Ülkem’in Renkli Haritası Metni Cevapları

Ülkem’in Renkli Haritası metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 81-82-83-84-85
(Milli Kültürümüz Teması)

Ülkem'in Renkli Haritası Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Ülkem’in Renkli Haritası Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Ülkem’in Renkli Haritası Metni Cevapları Sayfa 81

Söz Varlığım

➜ Aşağıdaki kelimelerden anlamını bildiklerinizi birer cümlede kullanınız. Anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

Cevap: 

sütliman: Her gece mutlaka bir olayın olduğu mahalle o gece nasılsa sütliman bir gece geçiriyordu.

muziplik: Komşunun oğlu muziplik yapayım derken duvardan düşüp kolunu kırmış.

reçine: Çamlıkta kozalak toplarken ellerimize bulaşan reçineyi ne yaptıysak çıkaramadık.

dadaş: Güvenilir bir dadaş olduğundan mahalledeki kavga olayını çözme görevini ona verdiler.

eyleşmek: Bahçedeki kedi bir top ip bulmuş onunla eyleşiyordu.

hacıyatmaz: Bursa’dan gelen güreşçi hacıyatmaz gibiydi; rakipleri onu bir türlü sırtını yere getiremedi.

➜ Aşağıdaki kelimelerin “Ülkem’in Renkli Haritası” metninde geçtiği cümleleri bulunuz. Kelimelerin metinde kullanıldığı anlama “✔” işareti koyunuz.

Cevap: 

dalga

(   ) Saçların kıvrım genişliği.

() Deniz veya göl gibi su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan
kıvrımlı hareket.

komşu

() Sınır ortaklığı bulunan.

(   ) Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad.

pastel

() Pastel kalem.

(   ) Soluk, mat (renk).

➜ Metinde geçen “Siyah pastelini hemen bulup Türkiye’nin orta yerine büyükçe bir nokta koydu.” cümlesindeki altı çizili ifade ile “Dedem tartışmanın daha fazla uzamaması için konuya nokta koydu.” cümlesindeki altı çizili ifade arasında bir anlam farklılığı var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Vardır. Birinci cümlede kalem ile bir yer işaretleme anlamı vardır. İkinci cümlede ise tartışmayı sonlandırma, konuyu kapama anlamı vardır.

Ülkem’in Renkli Haritası Metni Cevapları Sayfa 82

➜ Aşağıdaki kelime gruplarının metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

fırtına patlamak

Metinde geçtiği cümle: Fırtınasını ne zaman patlatacağı, hangi kıyıları dalgalarıyla döveceği belli olmazdı.

Sözlük anlamı: Şiddetli fırtına çıkmak.

Cümlem: Kaptan fırtına patlayacağını anlayınca gemiyi geri çevirdi.

her yanı buz kesmek

Metinde geçtiği cümle: En kalın kabanını, başlığını giydiği hâlde her yanı buz kesmişti.

Sözlük anlamı: Çok üşümek.

Cümlem: Güneşli havaya aldandı fakat işe gidene kadar her yanı buz kesmişti.

Eşleştirelim

➜ Aşağıda anlama dayalı anlatım bozukluğu bulunan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenleri ile cümleleri eşleştiriniz.

Cevap: 

[a] Kızılırmak’ı fokur fokur akıttı Karadeniz’e.

[b] Ülkem’in haritası kesinlikle bitmiş sayılırdı.

[c] Okulunu, evini onca kalabalığın arasında gördüm.

[b] Anlamca çelişen ifadelerin bir arada bulunması.

[c] Anlam belirsizliği

[a] Kelimenin yanlış anlamda kullanılması

Ülkem’in Renkli Haritası Metni Cevapları Sayfa 83

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Ülkem’in Renkli Haritası” adlı metne göre cevaplayınız.

1. Ülkem haritasını yapmaya nereden başladı? Niçin?

Cevap: Denizlerden başladı. Çünkü daha kolay olacağını düşünüyordu.

2. Ülkem haritasında hangi dağları gösterdi?

Cevap: Toros Dağları’nı gösterdi.

3. Ülkem’in sınırları çiçeklerle göstermesinin sebebi nedir?

Cevap: Sınırları dikenli tellere benzettiği ve bu durumu ortadan kaldırmak için çiçeklerle göstermiştir.

4. Ülkem’in ince, uzun boynu ve yuvarlak karnıyla hacıyatmaz oyuncaklarına benzettiği yer neresidir?

Cevap: Van Gölü

Olayları Sıralayalım

➜ Okuduğunuz metindeki olayları belirleyerek oluş sırasına göre noktalı yerlere yazınız.

Cevap: 

• Ülkem’in harita çizmeye karar vermesi

• Haritayı çizmeye denizlerden başlaması

• Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’i boyaması

• Toros Dağaları’nı boyaması

• Kızılırmak’ı çizmesi

• Sınırları çiçeklerle göstermesi

• Van Gölü’nü boyaması

• Süphan, Nemrut, Ağrı Dağlarını boyaması

• Tuz Gölü’nü boyaması

• Haritada Ankara, Antalya, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Konya, Kayseri, İzmir, Bursa, Bolu, İzmit ve İstanbul’u göstermesi.

• Ülkem’in haritayı tamamlaması

Anlama Olan Katkısı Ne?

➜ Aşağıdaki cümleler “Ülkem’in Renkli Haritası” metninden alınmıştır. Cümlelerdeki altı çizili kelimelerin cümleye olan katkısını değerlendiriniz. Bu geçiş ve bağlantı ifadelerini anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

Gemiler, sandallar fındık kabuğu gibi savruluyordu önlerinde. Ancak uzun boylu, geniş gövdeli o Karadeniz dağları karşı durabiliyordu.

Cümlem: Sabah kasabaya inecekti ancak kardan yollar kapandığı için gidemedi.

Çok uzaklarda olmayan kıyılarıyla, adalarıyla gülüyordu sürekli. Ama girintisi çıkıntısı çok olan bir denizdi.

Cümlem: Sınava çok iyi hazırlanmıştı ama sınav günü rahatsızlanınca düşük not aldı.

Bağlantı Kuralım

➜ Siz Ülkem’in yerinde olsaydınız harita çizmeye nasıl başlardınız, “ilk olarak” ve “son olarak” ne yapardınız?

Kendi duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Ülkem’in Renkli Haritası Metni Cevapları Sayfa 84

Gerçek mi, Kurgu mu?

Cevap: 

Ülkem’in Renkli Haritası
(…)
Haritasına her şeyi eksiksiz yerleştirdiğini sanıyordu ki daha şehirlerin hiçbirini
yerine koymadığını gördü. Siyah pastelini hemen bulup Türkiye’nin orta yerine
büyükçe bir nokta koydu. Büyük temel harflerle de üstüne “ANKARA” yazdı. Millet
Meclisiyle, Anıtkabir’iyle, geniş cadde ve bulvarlarıyla yaşanan bir başkentti
artık orası da. Gelmişken Ankara’daki teyzelerinde biraz kalacaktı ki haritasının
bitmesi gerektiğini düşündü. Yine Akdeniz’e indi. Antalya’nın yerini arayıp buldu.
Bir nokta da onun üstüne koydu. Kent cıvıl cıvıl turist kafileleriyle dolup canlandı.
Adana portakal kokmaya başladı. Diyarbakır kocaman karpuzları olan sıcacık
bir ildi. Erzurum’da dadaşlar bar oynayıp demli çay içiyorlardı. Trabzon oynak
hamsiyle kemençe sesiydi. Konya’da Mevlâna ney çalıyordu. Kayseri pastırma
kokuyordu. İzmir çekirdeksiz üzümdü. Bursa şeftaliydi. Bolu çam kokulu bir dağ
pınarıydı. İzmit uzun yolculuklardan sonra yaklaşılan küçük İstanbul’du.
(…)

➜ Okuduğunuz metinden alınan yukarıdaki bölümde Türkiye’nin bazı illeri ve özellikleri tanıtılmıştır. Bu ifadelerdeki kurgusal unsurların altını renkli kalemle çiziniz.

Ne, Neye Benziyor?

➜ “Ülkem’in Renkli Haritası” metninde yazar anlatımı somutlaştırmak ve güçlendirmek için benzetmelere başvurmuştur. Aşağıda verilenlerin metinde neye benzetildiklerini yanlarına yazınız.

Cevap: 

Gemiler, sandallar → fındık kabuğu

İzmir, Antalya kıyıları →

Ülke sınırları → dikenli tel

Van Gölü → hacıyatmaz

Soğuk dağ suyu → buz

➜ Siz de aşağıda verilenlerle ilgili benzetme cümleleri yazınız.

Cevap: 

Karadeniz: At üstünde yeni evine giden hırçın bir gelin gibidir Karadeniz.

Toroslar: Heybetiyle Anadolu’nun kalbini koruyan bir bekçi gibidir Toroslar.

Tuz Gölü: Topunu kaybeden küçük bir çocuğun göz yaşı gibidir Tuz Gölü.

İstanbul: Kalabalığı ile fokur fokur kaynayan bir kazan aşure gibidir İstanbul.

Ülkem’in Renkli Haritası Metni Cevapları Sayfa 85

Düşünelim – Yorumlayalım

➜ “Ülkem’in Renkli Haritası” adlı metinde millî kültür unsurlarımızdan hangileri yer almaktadır? Söyleyiniz.

Cevap: Yemek kültürü, çay kültürü, müzik kültürü.

➜ Metinde, Ülkem’in haritasına koyması gerektiğini düşündüğünüz başka millî kültür ögeleri nelerdir? Bu ögelerden bir tanesini belirleyiniz. Belirlediğiniz bu ögeyi metnin dil ve anlatımına uygun şekilde tanıtıcı bir paragraf yazınız.

Cevap: Tarih. Milleti dolayısıyla kültürü meydana getiren unsurlardan birisi olan tarih bir milletin çağlar içindeki yürüyüş ve görünüşüdür. Tarih mazidir fakat bu mazi bugünün ve dünün fertlerini millet içerisinde birbirine bağlayarak geleceğe taşır. Fertler arasında kader birliği temin eder. Aynı millete mensup insanlar tarih sayesinde akrabalıklarının farkına varabilirler. Tarih bir milletin nereden gelip nereye gittiğini gösteren kültür unsuru olarak o milletin hayatında önemli bir yer tutar.

Ben de Yazarım

➜ Aşağıdaki şiire; şiirin konusuna, dil ve anlatım özelliklerine dikkat ederek bir bölüm ekleyiniz. Şiirinize uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız.

RÜYAM

Bu sabah uyandığımda
Tanıyamadım aynada
Kendimi

Sol kulağıma doğru
Cebelitarık
Göğüsümün tam üstünde
Van Gölü
Lütfen çimdiklesin beni biri

Meğer boyadığım haritanın
Üstünde uyumuşum
Annem erken fark etmiş neyse ki
Kutuplarda üşüyen ellerimi

Cevap: 

(örnektir)

Bastırdı göğsüne ellerimi,
Tıpkı Anadolum gibi,
Isıttı sımsıcak yüreği
Gözlerim ışıldadı
Esti seher yeli…

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

2 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!