8. Sınıf Dikey Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Türküler Dolusu Metni Etkinlik Cevapları


8. sınıf Dikey Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 97-98-99-100-101, Türküler Dolusu metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Türküler Dolusu Metni Etkinlik Cevapları

Türküler Dolusu Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

Kelime gruplarının anlamları:

• Ciğerine işlemek: Kırıcı üzücü bir sözün bir davranışın acısını derinden duymak.

• Elma dalından uzağa düşmez: Kişinin çok yakınında bulunduğu kimselerin (anne,baba veya arkadaş) davranışlarını benimsemesi, onlar gibi olması.

• Aklı ermemek: Ne olduğunu anlayamamak, sırrını çözememek.

• Vurgun olmak: Âşık olmak, sevdalanmak.

• Bıçak gibi kemiğe dayanmak: Çekilen sıkıntı artık katlanamayacak bir hâl almak.

• Yanmak: Ateş durumuna geçmek, tutuşmak.

• Tuzu biberi olmak: Kırıcı sözler yetmiyormuş gibi birde üzerine daha da zedeleyici sözler söylemek.

• İliklerine kadar işlemek: (Bir düşünce, bir huy) Benliğini çok etkilemek. – Bir durum karşısında çok etkilenmek.

• İflah olmamak: Kendine gelememek, düzelememek, iyileşememek, onmamak.

Cümleler:

  • O geçirdiği kaza sonrası bir türlü iflah olmadı.
  • Kötü not aldığımı öğrendikten sonra bir de babamın azarlaması, işin tuzu biberi oldu.
  • Çocukların çıplak ayaklarıyla kar üstünde yürümeye çalışmaları hepimizin ciğerine işledi.

2. ETKİNLİK

“Ah bu türküler köy türküleri”
Şair burada köy türkülerinin ifade ettiklerinden çok daha fazla değer taşıdıklarını anlatmak istemiştir.

“Ne düzeni belli ne yazanı”
Şair burada türkülerin belirli bir kalıbı ve yazan kişilerin belli olmadığını anlatmak istemiştir.

“Türkülerde yunmuş yıkanmış dilim.”
Şair bu dizede konuştuğu dilin inceliklerini türkülerden öğrendiğini, temiz ve anlaşılır bir şekilde konuşmasını türkülere borçlu olduğunu anlatmaktadır.

“Yerliyim yerli olmasına ilmik ilmik damar damar”
Şair bu dizede şüphe olmayacak şekilde tamamıyle yerli olduğunu, toprağını, vatanını tüm benliğiyle sevdiğini anlatmak istemiştir.

3. ETKİNLİK

Türkülerin millî kültürümüzdeki işlevleri:

  1. Milli kültür ve yaşantımızı, gelenek ve görenekleri yansıtmaları
  2. Konuşulan dili canlı tutmaları
  3. Bireylerin duygularını en iyi şekilde ifade etmeleri

4. ETKİNLİK

Türküler Dolusu Şiirinin Ana Duygusu: Türkülere olan hayranlık.

5. ETKİNLİK

• Ana sütü gibi candan / Ana sütü gibi temiz → benzetme
• Canım kurban şiirin gerçeğine, hasına → abartma
• Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası / Ayak seslerinden tanırım → kişileştirme 
• Ah bu türküler köy türküleri / Dilimizin tuzu biberi →  mecaz 

6. ETKİNLİK

• Ressamım / Yurdumun taşından, toprağından sürüp gelir nakışlarım
Nakışlarımın, yurdumun taşından, toprağından geldiği bir ressamım.

• Salınsın türküler bir uçtan bir uca
Türküler bir uçtan bir uca salınsın.

7. ETKİNLİK

Şiirdeki beğendiğiniz bölümlere göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Türküler Dolusu şiirine farklı başlıklar:

  • Memleketimin Türküleri
  • Memleket Kokulu Türküler
  • Köy Türküleri

9. ETKİNLİK

ÖLÇÜTLER Evet Kısmen Hayır
Şair köy türkülerine olan sevgisini içten ve duygulu bir dille anlatmıştır. X
Şair anlaşılır ve sade bir dil kullanmıştır. X
Şiirde ses benzerlikleri ve ikilemelerden yararlanılarak bir uyum oluşturulmuştur. X
Şair mecaz, benzetme, kişileştirme vb. söz sanatlarından yararlanmıştır. X
Şiirde kendine özgü ifadelere yer vermiştir. X

10. ETKİNLİK

• Canıma ciğerime dek işlemiş. 
Mecaz
• Dedem toprağı işledikten sonra fideleri dikti. 
Gerçek
• Bin bir yerimden bağlanmışım. 
Mecaz
• Kopan telleri birbirine bağladık. 
Gerçek

11. ETKİNLİK

Yazı yazma becerilerinizin gelişmkesi açısından bu etkinliği kendiniz yapmanız daha doğru olacaktır.

12. ETKİNLİK

• Eylül rüzgârları birdenbire kesilmişti.
kesilmişti: Yüklem, Eylül rüzgarları: Nesne, birdenbire: Zarf Tümleci
Cümle kurallıdır.

• Gazetenin sayfalarını okudum tek tek.
okudum: Yüklem, gazetenin zayfalarını: Nesne, tek tek: Zarf Tümleci
Cümle devriktir.

• Genç adam sahilde öfkeyle yürüdü.
yürüdü: Yüklem, Genç adam: Özne, sahilde: Dolaylı Tümleç, öfkeyle: Zarf Tümleci
Cümle kurallıdır.

• Kadının sevinci yansımıştı gözlerine.
yansımıştı: Yüklem, kadının sevinci: Nesne, gözlerine: Dolaylı Tümleç
Cümle devriktir.

13. ETKİNLİK

“Elvan çiçekleri takma başına
Kudret kalemini çekme kaşına
Beni ağlatırsan doyma yaşına
Ağla göz yaşını, sil melül melül”

Dörtlüğün kurallaı cümlelerden oluşacak şekilde tekrar yazılması:

Başına elvan çiçeklerini takma.
Kaşına kudret kalemini çekme.
Beni ağlatırsan yaşına doyma.
Ağla, melül melül göz yaşını sil.


8. Sınıf Dikey Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın