Türküler Dolusu Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 51-54-55-56-57, 
Türküler Dolusu metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Milli Kültürümüz Teması)


6. Sınıf Eksen Yayıncılık - Türküler Dolusu Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Eksen Yayıncılık – Türküler Dolusu Metni Etkinlik Cevapları


Türküler Dolusu Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 51
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

En beğendiğiniz türkünün adını ve bu türküyü niçin beğendiğinizi açıklayınız. Ardından, gönüllüyseniz bu türküyü ya da bildiğiniz başka bir türküyü sınıfta seslendiriniz.
Dinleyici durumundaki arkadaşlarınızdan, söylediğiniz türkünün ana duygusunu belirlemelerini ve açıklamalarını isteyiniz. Gönüllü başka öğrenci varsa bu uygulamayı birkaç türküyle daha devam ettiriniz. Ayrıca en güzel türkü söyleyen öğrenciyi sınıfla birlikte belirleyiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Türküler bizim özümüzdür.” diyen biri sizce ne demek istiyor olabilir?
Türkülerimizin bizim milli kültürümüzün bir parçası olduğunu, yaşamımızın bir parçası olduğunu söylemek istiyordur.

• “Türküler, her duygumuza tercümanlık yapar.” diyen biri bu düşüncesinde sizce haklı mıdır? Açıklayınız.
Haklıdır. İnsanlar, kişilere direkt olarak söyleyemediklerini, gösteremedikleri duygularını türküler vasıtası ile anlatırlar.

• Yaşadığınız yöreye, çevreye ait bildiğiniz bir türkü var mı? Varsa adını, türküde ne anlatıldığını açıklayınız.
Yaşadığınız yöreye göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.


Türküler Dolusu Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 54
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

a. “Türküler Dolusu” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.
b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.
c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.
ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “ ” işareti koyunuz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

CD ya da USB bellek aracılığıyla sınıfa getirdiğiniz türküleri öğretmeninizin sınıfa getirmiş olduğu dizüstü bilgisayardan dinleyiniz. Öğretmeninizin temin ettiği “Kâzım’ın Türküsü (Mezar Arasında Harman Olur mu?)” türküsünü de dinleyiniz. Aşağıya, dinlediğiniz türkülerin size hissettirdiklerini anlatan bir yazı yazınız.

Kâzım’ın Türküsü (Mezar Arasında Harman Olur mu?)  aşağıdaki videodan dinleyebilirsiniz.

5. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili her kelimenin kullanıldığı cümledeki görevini, anlamını açıklayınız.

Vah vah! Adamcağız hafızasını kaybetmiş.
Cümleye acıma duygusunu vermek için kullanılmıştır.

Oof! Yeter artık, sıkıldım bu gürültüden.
Cümleye sıkılma, bıkma, kızgınlık duygularını vermek için kullanılmıştır.

Hey hanımefendi, bakar mısınız?
Cümlede uyarma, seslenme amacıyla kullanılmıştır.

b. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Kullanıldığı cümlede, altı çizili her kelimenin görevini, anlamını açıklayınız.

Dur! Buradan daha ileriye gidemezsin.
Cümlede emir, uyarı amacıyla kullanılmıştır.

Efendiler! Burada, bir milletin istikbali için toplanmış bulunuyoruz.
Cümlede hitap, seslenme amacıyla kullanılmıştır.

c. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “5. etkinliğin a maddesindeki altı çizili kelimeler, bir duygu anlatmaktadır ve bunların tek başlarına anlamları yoktur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Haklıdır.

2. “5. etkinliğin b maddesindeki ‘Dur’ kelimesi emir, ‘Efendiler’ kelimesi ise seslenme anlatmaktadır. Her iki kelime de tek başlarına anlamlı kelimelerdir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Haklıdır.


Türküler Dolusu Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 55
⇓⇓⇓


ç. Ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

d. “Türküler Dolusu” adlı metinde kullanılan ünlemleri bulunuz ve bunları tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

Hey hey, yine de hey hey!

Ah bu türküler,
Türkülerimiz!

Ah bu türküler,
Köy türküleri!

e. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

“Türküler Dolusu” adlı metinde kullanılan ünlem türündeki kelimeler, metnin anlamına, anlatımına nasıl bir katkı sağlamaktadır?

Dikkat çekme, heyecanlandırma amaçlı olup anlatımı etkili kılmaktadır.

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. “Benim yüreğimde boylu boyunca / Memleketim var.” dizelerinden ne anlıyorsunuz?
Memleketini yürekten bir bağlılıkla sevdiğini anlıyoruz.


Türküler Dolusu Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 56
⇓⇓⇓


2. Şair, hangi varlığa bağlılık hissediyor?
Memleketine.

