8. Sınıf Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Van Gölü, Turnalar Gölü

8. sınıf Türkçe Evren Yayınları çalışma kitabı, sayfa 109, 110, 111, 112, 113, “Van Gölü, Turnalar Gölü”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

van-golu-turnalar-golu-cevap-anahtari

 

1. ETKİNLİK

haşmet: Görkem.

mahşer: Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer.

palan: Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir tür eyer.

muharebe: Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri.

2. ETKİNLİK

Cümleler: 

doludizgin: Yamaçtan, doludizgin giden atlarla fırtına gibi geçip gittiler.

tırıs: Tırıs tırıs giden at birden dört nala koşmaya başladı.

rahvan: At rahvan gittiğinden korkusu geçmişti.

 

3. ETKİNLİK

Eş Anlamlı Kelimeler: tepe-doruk, beyaz-ak.

Eş Sesli Kelimeler: ay, çift, kız

Karşıt Anlamlı Kelimeler: gece-gündüz, ak-kara.

Yakın Anlamlı Kelimeler: heybet-haşmet, dost-arkadaş.

4. ETKİNLİK

Olayın Geçtiği Yer: Süphan Dağı

Olayın Geçtiği Zaman: Belirsiz Geçmiş Zaman

Olay: Bir çobanla kızın aşk hikayesi.

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Çoban, çobanın amcası, köylüler, Arap Şeyhi, Eşkiya, kız, kızın kardeşleri, geyikler, çelimsiz geyik.

5. ETKİNLİK

Benzetme:  Süphan Dağı süt beyaz. Kadife gibi. Yeşil bir halı gibi. Yağmur sonu güneşi gibi.

Betimleme:  Bu ova Patnos Ovası’dır. Dümdüz. Otlar diz boyu. Eksiksiz, kesiksiz. Kadife gibi. Yeşil bir halı gibi. Ovayı gün ışığı doldurmuş. Yağmur sonu güneşi gibi. Islak ıslak.

Karşılaştırma:  Süphan Dağı şöyle uzaktan bakınca Ağrı’dan daha heybetli gözüküyor, birkaç Ağrı büyüklüğünde gözüküyor.

6. ETKİNLİK

1- Gezi yazılarında yazarlar gezip gördükleri yerleri insanlara tanıtmak amacıyla yazarlar.

2- Gezi yazılarında gezilip görülen yerlerin farklı yönleri, özgün, gözlem gücü kullanılarak, karşılaştırma ve örneklerden faydalınalarak anlatılmalıdır. Edebi bir dil kullanılmalıdır.

3- Gezi yazılarında bilgi ve gözlem ön plandadır. Anlatım, gezip görülen yerleri gözleme dayalı olarak yapılmalı, kurgu ve hayale yer verilmemelidir. Kurgu ve hayale yer verildiği zaman geiz yazısı olmaz, hikaye türüne girer.

4- Gezi yazılarında düşünceyi geliştirme yollarından karşılaştırma, benzetme, örnek verme yollarına baş vurulur.

7. ETKİNLİK

Noktalama İşaretlerinin Kullanım Sebepleri (Sırasıyla)

  • Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur.
  • Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.
  • Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.
  • Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.
  • Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur.
  • Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.
  • Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

8. ETKİNLİK

a.

van-golu-turnalar-golu-amac-sebep-sonuc

b.

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.