7. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Unutulmayan Hafta Metni Etkinlik Cevapları


7. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 38-39-40-41-42-43-44, Unutulmayan Hafta metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


1. ETKİNLİK

A.

-Bir duygunun, bir tasarının, bir düşüncenin ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüne ve bunların sonunda erişilen üstün yaratıcılığa sanat denir.
– Atatürk’ün cumhuriyetçilik anlayışının temelinin, egemenliğin bir kişi veya gruba ait değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu üzerine kurulu cumhuriyet yönetim biçimi oluşturur.
Devletçiliğin ortaya çıkış nedenlerinden biri de sosyal adaleti sağlamaktır. Bu ilkeye göre devlet bir yandan yeni iş alanları açarken, bir yandan da çalışanların sosyal alanda ve sağlık alanında haklarını da dikkate alır.
Halkçılık ilkesi hiç kimseye ayrıcalık tanımadan herkesin devlet hizmetlerinden eşit yararlanmasını amaçlar.
– Çağdaş devlet kuran bir ulusun çağ dışı niteliklerinden kurtulması gerekirdi. İşte Türk ulusunun çağ dışı niteliklerinden kurtulmak, çağdaşlaşmak için giriştiği atılımların tümü inkılapçılık ilkesinin kapsamı içine girer.
Laiklik ilkesinin benimsenmesiye vatandaşların din, vicdan ve ibadet hürriyeti anayasal olarak güvence altına alınmış, dini duyguların istismar edilmesine engel olunmuştur.
Medeniyet bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümünü kapsar.
– Atatürk’ün tarih bilgisi ve sevgisi onun düşüncelerinin oluşmasında önemli bir yere sahiptir.

B.

Laiklik sayesinde din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış, halk dini istismarlardan kurtulmuştur.
– Türkler, tarih boyunca misafirperverlikleriyle nam salmışlardır.
Sanat, çağdaş bir toplumun olmazsa olmazlarındandır.

2. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz hikayede anlatım kimin ağzından yapılmaktadır?
Cevap: Yazar ağzından yani 1. kişi ağzından yapılmaktadır.

b. Hikaye nerede geçmektedir?
Cevap: Hikaye okulda geçmektedir.

c. Hikayede geçen olaylar ne zaman geçmektedir?
Cevap: 10 Kasım Atatürk Haftası’nda geçmektedir.

d. Hikayenin kahramanları kimlerdir? Bu kahramanların özellikleri nelerdir?
Cevap: Öğretmen: Anlayışlı, kibar, organizasyon yeteneği olan biri.
Sema: (Hikayenin yazarı)Heyecanlı, arkadaş canlısı, ikna yeteneği olan, lider ruhlu biri.
Hilal: Sessiz, içine kapanık, sakin biri.
Seçil: Özgüven sahibi biri.
Serdar: Tok sesli ve sakin biri.

e. Siz hangi kahramanın yerinde olmak isterdiniz? Neden?
Cevap: Bu soruyu kendiniz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Hilal bu okula yeni gelmişti. Türkçe öğretmeni Hilal’in sınıfından 10 Kasım Atatürk haftası için birtakım etkinlikler düzenlemelerini istemiş, bu etkinliklere de sınıfla beraber karar vermişti. Sema da kendi önerisi ve isteğiyle sunum hazırlama görevini üstlenmişti. Seçil ve Serdar da bu çalışmaya katılabileceklerini söylediler. Sema, sınıfta içine kapanık, sessiz ve sakin olan Hilal’i, çalışmaya katılması için ikna etti. Hilal ilk başta çekingen davransa da görevi kabul etti.
Dört arkadaş çalışmalara başladılar. Okulun kütüphanesinde toplanıp görev dağılımı yaptılar. Kütüphanedeki atatürk bölümünden yararlanarak sunumlarını hazırladılar. İki gün sonra tekrar kütüphanede toplanıp konuşma sırasını kararlaştırdılar. Hilal heyecanlanacağı için en son konuşmacı olmak istedi. Semayı sözcü olarak seçtiler.
Program günü geldiğinde, sunum için tüm hazırlıkları tamamladılar. Önce Sema tanıtıcı bir konuşma yaptı. Seçil ve Serdar’da sırayla konuşmalarını başarıyla tamamladılar. Sıra Hilal’e gelmişti. Hilal çok heyecanlıydı fakat konuşmaya başladıktan sonra kendine bir özgüven gelmişti. Rahat ve başarı içinde sunumunu tamamladı. Arkadaşları, sakin, içine kapanık Hilal’in böyle etkileyici bir konuşma yapmasına çok şaşırdılar.
Hilal o haftadan sonra açılmıştı, derslere sık sık katılıyordu. Dört arkadaş, çok iyi bir dostluk kurmuşlardı