3. Şair metnin tamamında kendisini hangi varlıklara benzetiyor? Metin üzerinde gösteriniz.
Elmaya, tiftik, çavdar, şile bezi, karpuz

4. Şairin birilerini tehdit ettiği söylenebilir mi? Metinden hareketle açıklayınız.
Söylenebilir. “Taşıma toprağıma toz konduranın, Alnını karışlarım. ” dizelerinden anlıyoruz.

5. Türkülerin şair için ilham kaynağı olduğu söylenebilir mi? Metinden hareketle açıklayınız.
Söylenebilir. “Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum. / Türkülerle yunmuş, yıkanmış dilim. / Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm.” dizelerinden anlıyoruz.

6. “Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası / Ayak seslerinden tanırım.” dizelerinden ne anlıyorsunuz?
Nasıl olursa olsun kaliteli şiirleri anlayabilmektedir.

7. “Ne zaman bir köy türküsü duysam / Şairliğimden utanırım.” dizelerinden ne anlıyorsunuz?
Şair, köy türkülerinin yanında kendi şiirlerini değersiz görmektedir.

8. “Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum.” dizesinden ne anlıyorsunuz?
Gerçek şiirin köy türküleri olduğunu.

9. Şair, “Türkülerle yunmuş, yıkanmış dilim.” dizesiyle ne anlatmak istiyor?
Dilinin gelişmesinde türkülerin önemli bir yeri olduğunu.

10. “Ana sütü gibi candan / Ana sütü gibi temiz.” dizeleriyle anlatılmak istenen nedir?
Türkülerin samimi ve net olduğu anlatılmak istenmektedir.

11. Türkülerde hangi konular ele alınmaktadır? Metin üzerinde gösteriniz.
Tabiat, aşk, sevgi, dostluk.

12. “Ah bu türküler / Köy türküleri / Dilimizin tuzu biberi.” dizeleriyle anlatılmak istenen nedir?
Türkülerin dilimizi zenginleştirdiği, dilimizi değerli kıldığı.

13. “Altlarında imza yok ama / İçlerinde yürek var.” dizeleriyle anlatılmak istenen nedir?
Türkülerin yazanlarının belli olmadığı.

14. Metnin tamamında türküler nelere benzetilmiştir? Metin üzerinde gösteriniz.
Ana sütü, köy, memleket, tuz, biber, toprak kokusu, çiçek, zehir.

15. Metinde türkülerin hangi özellikleri üzerinde durulmuştur? Bu özellikleri nasıl, neye göre belirlediğinizi metinden hareketle açıklayınız.
Türkülerin dilimizi geliştirdiği, bizim kültürümüzün önemli bir parçası olduğu, samimi oldukları gibi özellikleri üzerinde durulmuştur.

16. Metni etkileyici buldunuz mu? Niçin?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

17. Metinde en çok beğendiğiniz ifade, bölüm hangisi oldu?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

18. Metin, duygu ve düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Türkülerimizden bahsediyor.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Türkülerimize olan hayranlığını dile getirmek, Türkülerin önemini okuyucuya anlatmak için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Türkülere duyulan hayranlık ve sevgi.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Türküler Dolusu” başlığını kullanmış olabilir?
Şiirinde türkülerden bahsettiği için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Uygundur.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
TÜRKÜLERİMİZ


Türküler Dolusu Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 57
⇓⇓⇓


9. ETKİNLİK

A. Öğretmeninizin hazırlayarak sınıfa getirdiği “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz. Bu türkünün size hissettirdiklerini açıklayınız.

B. Türkünün aşağıda yer alan sözlerini okuyunuz ve türküyle ilgili soruları cevaplayınız.

a. “ ‘Uzun, İnce Bir Yoldayım’ adlı türkünün son dörtlüğünde yer alan ‘Gâh ağlaya gâhi güle’ sözleriyle birbirine karşıt (zıt) iki düşünce bir arada söylenmiştir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Haklıdır.

b. “ Uzun, İnce Bir Yoldayım” adlı türkünün son dörtlüğünde yer alan ‘Gâh ağlaya gâhi güle’ sözleriyle birbirine karşıt (zıt) iki düşüncenin bir arada söylenmiş olması metni, metnin anlatımını nasıl etkilemektedir?
Anlatımı etkili kılmış, anlatıma güzellik, canlılık katmıştır.

10. ETKİNLİK

“Nevruz” metninin sonunda yapmanız istenen hazırlıktan hareketle sınıfta “türkülerimizin kültürümüzdeki yeri, önemi” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızın sonunda arkadaşlarınızdan sizi, sesini ve beden dilini etkili kullanma ve bağlama uygun konuşma bakımından değerlendirmelerini isteyiniz.

Aşağıdaki butona tıklayarak konuşmanızda kullanabileceğiniz bir yazıya ulaşabilirsiniz.

Türkülerimizin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 51-54-55-56-57,  Türküler Dolusu metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!