Kompozisyonlar

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında okullarda  “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” olarak kutlanır. Aşağıda, bu haftada yapacağınız etkinliklerde kullanabileceğiniz bazı kompozisyon örnekleri yer almaktadır.

Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI

Öyle bir çağda yaşıyoruz ki; her gün artan ihtiyaçlara, değişerek gelişen teknolojiye para yetiştirmek oldukça zor. Bunlara bir de işsizlik eklenince zorluklar daha da artıyor. İşte tam bu noktada iyi günlerimizde tutumlu olmanın, elimize fırsat geçince yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.

Tutum; malda, parada, zamanda gereksiz harcamalardan kaçınmaktır. Yatırım ise; biriktirdiğimiz parayı gelir getirecek şekilde değerlendirmektir.

Tutumlulukla cimriliği karıştırmamak gerekir. Tutumlu insanlar, ihtiyaçlarını zamanında ve yeteri kadar alırlar. Eski eşyalarını kaldırıp atmazlar. Bir şekilde değerlendirirler. Kitaplarını, defterlerini parçalamazlar. Yiyecekleri, hele hele ekmekleri çöpe atarak hem kendilerinin hem de devletin ekonomisine zarar vermezler. Tam tersine, yaptıkları yatırımlarla ülke ekonomisine ve ailelerine katkıda bulunurlar.

İnsanlar, zamanda da tutumlu olmalıdırlar. Zamanı boş geçirmemeli, yararlı işler yaparak değerlendirmelidir.

Alış verişlerimizi yaparken ülkemizde üretilen malları tercih etmeliyiz. Böylece harcadığımız paralar yurt ekonomisinde kalır. Yabancı malları tüketmek ülke ekonomimize ve üreten insanımıza zarar vermek demektir. Yabancı mallar daha iyi ve kaliteli diyebilirsiniz. Ancak bu fikir doğru değil. Artık Türk mallarının kalitesi iyice arttı ve tüm dünyada satılıyor. Yabancı hayranlığını bırakalım, yerli malları kullanalım. Yurdumuzun kalkınması için yerli malı kullanmayı milli bir görev olarak yerine getirelim. Ülkemiz kalkınsın bizler de daha mutlu olalım.


TUTUM YATIRIM VE YERLİ MALLARI HAFTASI

Tutum yatırım ve yerli malları haftası ülkemizde uzun yıllardır kutlanan, yerli malını almayı ve tutumlu olmayı teşvik eden önemli bir etkinliktir. Bu etkinlikler sayesinde yerli üretimin önemi anlatılır. İnsanların tutumlu olması amaçlanır.

Türkiye Cumhuriyetin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Lozan Anlaşmasında kesinlikle taviz verilmeyecek konu olarak, başka devletlere tanınan ekonomik ayrıcalıkların kaldırılmasını şart koşmuştur. Bu ekonomik ayrıcalıklar Osmanlı Devleti ekonomisini ve yerli üretimi bitirmiş, başka ülkelere bağımlı hale getirmiştir. Önderimiz Atatürk yeni kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin kendi ekonomisiyle kendi üretimiyle kalkınması gerektiğini belirtmiş bu amaçla ülkemizde fabrikalar kurulmasını teşvik etmiş. Kendi ürünlerimizin yabancı ürünler karşısında rekabet etmesini sağlamıştır.

Bu etkinliklerle aynı zamanda tutumlu olmak da amaçlanmaktadır. Kaynaklarımızı tutumlu kullanmalı tasarruf yapmayı alışkanlık haline getirmeliyiz.

Milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY bir şiirinde şunları söylemektedir:
Sahipsiz memleketin batması haktır.
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

Tolga ERDOĞDU


 

TUTUM YATIRIM VE YERLİ MALLARI HAFTASI KONUŞMA METNİ

Önce Birinci Dünya Savaşı, sonra da Kurtuluş Savaşı, ülkemizin bütün kaynaklarını tüketmişti. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ekonomik yönden çok kötü bir durumdaydı. Sanayi kuruluşumuz hemen hemen hiç yoktu. Tarıma elverişli alanların ise çok azı ekilebiliyordu. Tarımla uğraşan köylüler yoksuldu. Hem kaldı ki, peş peşe girdiğimiz savaşlar tarım yapacak genç nüfusu tüketmişti. Bir çok ürünü yabancılardan almak zorunda kalmıştık.

