Vatandaşlık Bilinci Teması Değerlendirme


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 335-336-337-338, Vatandaşlık Bilinci Teması Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Vatandaşlık Bilinci Teması Değerlendirme

6. Sınıf Başak Matbaacılık Vatandaşlık Bilinci Teması Değerlendirme


⇒ Vatandaşlık Bilinci Teması Değerlendirme Cevapları Sayfa 335 ⇐

A.

1. Yukarıdaki metnin konusu nedir?
Çocuklara isim koymak.

2. Metne göre, çocuklara kimler, nasıl ve ne zaman ad vermektedir? Siz adınızı seviyor musunuz, anlamını biliyor musunuz? Adınızı değiştirmek ister miydiniz?
Doğmadan önce, doğduktan sonra, kelime türetilerek, sözlükten bakılarak, aile büyüklerinin isimlerini vererek ad verilmektedir.

3. Yazarın metinde ileri sürdüğü ve savunduğu görüş nedir?
Çocuklara isim verilirken anne-babaların iyi düşünmesi gerektiği.

4. Yazar, anlatım yollarından ağırlıklı olarak hangisini kullanmıştır? (tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, sayısal veri kullanma vb.)
Örnekleme


⇒ Vatandaşlık Bilinci Teması Değerlendirme Cevapları Sayfa 336 ⇐

5. Yazarın metin aracılığıyla bize iletmek istediği ana fikir nedir?
Çocuklara ad verirken iyi düşünülmelidir.

6. Metinde geçen deyim ve atasözü var mı? Bulup, yazınız; anlamlarını açıklayınız.
Sıkıntı çekmek
ezilip büzülmek
utanç duymak
başını derde sokmak
Yiğti adıyla anılır

B.

“Dünya vatandaşı olma” konulu bir sunum çalışması yapmanız gerekiyor. Öncelikle bu kavramın ne demek olduğunu araştırınız. Bu tür bir vatandaş olmak, hangi özelliklere sahip olmayı gerektirir, düşününüz.

C.

Aşağıdaki tanımların hangi metin türlerine ait olduğunu bularak noktalı yerleri tamamlayınız.

1. Bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazıya otobiyografi denir.
2. Bir konuda yazarın kişisel düşüncelerini, kesin kurallara bağlamadan, samimi bir dilde ve özgürce anlattığı düz yazıdır. Yazar, kendi kendisiyle konuşur gibi yazar, ileri sürülen görüşlerin
ispatlanması zorunlu değildir. Okuyucunun doğruyu bulmasına yardım eder, insanı düşünmeye,
yorum yapmaya sevk eder. Deneme de yazar kişisel görüşlerini anlatır.
3. Biyografi bir kişinin yaşamının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle (hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) tanıtmaktır.
4. Hayatın değişik durumlarının sahnede canlandırılması amacıyla yazılan eserlere tiyatro denir.

Ç.

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bağlaç olarak kullanılan “de”yi bulunuz; “de”nin yanlış yazıldığı cümleleri düzelterek defterinize yazınız.

1. Okulumuz da yurtdışından gelen öğrenci arkadaşlarımız var.
Okulumuzda yurtdışından gelen öğrenci arkadaşlarımız var.

2. Amcam bana da oyuncak hediye etti.
Doğru

3. Bize her konu da yardımcı olabileceğini söyledi.
Bize her konuda yardımcı olabileceğini söyledi.

4. Tüm bestelerimi bilgisayar da yaptım.
Tüm bestelerimi bilgisayarda yaptım.


⇒ Vatandaşlık Bilinci Teması Değerlendirme Cevapları Sayfa 337 ⇐

5. Kadir de sınıfını takdirle geçmiş.
Doğru

6. Televizyonda izlediğim tüm dizilerden sıkıldım.
Doğru

7. Boya kalemlerim Bahadır da kaldı.
Boya kalemlerim Bahadır’da kaldı.

8. Baharda gelin gibi donanır bu erik ağaçları.
Doğru

9. Ağladı da.
Doğru

D.

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1.
Hep aydın günlerimiz olmalı,
Milletçe el ele, beraber.
Bütün köylerinde güzel yurdumun
Okumayan, yazmayan kalmamalı.
Bu vatan, cennet vatan,
Kalkınmalı, kalkınmalı.
Yukarıdaki dizelerde dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. korku- üzüntü B. yalnızlık – pişmanlık
C. sevgi – umut D. karamsarlık – özlem

2. “Çok titiz bir adam, tüm ödevleri büyük bir titizlikle inceliyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen yeni öğretmenimiz olan bu adam, adeta ……………….. .”
Yukarıdaki paragraf bir deyimle tamamlanmak istense aşağıdakilerden hangisi en uygun deyim olur?
A. pireyi deve yapıyor B. ince düşünüyor
C. kılı kırk yarıyor D. atlı kovalıyor

3. Aşağıdaki sözcüklerden anlam ilişkisi bakımından üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
A. gücenmek B. tutulmak C. kırılmak D. bozulmak

4. “Kadar” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A. O da benim kadar sevinçliydi.
B. En geç saat 3’e kadar görüşmeliyiz.
C. Bugüne kadar hep sabrettim.
D. Ankara’ya kadar kar devam etti


⇒ Vatandaşlık Bilinci Teması Değerlendirme Cevapları Sayfa 338 ⇐

5. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olamaz?
A. Bu yüzyılın en belirgin özelliği, bilginin hızla çoğalmasıdır.
B. Ünlü yazar, 1935 yılında Bursa’da doğdu.
C. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir cennet gibi bir ülkedir.
D. Bu konudaki düşüncelerinin herhangi bir dayanağı olmadığını görebilirsiniz.

6. Elif, “herşey, bir şey, herkez, birtakım, yalnış, yalnız, hoş görü ve kirpi” sözcüklerini yazılışlarına göre doğru-yanlış tablosuna yerleştirecektir.
Buna göre Elif’in tabloya yerleştirmesi gereken yazımı yanlış sözcükler aşağıdakilerden hangisidir?
A. bir şey, birtakım, yalnız, kirpi.
B. herşey, birtakım, yalnış, hoş görü.
C. herkez, yalnız, hoş görü, kirpi.
D. herşey, herkez, yalnış, hoş görü.

7. Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiştir?
A. Bugün seninle gelemeyeceğim, başım ağrıyor.
B. Çok minik olduğu için elleri, büyük kitapları tutamıyor.
C. Ben beni bildim bileli bu kız benden pek hoşlanamaz.
D. Uykusuzluktan otobüse biner binmez dalmışım.

8. “Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım biçimiyle yazılan yazılara ……………….. denir.”
Yukarıdaki tanımın doğru tamamlanabilmesi için boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. Fıkra B. Makale C. Biyografi D. Deneme


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 335-336-337-338, Vatandaşlık Bilinci Teması Değerlendirme cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

İçerik Başlıkları

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!