Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 8. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 45-46-47-48-49-50,
Vatan Yahut Silistre metni etkinlik cevapları ve soruları
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)


8. Sınıf MEB Yayınları Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları

8. Sınıf MEB Yayınları Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları


Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 45
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

a) Verilen sözcüklerle anlamları eşleştirip yay ayraç içine sözcük numaralarını yazınız.

1. nişan
2. kuşatma
3. gülle
4. vatan
5. miralay
6. süngü
7. casus
8. gayret
9. niyet

(5) Albay
(   ) Sağlıklı
(1) İşaret, iz, belirti, alamet
(8) Çalışma, çaba, çalışma isteği
(9) Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
(7) Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, çaşıt, ajan
(6) Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah
(4) Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, yurt
(2) Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka, ihata, muhasara
(3) Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi

b) Metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını tahmin edip bunları cümlede
kullanınız.

esir olmak: tutsak olarak düşman eline geçmek, tutsak olmak.
Cümle: Otuz yıl düşman elinde esir olan Süleyman, sonunda ailesine ve ülkesine kavuştu.

pişman olmak: yaptığı bir işin yanlış olduğunu ya da uygunsuz sonuç verdiğini, söylediği bir sözün yerinde olmadığını anlayarak üzülmek.
Cümle: Arkadaşına haksız yere bağırdığını anlayınca pişman olup özür diledi.

kıyamet kopmak: (bir yerde) çok gürültü ve telaş olmak.
Cümle: Yıllardır hazırlandığı sınavı kazanamadığını söyleyince evde kıyamet koptu.


Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 46
⇓⇓⇓


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Zekiye neden erkek kılığına girmiştir?
İslam Bey’in Silistre’ye giden gönüllülere katılma kararından döndüremeyince onunla birlikte olabilmek için erkek kılığına girmiştir.

2. Miralay Sıtkı Bey, gönüllülerin kaleden gitmesini neden istemiştir?
Kendi askerlerinin kaleyi koruyabileceğine inandığı, gönüllülerin burada ölmesini istemediği için.

3. İslam Bey, kaleyi düşmanlara karşı savunurken yaşananlarla ilgili neler söylemiştir?
On bin kişiye karşı üç yüz kişi savaştıklarını, hepsinin şehit düştüğünü, her şehit düşenin ölürken en az iki düşmanı da öldürdüğünü, kendisinin de şehit olmak istediğini fakat zorla kaleye soktuklarını anlatmıştır.

4. Miralay Sıtkı Bey’in İslam Bey ile ilgili düşüncelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sıtkı Bey, İslam Bey’e büyük hayranlık duymaktadır. Ona olan minnetini her sözüyle dile getirmektedir. Sıtkı Bey’in düşünceleri, bir vatan kahramanına olan düşüncelerdir.

5. Zekiye’nin yerinde olsaydınız siz nasıl davranırdınız? Neden?
Bu soruyu duygu ve düşüncelerinize göre siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen bölümleri metinden yola çıkarak doldurunuz.

Yer: Silistre Kalesi

Zaman: Geçmiş zaman, Milli Mücadele zamanları

Kişiler: İslam Bey, Zekiye, Sıtkı Bey, Abdullah Çavuş, gönüllü askerler.

Olay: Silistre Kalesi’nin düşmana karşı savunulması esnasında yaşananlar.


Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 47
⇓⇓⇓


b) Okuduğunuz metni özetleyiniz.

Vatan Yahut Silistre Özeti

İslam Bey gönüllülerle beraber Silistre’ye gitmek ister. Bu kararından vazgeçiremeyen Zekiye, erkek kılığına girip onunla beraber gider. Kale komutanı Sıtkı Bey gönüllüleri kaleden göndermek ister fakat gönüllüler kabul etmez. Kale askerleriyle beraber kaleyi düşmana karşı savunurlar. İslam Bey kaleyi savunurken büyük kahramanlıklar gösterir. Kalenin düşman işgalinden kurtulmasını sağlar. Sıtkı Bey, İslam Bey’e büyük minnet duyar. İslam Bey Zekiye’nin erkek kılığına girdiğini öğrenir. Bunu Sıtkı Bey ile paylaşır.

4. ETKİNLİK

Metnin konusu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Milli Mücadele döneminde gönüllü vatandaşlarımızın fedakarlıkları.

Ana Fikir: Türk insanı vatanı ve sevdiği insanlar için her türlü fedakarlığı gösterecek cesarete sahiptir.


Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 48
⇓⇓⇓


5. ETKİNLİK

Metne farklı bir başlık bulunuz. Bu başlığı neden seçtiğinizi açıklayınız.

Başlık: Fedakarlık

Açıklama: Metinde İslam Bey’in vatanı için, Zekiye’nin de sevdiği insan için yaptığı fedakarlıklar anlatılmaktadır.

6. ETKİNLİK

Metinden öznel ve nesnel yargılar bularak aşağıdaki ilgili bölümlere yazınız.

Öznel Yargılar:
» Memleket bir iki güne kadar bütün bütün kuşatmaya uğrayacak gibi görünüyor.
»  İnsan olana öldükten sonra bir güzel ad bırakmak, belki hiç ölmemekten hayırlıdır.
» Vatanını sevenlere ne büyük ibret dersi gösterdin.

Nesnel Yargılar:
» Ağalar! Düşman suyu geçti.
» Üç yüz kişi ile karşıladık.
» Üç saat uğraştık.
» Yedi kişi kaldık…

7. ETKİNLİK

Aşağıda giriş bölümü verilen metnin gelişme ve sonuç bölümlerini tahmin ederek anlatınız.

