Uzayda Bir Gün Metni Cevapları

Uzayda Bir Gün metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 108-109-110-111
(Bilim ve Teknoloji Teması)

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları - 5. sınıf Türkçe MEB Yayınları

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları – 5. sınıf Türkçe MEB Yayınları

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları Sayfa 108

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki bulmacayı örnekteki gibi doldurunuz.

Cevap: 

1. Gemilerde, uçaklarda, uzay gemilerinde küçük bölme. KABİN

2. Yemek listesi. MENÜ

3. Herhangi bir yemekten bir kimseye verilen belirli miktar. PORSİYON

4. Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, gereç. MALZEME

5. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, alıştırma. EGZERSİZ

6. Bir şeyin tutulup çekilecek yeri, tutunacak yer. TUTAMAÇ

7. Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı.  BİYOLOJİ

8. Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol. YÖRÜNGE

9. Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz. AYGIT

10. Takım. EKİP

5. Sınıf MEB Yayınları Uzayda Bir Gün Metni Etkinlik Cevapları - Bulmaca

5. Sınıf MEB Yayınları Uzayda Bir Gün Metni Etkinlik Cevapları – Bulmaca

b) Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

Kabin: Uçakta kabin kapısı kapanmadan uçak hareket etmez.

Menü: Bugün menüde ezogelin çorba, İzmir Köfte, pilav, cacık ve muhallebi var.

Porsiyon: Ne zaman lokantaya gitse en az iki porsiyon tatlı yer.

Malzeme: Malzemeler tamamlanmadan inşaata başlayamıyoruz.

Egzersiz: Kazadan sonra ayağının hızla iyileşebilmesi için birtakım egzersizler yapıyor.

Tutamaç: O sinirle kapıyı çarpınca kapının tutamacı yerinden fırladı.

Biyoloji: Bugün biyoloji dersinde domatesin aslında sebze değil meyve olduğunu öğrendim.

Yörünge: Dün fırlatılan Göktürk uydusu bugün yörüngesine oturdu.

Aygıt: Bu aygıtları kullanabilmek için bir yıl eğitim almak gerekiyor.

Ekip: Ekipten habersiz işler yaparsan bu iş yürümez ki…

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları Sayfa 109

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metne göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların görevi nedir?

Cevap: Metne göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların görevi çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirmenin yanı sıra istasyonun bakım ve onarımını yapmaktır.

2. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların düzenli olarak egzersiz yapmalarının sebebi nedir? Astronotlar düzenli olarak egzersiz yapamazlarsa ne gibi sorunlar yaşayabilirler?

Cevap: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların düzenli olarak egzersiz yapmalarının sebebi ağırlıksız ortam nedeniyle kaslarının zayıflamasını engellemek içindir.  Astronotlar düzenli olarak egzersiz yapamazlarsa kasları zayıflar, hareket zorluğu çekerler.

3. Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Dünya’dakinden farklı olarak neler yapıyorlar?

Cevap: Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünyadakinden farklı olarak bonyo yapamıyorlar. Dişlerini yutulabilen bir macunla temizliyorlar. Uzay elbiselerini giyip istasyonun dışına çıkıyorlar.

4. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların yaşamını kolaylaştırmak için yeni bir icat yapacak olsaydınız ne icat ederdiniz? Niçin?

Cevap: Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların yaşamını kolaylaştırmak için (örnektir) bir duş sistemi icat ederdim. Böylece vücut temizlikleri daha kolay bir hale gelirdi.

5. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki eşyaların duvarlara sabitlenmesinin sebebi ne olabilir?

Cevap: Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki eşyaların duvarlara sabitlenmesinin sebebi, yer çekimsiz ortamda eşyaların sağa sola saçılarak aletleri bozmaması, astronotların bu eşyalara çarparak sakatlanmaması içindir.

6. Metinde bahsedilen uzay istasyonunda bulunmak ister miydiniz? Neden?

Düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

7. Bu metnin yazılış amacı nedir?

Cevap: Bu metnin yazılış amacı Uluslar Arası Uzay İstasyonu’nda astronotların geçirdiği bir günü insanlara anlatmak ve yerçekimsiz ortamda astronotların yaşamı hakkında bilgi vermektir.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerinden bazıları aşağıya alınmıştır. Görsellere ait ifadelerin numaralarını görsellerin altına yazınız.

Cevap: 

5. Sınıf MEB Yayınları Uzayda Bir Gün Metni Etkinlik Cevapları - Eşleştirme

5. Sınıf MEB Yayınları Uzayda Bir Gün Metni Etkinlik Cevapları – Eşleştirme

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin başına amaç-sonuç bildiriyorsa (A), neden-sonuç bildiriyorsa (N), koşul-sonuç bildiriyorsa (K) yazınız.

Cevap: 

( A ) Astronotlar yeryüzündeki görev kontrol ekibiyle yapacakları günlük toplantıları için hazırlanırlar.

( N ) Uzun süre dayanmaları için yemeklerin bazılarının suyu alınmış, bazıları da dondurulmuş oluyor.

( N ) Astronotlar dişlerini yutulabilen bir diş macunuyla fırçalıyorlar çünkü banyodan çevreye saçılan su damlaları uzay aracının sistemlerine zarar verebilir.

( N ) Kesilen saçların çevreye saçılmaması için, özel bir aygıt kullanılıyor.

( N ) Uzayda yer çekimi olmadığından astronotların kasları zayıflar.

( K ) Fotoğrafları inceleyecek olursanız duvarlarda birçok eşya olduğunu görebilirsiniz.

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları Sayfa 110

5. ETKİNLİK

“Derse Hazırlık” amacıyla yaptığınız çalışmalardan hareketle “Uzay ve Uzay Çalışmaları” konusunda arkadaşlarınıza bir sunum yapınız. Sunumunuzda aşağıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan yararlanabilirsiniz.

Cevap: 

Uzay ve Uzay Çalışmaları konusunda hazırlayacağınız sunumla ilgili cevaplara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Uzay ve Uzay Çalışmaları

6. ETKİNLİK

Kendinizi Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlardan birinin yerine koyunuz. Burada yaşadığınız bir olayı hikâye şeklinde kurgulayınız. Hikâyenizi kurgularken aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplardan yararlanınız. Hikâyenizi defterinize yazınız.

Hayal gücünüze göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları Sayfa 111

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz. Sonra öğretmeninizin yönlendirmesi ile siz
bir dilekçe yazınız.

Cevap: 

(örnektir)

ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL

Okulunuzda 7/A sınıfında öğrenciyim. Sınıfımızın kaloriferleri üç gündür yanmıyor. Hizmetliye bildirmemize rağmen kaloriferler tamir edilmiş değil. Sınıfta üşüdüğümüz ve derslere konsantre olamadığımız için acilen kaloriferlerin tamir edilmesini istiyorum.
Gereğini arz ederim.

Millet Mahallesi Gazi Sokak No: 10
Maltepe/İstanbul

15.11.2018
İmza
Ahmet TÜRK

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

27 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!