8. Sınıf Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Türkiye’nin Önemi

8. sınıf Türkçe Evren Yayınları çalışma kitabı, sayfa 44, 45, 46, 47, “Türkiye’nin Önemi”  metni etkinlik cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Metnin Ana Fikri: Türkiye, jeopolitik konumuyla dünyanın en önemli ve değerli ülkelerinden biridir.
Metnin Yardımcı Fikirleri:
– Türkiye, üç kıtanın birleştiği yerdedir. Bu yönüyle ekonomik ve kültürel alanda dünyanın en önemli ülkelerinden biri olmuştur.
– Türkiye’nin dört tarafının denizlerle çevrili olması, konumları nedeniyle boğazlarımızın önemli ticaret yolları olması nedeniyle bölgeye hakim olmak isteyen devletler, tarih boyunca ülkemize hakim olmak istemişlerdir.
– Dünyanın önemli petrol rezervlerine, doğal gaz kaynaklarına yakın olmamız, siyasi ve ekonomik yönden güçlü olmamızı ve askeri açıdan önemli olmamızı sağlar.
– Doğu ile batı arasında doğal bir köprü konumunda olmamız, bizi dini, kültürel, tarihi ve milli unsurlar yönünden iki medeniyeti de birbirine yaklaştıran bir konuma sokmuştur.

2. ETKİNLİK

Sebep-Sonuç Cümleleri:  Bu hatların güvenliği söz konusu olduğu için Türkiye, askerî açıdan da önem kazanmaktadır.
Amaç-Sonuç Cümleleri:  Stratejik önemi ve değeri nedeniyle bölgede etkin olmak isteyen devletler, tarih boyunca gerek Anadolu gerekse Boğazlar üzerinde egemenlik kurmak istemişlerdir.
Nesnel Yargılar:  Coğrafi konum olarak ülkemiz, eski kıta denilen üç ana kıtanın yani Asya, Avrupa ve Afrika’nın birbirine en fazla yaklaştığı alanda yer alan bir köprüdür.
Öznel Yargılar:  Türkiye, tarihî, coğrafi, askerî ve kültürel açılardan doğu için olduğu kadar yine aynı ölçütlerle değerlendirildiğinde, tartışmasız biçimde batının da önemli bir parçasıdır.

3. ETKİNLİK

Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya…

4. ETKİNLİK

• Ülkemiz Asya ile Avrupa kıtalarının kesiştiği noktada yer almaktadır.
– Kıta adları büyük harfle başlar.
• Çocuklarımıza İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini tanıtmalıyız.
– Bölge adları büyük harfle başlar.
• Bir zamanlar Kars’tan İzmir’e ormanlarla kaplıymış yurdumuz.
– Şehir adları büyük harfle başlar.
• Üzümlerin en güzeli Manisa’nın Salihli, Turgutlu ilçelerinde yetişir.
– İl ve ilçe adları büyük harfle başlar.
• Bizim zamanımızda Cebeci’den Bahçelievler’e otobüsle bir saatte gidilirdi.
– İlçe, semt gibi yer adları büyük harfle başlar.
• Yolun sağında ve solunda Yeniköy’ün ağaçlarla çevrili pamuk tarlalarını gö-
rürsünüz.
– Köy adları büyük harfle başlar.
• Kızılay’dan Etlik tarafına gittiniz mi?
– Mahalle, meydan, bulvar, cadde gibi yer adları büyük harfle başlar.
• Buradan Ragıp Tüzün Caddesi başlar, Fuzûlî Sokağı’na gelince tekrar sorarsınız.
– Cadde ve sokak isimleri ve bu sokak isimlerinde geçen “Caddesi” “Sokağı” gibi kelimeler büyük harfle başlar.
• Geçen yıl Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’ne taşınmışlar.
– Mahalle adları ve bu adlarda geçen “Mahallesi” gibi kelimeler büyük harfle başlar.
• Atalarımızın mirası en güzel eserler Boğaz’da yer almaktadır.
– Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün ke­limeleri büyük harfle başlar.

5. ETKİNLİK

Örnektir

Jeopolitik; bir devletin coğrafi, ekonomik sosyal ve siyasal şartlarının o devleti ve devletler arası politikayı ne şekilde etkilediğinin incelenmesidir.

Bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu konum, yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip oluşu gibi etkenler o ülkenin dış politikada önemini gösterir.