Atatürk’ü görmek isteyen iki kardeş, okul dönüşü annelerinden sık sık izin alarak Atatürk’ün
köşkünün etrafında dolaşırmış.
O gün öğretmeni, Ayşe’ye yurdumuzun düşmanlardan kurtarılması için Ata’nın emrinde
milletçe nasıl çok çalışıldığını anlatmış. İçinde bulunduğu ortamın meydana nasıl
geldiğini öğrenen Ayşe, kardeşi İsmet’i de alarak belki Atatürk’ü görürüz diye her zaman
olduğu gibi köşkün etrafında dolaşmaya başlamış.
Aynı gün tesadüfen, arkadaşları ve yaveriyle bir gezinti yapan Atatürk, Ayşe ile İsmet’in
köşkü seyrettiklerini görünce yanlarına yaklaşmış:
(…)

(örnektir)

– “Adın ne senin yavrum?”
– “Ayşe.”
– “Senin adın ne yavrum?”
Ayşe’nin kardeşi hemen cevap verir:
– “İsmet.”
– “Niçin burada dolaşıyorsunuz?”
– “Sizi görmek istedik efendim.”
– “Peki ben kimim? Beni niçin görmek istediniz?”
İki kardeş bir ağızdan:
– “Gazi Mustafa Kemal Paşasınız.”
Atatürk ve yanındakiler gülümser.
– “Benzettiniz çocuklar ben gazi değilim.”
Yine iki kardeş bir ağızdan:
– “Siz Gazisiniz.”
– “Peki nereden bildiniz?”
Çocuklar aynı ağızdan gür bir sesle:
– “Çünkü size hiç kimse benzemez.”
Atatürk sorularına devam eder:
– “Ayşe sen okuyor musun?”
-“Evet beşinci sınıftayım.”
– “İsmet sen kaçıncı sınıftasın?”
– “Üçüncü sınıftayım.”
– “Ayşe sen ne olmak istiyorsun?”
– “Öğretmen olmak istiyorum efendim. Öğretmenler yurtlarına yararlı insanlardır. Biz her şeyi öğretmenden öğreniriz. Sizi de öğretmenimiz tanıttı.”
– “Evet yavrum, biz her şeyimizi öğretmenlere borçluyuz. Beni de öğretmenim Gazi yaptı. Peki İsmet sen ne olmak istiyorsun?”
– “Asker olacağım. Çünkü sizi çok seviyorum. Yurduma saldıran düşmanın kafasını kıracağım.”
Atatürk iki kardeşi bağrına basar sever ve okşar.
– “Aferin çocuklar.”
Atatürk yanındaki arkadaşlarına döner:
– “Evet… Milletin bağrından tertemiz bir nesil yetişiyor. Eserimizi bunlara gözümüz arkada kalmadan bırakabileceğiz. Şimdi çok huzurluyum” derken gözleri yaşarır.


Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 49
⇓⇓⇓


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümlere örneklerdeki gibi “Vatan yahut Silistre” metninden içinde fiilimsi bulunan cümleler yazınız.

İSİM-FİİL

1. Hepimiz burada kalmak istiyoruz.
2. … Silistre’ye yardıma giden gönüllülere katılmaya kararlıdır.
3. Memleket bir iki güne kadar bütün bütün kuşatmaya uğrayacak gibi görünüyor.

SIFAT-FİİL

1. Bulunmadığın vakit kıyamet mi kopar?
2. … Silistre’ye yardıma giden gönüllülere katılmaya kararlıdır.
3.  Seni bir kere gören, senin iki sözünü işiten ne olduğunu anlar.

ZARF-FİİL

1. Kendisini toplayarak İslam Bey’i Abdullah Çavuş’a bırakır.
2. Ay, ben söyleyince kıyamet mi?..
3. Hangimizi daha çarpışma başlamadan düşmandan yüz çevirecek kadar alçak sanıyorsunuz?

9. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümleleri örnekteki gibi uygun fiilimsilerle birleştiriniz.

Türk milleti Atatürk önderliğinde toplandı. Kurtuluş Savaşı’na başladı.
Türk milleti Atatürk önderliğinde toplanıp Kurtuluş Savaşı’na başladı.

11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi imzalandı. Savaş sona erdi.
11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi imzalanınca savaş sone erdi.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra birçok yenilik yapıldı. Ülkede gelişme sağlandı.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra birçok yenilik yapılarak ülkede gelişme sağlandı.


Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 50
⇓⇓⇓


10. ETKİNLİK

Aşağıdaki gazete sayfasını inceleyip Millî Mücadele Dönemi’ni anlatan bir gazete haberi hazırlayınız. Haberinizde o döneme ait fotoğraflar da kullanabilirsiniz.

(örnektir)

Çanakkale’de İnanılmaz Olay!

Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde topçu eri olarak göreve başlayan Seyit Onbaşı, dev top mermisini tek başına kaldırdı.

18 Mart tarihinde savaş esnasında meydana gelen olayda, Müttefik donanması Çanakkale Boğazı’nı geçmek için saldırıya geçtiği sırada atılan bir mermi tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı.

Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi.

Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean’a hafif hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean’a büyük zarar verdi.

Atılan mermi geminin yan yatmasına neden oldu. Daha sonra Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlardan birine çarpan Ocean zırhlısı kısa sürede alabora olarak battı. Bu başarısı sonucu Seyit Ali’ye onbaşılık ünvanını verildi.


2018-2019 Ortaokul 8. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 45-46-47-48-49-50,  Vatan Yahut Silistre metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

2 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!