar. Mesela, zenginlerin fakirlere yardım etmemesi, muhtaç insanların hırsızlık, kap kaç gibi kötü işler yapmasına neden olabilir. İnsan aç kalmamak için her kötü işi yapabilir. Toplum içinde de hırsızlık gibi kötü işler yaygınlaşırsa, o toplum bir süre sonra yok olur ve insan hayatı sona erer.

Her ne kadar insan birey olarak çok değerliyse de, bu değeri korumak ve yaşatmak için toplum içinde diğer insanların yardımına ihtiyacı vardır. Yaşamak için yardımlaşma ve dayanışma şarttır.