Uzayda Bir Gün Metni Cevapları

Uzayda Bir Gün metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 104-108-109-110-111
(Bilim ve Teknoloji Teması)

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları - 5. sınıf Türkçe MEB Yayınları

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları – 5. sınıf Türkçe MEB Yayınları

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları Sayfa 104

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İzlediğiniz videoda Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili neler dikkatinizi çekti?

İzlediğiniz videoya göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

2. Sizce gelecekte uzayda yaşamamız mümkün olabilir mi? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

(örnek)

Olabilir. Teknoloji gün geçtikçe ilerliyor. Bilim insanları, insanoğlunun uzayda yaşayabilmesi için gerekli şartlar üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyorlar. Bu araştırma ve geliştirmelerin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum.

3. Uzayda bir yolculuğa çıkacak olsaydınız nereye gitmek isterdiniz? Niçin?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

(örnek)

Satürn’ün uydusu olan Titan’a gitmek isterdim. Bu uydu, insanoğlunun varlığını sürdürebileceği en önemli ikinci yer olarak görülüyor. Bilim insanları bu uydunun insanoğlunun yaşaması için gerekli çeşitli enerji kaynaklarını barındırdığını düşünüyor. Uyduya gidip araştırma yapmak isterdim.

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları Sayfa 108

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki bulmacayı örnekteki gibi doldurunuz.

Cevap: 

1. Gemilerde, uçaklarda, uzay gemilerinde küçük bölme. KABİN

2. Yemek listesi. MENÜ

3. Herhangi bir yemekten bir kimseye verilen belirli miktar. PORSİYON

4. Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, gereç. MALZEME

5. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, alıştırma. EGZERSİZ

6. Bir şeyin tutulup çekilecek yeri, tutunacak yer. TUTAMAÇ

7. Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı.  BİYOLOJİ

8. Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol. YÖRÜNGE

9. Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz. AYGIT

10. Takım. EKİP

5. Sınıf MEB Yayınları Uzayda Bir Gün Metni Etkinlik Cevapları - Bulmaca

5. Sınıf MEB Yayınları Uzayda Bir Gün Metni Etkinlik Cevapları – Bulmaca

b) Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

Kabin: Uçakta kabin kapısı kapanmadan uçak hareket etmez.

Menü: Bugün menüde ezogelin çorba, İzmir Köfte, pilav, cacık ve muhallebi var.

Porsiyon: Ne zaman lokantaya gitse en az iki porsiyon tatlı yer.

Malzeme: Malzemeler tamamlanmadan inşaata başlayamıyoruz.

Egzersiz: Kazadan sonra ayağının hızla iyileşebilmesi için birtakım egzersizler yapıyor.

Tutamaç: O sinirle kapıyı çarpınca kapının tutamacı yerinden fırladı.

Biyoloji: Bugün biyoloji dersinde domatesin aslında sebze değil meyve olduğunu öğrendim.

Yörünge: Dün fırlatılan Göktürk uydusu bugün yörüngesine oturdu.

Aygıt: Bu aygıtları kullanabilmek için bir yıl eğitim almak gerekiyor.

Ekip: Ekipten habersiz işler yaparsan bu iş yürümez ki…

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları Sayfa 109

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metne göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların görevi nedir?

Cevap: Metne göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların görevi çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirmenin yanı sıra istasyonun bakım ve onarımını yapmaktır.

2. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların düzenli olarak egzersiz yapmalarının sebebi nedir? Astronotlar düzenli olarak egzersiz yapamazlarsa ne gibi sorunlar yaşayabilirler?

Cevap: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların düzenli olarak egzersiz yapmalarının sebebi ağırlıksız ortam nedeniyle kaslarının zayıflamasını engellemek içindir.  Astronotlar düzenli olarak egzersiz yapamazlarsa kasları zayıflar, hareket zorluğu çekerler.

3. Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Dünya’dakinden farklı olarak neler yapıyorlar?

Cevap: Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünyadakinden farklı olarak bonyo yapamıyorlar. Dişlerini yutulabilen bir macunla temizliyorlar. Uzay elbiselerini giyip istasyonun dışına çıkıyorlar.

4. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların yaşamını kolaylaştırmak için yeni bir icat yapacak olsaydınız ne icat ederdiniz? Niçin?

Cevap: Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların yaşamını kolaylaştırmak için (örnektir) bir duş sistemi icat ederdim. Böylece vücut temizlikleri daha kolay bir hale gelirdi.

5. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki eşyaların duvarlara sabitlenmesinin sebebi ne olabilir?

Cevap: Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki eşyaların duvarlara sabitlenmesinin sebebi, yer çekimsiz ortamda eşyaların sağa sola saçılarak aletleri bozmaması, astronotların bu eşyalara çarparak sakatlanmaması içindir.

6. Metinde bahsedilen uzay istasyonunda bulunmak ister miydiniz? Neden?

Düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

(örnek)

İsterdim. Yer çekimsiz ortamda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum.

7. Bu metnin yazılış amacı nedir?

Cevap: Bu metnin yazılış amacı Uluslar Arası Uzay İstasyonu’nda astronotların geçirdiği bir günü insanlara anlatmak ve yer çekimsiz ortamda astronotların yaşamı hakkında bilgi vermektir.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerinden bazıları aşağıya alınmıştır. Görsellere ait ifadelerin numaralarını görsellerin altına yazınız.

1. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kişisel temizlik

2. Astronotların yaşam alanı “Zvezda”

3. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda astronotların uyku alanı

4. Astronotlardan biri egzersiz yaparken

Cevap: 

5. Sınıf MEB Yayınları Uzayda Bir Gün Metni Etkinlik Cevapları - Eşleştirme

5. Sınıf MEB Yayınları Uzayda Bir Gün Metni Etkinlik Cevapları – Eşleştirme

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin başına amaç-sonuç bildiriyorsa (A), neden-sonuç bildiriyorsa (N), koşul-sonuç bildiriyorsa (K) yazınız.

Cevap: 

( A ) Astronotlar yeryüzündeki görev kontrol ekibiyle yapacakları günlük toplantıları için hazırlanırlar.

( N ) Uzun süre dayanmaları için yemeklerin bazılarının suyu alınmış, bazıları da dondurulmuş oluyor.

( N ) Astronotlar dişlerini yutulabilen bir diş macunuyla fırçalıyorlar çünkü banyodan çevreye saçılan su damlaları uzay aracının sistemlerine zarar verebilir.

( N ) Kesilen saçların çevreye saçılmaması için, özel bir aygıt kullanılıyor.

( N ) Uzayda yer çekimi olmadığından astronotların kasları zayıflar.

( K ) Fotoğrafları inceleyecek olursanız duvarlarda birçok eşya olduğunu görebilirsiniz.

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları Sayfa 110

5. ETKİNLİK

“Derse Hazırlık” amacıyla yaptığınız çalışmalardan hareketle “Uzay ve Uzay Çalışmaları” konusunda arkadaşlarınıza bir sunum yapınız. Sunumunuzda aşağıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan yararlanabilirsiniz.

1. Uzay çalışmaları ilk defa ne zaman yapılmaya başlamıştır?
2. Uzay çalışmaları hangi amaçlarla yapılmaktadır?
3. Uzay çalışmaları sayesinde hangi teknolojiler geliştirilmiştir?
4. Uzaya gönderilen araçların teknolojik özellikleri nelerdir?
5. Gelecekte uzay çalışmaları konusunda neler yapılabilir?

Cevap: 

Uzay ve Uzay Çalışmaları konusunda hazırlayacağınız sunumla ilgili cevaplara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Uzay ve Uzay Çalışmaları

6. ETKİNLİK

Kendinizi Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlardan birinin yerine koyunuz. Burada yaşadığınız bir olayı hikâye şeklinde kurgulayınız. Hikâyenizi kurgularken aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplardan yararlanınız. Hikâyenizi defterinize yazınız.

1. Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmeye nasıl karar verdiniz?
2. Yolda nelerle karşılaştınız?
3. Uluslararası Uzay İstasyonu nasıl bir yer?
4. Burada sizden başka kimler var ve buradakiler neler yapıyor?
5. Burada başınıza gelen ilginç bir olay oldu mu? Olduysa ne yaşadınız?
6. Burada yaşadıklarınız sizi nasıl etkiledi, size neler düşündürdü?

Hayal gücünüze göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

(örnek)

1. Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmeye nasıl karar verdiniz?

İstasyonda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu merak etmiştim. Bu merakımı yenmek için istasyona gitmeye karar verdim.

2. Yolda nelerle karşılaştınız?

Bizi oraya götüren uzay aracının sadece bir penceresi vardı. Pencereden sadece yeryüzünden uzaklaştığımızı gördüm.

3. Uluslararası Uzay İstasyonu nasıl bir yer?

Tüplerden oluşan, yanlarında güneş panelleri bulunan bir yer. İçerisi çok dar ve birçok araç gereç bulunuyor.

4. Burada sizden başka kimler var ve buradakiler neler yapıyor?

Uzay istasyonu görevlileri var. Bu görevliler dört kişi. Biri çoğunlukla dışarıda oluyor. İstasyonda meydana gelen arızları gideriyor, bakım yapıyor. Diğeri yöntemim merkezinde, dünyadaki istasyonla iletişim sağlıyor. Diğer iki görevli ise araştırma ve deneyler yapıyor.

5. Burada başınıza gelen ilginç bir olay oldu mu? Olduysa ne yaşadınız?

Oldu. Su içmeye çalışırken su damlacıkları havada süzülmeye başladı. Makinelere zarar vermesin diye onları ağzımla yakalamaya çalışmıştım.

6. Burada yaşadıklarınız sizi nasıl etkiledi, size neler düşündürdü?

YAŞASIN YER ÇEKİMİ

Yer çekimsiz ortamda yaşamanın ne kadar zor olduğunu anladım. Uçmak güzel bir his ama yer çekimi olmadan günlük ihtiyaçlarımızı görmek çok zor.

Yer çekimsiz ortamda yaşama merakımı gidermek için NASA’ya Uzay İstasyonu’na yolculuk için başvurmuştum. Hiç ümidim yoktu. Fakat iki hafta sonra başvuruma cevap geldi; kabul etmişlerdi. Çok sevindim.

Önce beni bir aylık bir eğitime aldılar. Testler yaptılar. Çok zorlu bir süreçti. Uzay istasyonunun ihtiyaçlarını gidermek için gönderilecek bir sonraki roketi beklemeye başladım.

Yolculuk günü iki görevli ile birlikte rokete bindik ve uzay istasyonuna doğru yola çıktık. Yolculuğum esnasında pek bir şey göremedim. Sadece bir pencere vardı. O pencereden yer yüzünden uzaklaşmamızı izledim.

Uzay istasyonu tüplerden oluşan, yanlarında güneş panelleri bulunan bir yer. İçerisi çok dar ve birçok araç gereç bulunuyor. Yer çekimsiz ortamda içeride ilerlemek için bir yerlere tutunup kendimizi itiyoruz.

Uzay istasyonunda 4 görevli var. Biri çoğunlukla dışarıda oluyor. İstasyonda meydana gelen arızları gideriyor, bakım yapıyor. Diğeri yöntemim merkezinde, dünyadaki istasyonla iletişim sağlıyor. Diğer iki görevli ise araştırma ve deneyler yapıyor.

İçerisini gezerken birden istasyona bir meteor çarptı. İstasyonun sağ tarafında küçük bir delik oluşmuş. Kapılar, basıncın düşmemesi için otomatik olarak kilitlendi. Dışarıdaki görevli hemen gidip deliği tamir etti. Ben de kıyafetlerimi giyip deliğin olduğu tüpe gittim. Araçları kullanarak tüpteki basıncı ayarladım.

İstasyonda üç gün kaldım. Bu üç günde yer çekimsiz ortamda yaşamanın ne kadar zor olduğunu anladım. İyi ki yer çekimi var…

Uzayda Bir Gün Metni Cevapları Sayfa 111

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz. Sonra öğretmeninizin yönlendirmesi ile siz de bir dilekçe yazınız.

Cevap: 

(örnektir)

ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL

Okulunuzda 7/A sınıfında öğrenciyim. Sınıfımızın kaloriferleri üç gündür yanmıyor. Hizmetliye bildirmemize rağmen kaloriferler tamir edilmiş değil. Sınıfta üşüdüğümüz ve derslere konsantre olamadığımız için acilen kaloriferlerin tamir edilmesini istiyorum.
Gereğini arz ederim.

Millet Mahallesi Gazi Sokak No: 10
Maltepe/İstanbul

15.11.2018
İmza
Ahmet TÜRK

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Ailenizdeki ya da çevrenizdeki yetişkinlerden sevdiğiniz bir yemeğin yapılışını öğrenerek derse geliniz.

Bu hazırlığı siz yapabilirsiniz.

(örnek)

ETLİ KURU FASULYE TARİFİ

Etli Kuru Fasulye Yemeği Tarifi İçin Malzemeler

 • 2 su bardağı kuru fasulye
 • 300 gr dana kuşbaşı et
 • 1 tane kuru soğan
 • 1 tane sivri biber
 • 1 yemek kaşığı domates salçası
 • 1 tatlı kaşığı acı biber salçası, tuz
 • 4, 5 -5 bardak sıcak su, çok az sıvı yağ
 • 1 tane küp şeker

Etli Kuru Fasulye Yemeği Tarifi Yapılışı

 1. Kuru fasulyeyi akşamdan soğuk suyla ıslatıyoruz, ertesi gün suyunu süzüp bolca yıkıyoruz.
 2. Diğer taraftan etleri biraz sıvı yağ eklediğimiz düdüklü tencerenin içine alıyoruz ve harlı ateşte rengi dönene kadar kavuruyoruz.
 3. Kavrulduğunda kuru fasulyeyi içine ekliyoruz.
 4. Üzerine soğan ve biberi de doğrayıp salçaları da ekliyoruz ve karıştırıyoruz.
 5. Suyunu da fasulyelerin üzerini biraz geçecek kadar yaklaşık 4,5 -5 bardak kadar sıcak suyu ekliyoruz.
 6. Tuzunu ve şekerini de atıp karıştırıp kapağını kapatıyoruz.
 7. Harlı ateşte düdük ötene kadar daha sonra ise düdüğünü indirip orta ateşte 30 dk kadar pişiriyoruz.
 8. Pişme süresi fasulyenin tazeliğine bağlı değişebilir.
 9. 30 dk dan sonra bir kontrol etmekte fayda var. Pişmemişse yeniden biraz daha kaynatabilirsiniz.
 10. Ben fasulyeleri haşlamadan kullanıyorum, bu şekilde çok daha vitaminli ve tadı da daha güzel oluyor.

Kaynak: https://www.nefisyemektarifleri.com/etli-kuru-fasulye-yemegi/

*** Uzayda Bir Gün metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

27 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!