Bu yokluk günlerinde Atatürk ve arkadaşları, kendi kendimize yetecek bir ekonomiye sahip olmak arzusundaydılar. Yabancı mallar yerine, kendi ürettiklerimizle yetinmenin gereğini halka anlatmak istiyorlardı. 12 Aralık 1929 günü zamanın başbakanı İsmet İnönü, Millet Meclisi’nde yaptığı bir konuşmada, yerli malı kullanmanın öneminden ve tutumlu olmaktan bahsetti. Okullarımız, 1946 yılından itibaren 12 Aralık’la başlayan haftayı Yerli Malı Haftası olarak kutlamaya başladılar. 1983 yılında bu haftanın adı, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası oldu.

Bu hafta süresince, tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi anlatılır. Aşırı harcamaya savurganlık, bundan kaçınmaya da tutum diyoruz. Tutumlu olma alışkanlığı küçük yaşlarda başlar. Paranın kâr amacıyla bir mala yatırılmasına ise yatırım denir.

Yabancı mal alırken, verdiğimiz paranın bir daha geri gelmeyeceğini düşünmeliyiz. Bu nedenle, elimizden geldiği ölçüde Türk Malı kullanmalıyız. Yabancı ülkelere para akışını önlemede, Türk Malı kullanmanın önemi büyüktür.

Seydi ÇAPUTÇU


TUTUM YATIRIM VE YERLİ MALLARI HAFTASI KONUŞMA METNİ

İnsanların parasını, malını eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve kullanmasına tutumlu olmak denir. Tutumluluk hiçbir zaman cimrilik demek değildir.

Tutumlu insan eşyasını, malını düzenli ve temiz kullanır. Zamanını boşuna harcamaz. Kendisine ve çevresine yararlı işlerle geçirir gününü. Böylece kötü alışkanlıklardan da kurtulur. Mutlu ve güvenli olur.

Yalnızca kendimize ait olanı değil, elektriği, suyu, yiyecekleri, okulda kullanılan eşyaları, bize ait olmayan eşyaları kendimizinmiş gibi özenle korumalıyız. Topluma ve arkadaşlarımıza ait olan eşyalara zarar vermemeliyiz.

Tutum ve yatırım, ülkeler için de önemli bir konudur. Çünkü devletler de gelirleriyle giderlerini dengelemek zorundadır. Bir devlet eğer gelir ve giderlerini iyi ayarlarsa; gelir kaynaklarını iyi yatırımlarda kullanırsa kalkınır, zenginleşir ve hiçbir devlete bağımlı kalmaz.

Yurdumuz cumhuriyet döneminde yeni savaştan çıkmış bir ülke idi. Yurdumuzun her köşesi çok büyük zararlar görmüştü. Ellerinde bir şeyleri kalmayan halk yoksulluk içerisinde kıvranıyordu. Atatürk bu duruma çok üzülüyor ve bu durumdaki halka bir şeyler vermek istiyordu.

Atatürk 1923 yılında İzmir İktisat Kongresini topladı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde T.B.M.M.’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı.

12 Aralığı kapsayan hafta “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası” olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyet döneminde temelleri atılan kendi kendine yeter bir toplum olmadaki ilk adım bugün de devam etmektedir.

Tutum ve yatırım alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır. Ders araçlarını, giysilerini, harçlığını tutumlu kullanan çocuk bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Küçükken boşa akan su musluğu, gereksiz yanan lambayı kapatan çocuk bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Okul çağlarında zamanı iyi değerlendirme alışkanlığı kazanan insan bu huyundan vazgeçmez. O nedenle çocukları küçük yaşlarda tutumlu olmaya özendirmeliyiz.

Tasarruf  yapmak, milli kaynakların işletilmesi, yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliştirmek bu haftanın belli başlı amaçları içindedir.

Okullarımızda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır. Yerli mallarımız tanıtılmaya çalışılır.