4. ETKİNLİK

[Ö] Eski okulumu, sınıf arkadaşlarımı özlüyorum.
[N] Bir topluma ya da halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlernin bütünü, kültürü oluşturu.
[Ö] Zaman çabucak geçivermişti.
[N] Akılcılık ve bilimcilik ilkesi, aklın hakimiyetini, yani olayları akılla değerlendirmeyi ve bilimin rehberliğini benimser.
[Ö] Hilal’in çok heyecanlı olduğu her halinden belliydi.
[Ö] Sanat, insanlar ve toplumlar arasında kurulan bir barış köprüsüdür.
[N] Atatürk, çağdaş Türk sanatını geliştirmek amacıyla Avrupa’ya resim, heykel ve müzik öğrenimi için gençler gönderdi.

5. ETKİNLİK

Örnektir

Sanattır kalbe giden en sıcak yol,
Her zaman sanatçının yanında ol.
Uygarlık savaşının en etkili silahı,
Kullan onu ülken için, hep mutlu ol.

Savaştır yıkımlara sebep olan,
Tazecik fidanlardır savaşta solup giden,
Barış içinde kardeşçe yaşamak istersen,
Sanatı sev, koru, hep mutlu ol.

6. ETKİNLİK

b. Resimlerdeki yazılarda bir farklılık görüyor musunuz? Nasıl? Düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Resimlerde tabela, gazete başlıkları ve resim açıklamaları görüyorum. Kelimelerin tamamı büyük harfle yazılmış ya da sadece ilk harfleri büyük harfle yazılmıştır.

 

c. Başlık ve alt başlıkların yazımında ne tür farklılıklar görüyorsunuz?
Cevap: Başlıkların tamamı büyük harfle yazılmış, alt başlıkların sadece ilk harleri büyük yazılmıştır.

7. ETKİNLİK

>> KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİNİN YAVAŞLATILMASINDA ORMANLARIN ROLÜ
Küresel İklim Değişimi
>> İLKÖĞRETİM TÜRKÇE
Öğrenci Çalışma Kitabı
Not: Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır.

8. ETKİNLİK

 

9. ETKİNLİK

– Piknik sepetini çıkartırken bir yandan da yaygıyı serseniz.
– Bu filmi mutlaka seyretmelisin.
– Gelirken marketten bir litre su almayı unutma.
– Dışarı çıkarken şemsiyeni alırsan yağmurda ıslanmazsın.
– Suyu kullanalım ama israf etmeyelim.
– Lütfen trafik kurallarına uyunuz.

10. ETKİNLİK

– Bayramda teyzenlerin ellerini öpmeye gitmelisin.
– Her sabah kahvaltıdan önce yüzsün.
– Akşam olmadan çamaşırları asmalısın.
– Baban gelmeden yemek yapasın.
– Patron gelmeden raporları okursak sıkıntı çekmeyiz.
– Her sabah bir kilometre yürürsen dizlerindeki ağrılar yok olur.

11. ETKİNLİK

Evet, anlam farkı vardır. Cümleler, fiillere gelen bazı eklerle anlam değişikliğine uğramıştır. İlki normal cümle, ikincisi olumsuz hali, üçüncüsü soru cümlesi, sonuncusu olumsuz soru cümlesidir.

12. ETKİNLİK

çalış-/Olumlu Çekimi ve cümle
çalış-tı-m   çalış-tı-n   çalış-tı   çalış-tı-k   çalış-tı-nız   çalış-tı-lar
Cümle: Dün akşam derslerimi çalıştım.
çalış-/Olumlu soru çekimi ve cümle
çalış-tı-m mı?   çalış-tı-n mı?   çalış-tı mı?   çalış-tı-k mı?   çalış-tı-nız mı?   çalış-tı-lar mı?
Cümle: Bugün fabrikada çalıştınız mı?

yüz-/Olumsuz çekimi ve cümle
yüz-me-di-m   yüz-me-di-n   yüz-me-di   yüz-me-di-k   yüz-me-di-niz   yüz-me-di-ler
Cümle: Deniz soğuk olduğu için yüzmediler.
yüz-/Olumsuz soru çekimi ve cümle
yüz-me-di-m mi?   yüz-me-di-n mi?   yüz-me-di mi?   yüz-me-di-k mi?   yüz-me-di-niz mi?   yüz-me-di-ler mi?
Cümle: Kardeşinizle beraber yüzmediniz mi?


7. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız