Uzaya Yolculuk Metni Cevapları

Uzaya Yolculuk metni cevapları ve soruları, SDR Dikey Yayıncılık 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 70-75-76-77-78 
(Doğa ve Evren Teması)

Uzaya Yolculuk Metni Cevapları - 3. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık

Uzaya Yolculuk Metni Cevapları – 3. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık

Uzaya Yolculuk Metni Cevapları Sayfa 70

HAZIRLIK

1. Temiz ve kirli çevreyi anlatan bir resim yapınız. Resminizi yaparken aşağıdaki aşamaları dikkate alınız.
• Resim defterinizin bir sayfasını kalemle ortadan ikiye ayırınız.
• Sayfanın bir tarafına temiz çevreyi, diğer tarafına ise kirli çevreyi anlatan bir resim çizip boyayınız.
• Resimlerinizi sınıf panonuzda sergileyiniz.

2. Aşağıda verilen cümleyi kendi duygu ve düşüncelerinize göre tamamlayınız.

Cevap: 

Çevremiz temiz olmazsa mikroplar çoğalır. Mikroplar insanları hasta ve hayvanları hasta eder. Hastalanan canlılar yaşayamaz. Dünyadaki canlı yaşamı sona erer.

3. Çevreyi temiz tutmak ve korumak için uymanız gereken kuralları sıralayınız.

Cevap: 

» Çöplerimizi yere değil çöp kutusuna atmalıyız.

» Yerlere tükürmemeliyiz.

» Deniz, ırmak gibi doğal su kaynaklarına atık bırakmamalıyız.

» Fabrika bacalarına filtre takmalıyız.

» Doğal gaz gibi çevreye en az zarar verecek yakıtlar kullanmalıyız.

» Elektrik ve su tüketiminde tasarruf yapmalıyız.

» Ağaçlarımızı korumalıyız. Mümkün olan her yere ağaç dikmeliyiz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki butona tıklayın.

Yaşadığımız Çevreyi Temiz Tutmak İçin Neler Yapmamız Gerekir?

Uzaya Yolculuk Metni Cevapları Sayfa 75

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda verilen kelime kartlarını boyayınız. “Astronot, roket, gezegen” kelimelerini cümle içerisinde kullanınız.

Cevap: 

• Yörüngedeki arızalanan uyduyu tamir etmesi için astronot gönderildi.

• Mars’a uydu taşıyacak roket yarın fırlatılacak.

• Güneş’e en yakın gezegen Merkür’dür.

b. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlüğünüzden bulup anlamlarını okuyunuz. Kelimeleri ve anlamlarını kelime defterinize not ediniz.

Cevap: 

tıkırtı: Tıkırdayan bir şeyin çıkardığı sesin adı

sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet

2. ETKİNLİK

Metindeki gerçek unsurları ve hayal unsurlarını yazınız.

Cevap: 

Gerçek Unsurlar

• Roket fırlatma oyunu

• Dünya’nın kirlenmesi

• Çöpler nedeniyle sınıfın pis kokması

Hayal Unsurları

• Umutl’la konuşan astronot

• Umut’un rokete binmesi

• Dünya’nın üzgün olması

• Dünya’nın konuşması

Uzaya Yolculuk Metni Cevapları Sayfa 76

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

Umut ne hayali kuruyormuş?

Cevap: Astronot olma hayali kuruyormuş.

Umut’u uzaya kim götürmüş?

Cevap: Astronot götürmüş.

Dünya nasıl görünüyormuş?

Cevap: Üzgün görünüyormuş.

Umut temizliğe nereden başlamış?

Cevap: Evinden başlamış.

4. ETKİNLİK

a. Metinde anlatılan problem nedir? Metinde anlatılan probleme siz hangi çözümleri önerirsiniz? Söyleyiniz.

Cevap: 

Metinde anlatılan problem dünyanın kirlenmesidir.

(örnektir)

Çözüm olarak önce televizyon, gazete, reklam panoları gibi yerleri kullanarak dünyadaki kirliliğin zararlarını anlatırdım. Daha sonra bilerek çevreyi kirletenlere ömür boyu hapis gibi ağır cezalar verirdim.

b. Siz “Temiz Dünya“ için çalışan “Sorumlu Çocuklar“ mısınız? Niçin? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

(örnek)

Biz temiz dünya için çalışan sorumlu çocuklarız. Çöplerimizi çöp kutusuna atarız. Geri dönüşüme müsait plastik, kağıt gibi atıklarımızı uygun yerlerde biriktiririz. Atık pilleri ayrı yerde toplarız. Evdeki atık yemek yağlarını bir bidonda biriktirir, yağ toplayan kuruluşlara veririz. Ağaçlara zarar vermeyiz. Ormanda ateş yakmayız. Piknik yerlerini terk ederken çöplerimizi toplarız.

5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını cümle içinde kullanınız.

Cevap: 

kirli ⇒ Evin pis olduğunu görünce girmek istemedim.

yolculuk ⇒ Yaz tatilinde Bulgaristan’a seyahat edeceğiz.

6. ETKİNLİK

“Yaşadığı çevreyi temiz tutmak” vatanını seven kişilerin uyması gereken bir kural mıdır? Niçin? Açıklayınız.

Cevap: 

Vatanını seven kişi yaşadığı çevreyi temiz tutmak zorundadır. Yaşadığımız çevre de vatanımızın bir parçasıdır. Nasıl ki evimizi seviyor ve onu temiz tutmak için uğraşıyorsak, vatanımız da bizim evimiz olduğu için çevremizi temiz tutmak bizim görevimizdir.

Uzaya Yolculuk Metni Cevapları Sayfa 77

7. ETKİNLİK

a. Metinde büyük harf nerelerde kullanılmıştır? Belirleyiniz ve birkaç örnek veriniz.

Cevap: 

Cümleye başlarken büyük harf kullanılmıştır.

Kalkıp pencereden baktığında birinin ona gülümsediğini gördü.

Gezegen isimleri büyük harfle başlamıştır.

⇒ Fakat Dünya’ya dönüp baktığında onun gezegen arkadaşları gibi dans etmediğini, üzgün olduğunu gördü.

Kişi adından önce gelen unvanlar büyük harfle başlamıştır.

⇒ Dünya neden üzgün, diye sordu, Bay Astronot’a.

Özel adlar büyük harfle başlamıştır.

⇒ Dünya’nın yanına geldiklerinde Umut:

b. Büyük harf başlıkta, cümle başlarında, noktadan sonra başlayan cümlelerde, kişi ve gezegen adlarında kullanılır. Kişi ve gezegen adları kendinden sonra gelen ekten kesme işareti ( ‘ ) ile ayrılır.
Verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki cümlelerde yapılan yanlışları belirleyiniz. Cümleleri doğru biçimleriyle yazınız.

• ceren suyu içmek istemedi.

Cevap: Ceren suyu içmek istemedi.

• umutun annesi de aya gitmek istiyordu.

Cevap: Umutun annesi de Aya gitmek istiyordu.

• arkadaşları umutun ne söylemek istediğini anlamıştı.

Cevap: Arkadaşları Umutun ne söylemek istediğini anlamıştı.

8. ETKİNLİK

Sınıf arkadaşlarınızla okulunuzda, bir bahçe temizliği etkinliği planlayınız. Planınızı uygulamak için yapmanız gerekenleri yönergeler hâlinde yazınız. Planladığınız bahçe temizliği etkinliğini öğretmeninizin rehberliğinde gerçekleştiriniz.

Cevap:

Plan:

• Sınıf iki gruba ayrılır. Birinci grup ön bahçeyi, ikinci grup arka bahçeyi temizler.

• Çöpleri toplamak için çöp poşetleri temin edilir. Geri dönüşüm için kağıt atıkların farklı renk poşetlerde, plastik atıkların farklı bir renk poşetlerde toplanması kararlaştırılır.

• Çöplerin nerede biriktirileceği belirlenir.

• Etkinlik için zaman belirlenir.

• Etkinlik zamanı çöpler geri dönüşüm dikkate alınarak ayrı ayrı toplanır. 

• Etkinlik bitiminde herkes ellerini yıkar. Eve gidince herkes duş alır, kıyafetlerini yıkatır.

Uzaya Yolculuk Metni Cevapları Sayfa 78

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Uyguladığınızı düşündüğünüz kuralın yanına :) sembolü, uygulamadığınızı düşündüğünüz kuralın yanına :( sembolü çizerek kendi okuma becerinizi değerlendiriniz.

Okumanıza göre değerlendirmenizi kendiniz yapabilirsiniz.

*** Uzaya Yolculuk metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

3. Sınıf SDR Dİkey Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!