Türkiye büyük bir jeopolitik öneme sahiptir.

Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde toprakları bulunan bir ülkedir. Türkiye’nin Asya kıtası üzerinde bulunan kısmına Anadolu yarımadası denir. Avrupa kıtası üzerinde bulunan bölümüne de Trakya yarımadası denmektedir.

İki yarımadayı İstanbul ve Çanakkale boğazları birbirinden ayırmaktadır. Ayrıca bu iki boğaz Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü görevi de yapmaktadır. İstanbul ve Çanakkale boğazları önemli bir su yolu olma özelliğine de sahiptir. Karadeniz’den diğer denizlere açılabilmek için bu iki boğazdan seçme zorunluluğu vardır.

Aynı şekilde Akdeniz’den Karadeniz’e geçmek için de bu iki boğazı kullanmak gerekmektedir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bu özellikleri bölgenin ve Türkiye’nin stratejik önemini arttırmaktadır. Bölgeye ayrı bir değer verilmesine neden olmaktadır. Türkiye bulunduğu bu stratejik bölgeden dolayı hassas bir denge unsuru olmaktadır.

Ayrıca Türkiye zengin petrol yataklarına sahip Ortadoğu ve diğer Asya ülkeleriyle komşu bulunmaktadır. Türkiye zengin yer altı ve yer (bilgi yelpazesi.com) üstü kaynaklarına sahiptir. Türkiye’de geniş tarım alanları vardır. Besin maddeleri yetiştirmede kendi kendisine yeten bir ülkedir.

Türkiye geçmişte birçok uygarlığa sahne olmuştur. Bu bakımdan Türkiye tarihî eserler yönünden en zengin ülkeler arasında sayılmaktadır. Türkiye yetmiş milyon civarında bir nüfus potansiyeline sahiptir. Nüfusun yüzde doksanı okuryazardır. Her alanda teknik eleman ve bilim adamı yetiştirmiştir. Ülke sosyal, ekonomik ve diğer bakımlardan güçlü bir duruma gelmek için çaba harcamaktadır.

 

Türkiye’nin menfaatleri, bulunduğu bölgedeki bazı devletlerin menfaatleri ile çatışmaktadır. İşte bu menfaat ile çatışmasından dolayı Türkiye sürekli bir tehdit karşısında bulunmaktadır. Bu durumda ülke bütünlüğünü korumak vazgeçilmez bir amaç olmalıdır.

Dıştan gelecek tehditlere karşı da dış politikasını sürdürmek ve kuvvetli olmak zorunluluğu vardır.

Türkiye yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı pek çok devletin ilgi odağı hâlindedir.

Ülkemizin jeopolitik önemini arttıran unsurlar şunlardır:

-Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirlerine en çok yaklaştığı bir konumda bulunmaktadır. Bu nedenle Asya ve Avrupa arasında önemli bir köprü görevi görür.
-Türkiye, dünyanın en büyük petrol rezervlerinin bulunduğu Orta Doğu’ya çok yakındır. Petrol halen dünyadaki en önemli enerji kaynaklarının başında gelmekte ve birçok savaş petrol yüzünden yapılmaktadır.
-Türkiye Çanakkale ve İstanbul Boğazlarına hakimdir. Karadeniz, Akdeniz arasındaki su yolu Türkiye’nin kontrolündedir.
-Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili ve ılıman bir iklime sahip olması zengin tarım üretimine imkan sağlamaktadır. Ayrıca maden zenginliği bulunan bir ülkedir. Mesela geleceğin madeni olarak adlandırılan bor madeninin dünyada en büyük rezervi Türkiye’de bulunmaktadır.
-Türkiye, dünyada savaşların eksik olmadığı Irak, Orta Doğu, Balkanlar gibi bölgelere de çok yakındır. Ayrıca stratejik maddelere sahip Orta Asya’ya da çok yakındır. Bu durum, ülkemizi dünya güç dengesinde çok önemli bir konuma getirmektedir.

Türkiye’nin jeopolitik konumunun çok önemli olması ülkemize yönelik tehditlerin de artmasına yol açmaktadır.

Ülkemizin dış destekli terörle, bölücü unsurlarla, toplumsal kutuplaşmalarla uğraşmak zorunda bırakılmasının en önemli sebebi jeopolitik (bilgi yelpazesi.com) konumundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ülkemizin kendi iç sorunlarını aşmış, ülkesi ve milletiyle birlik ve beraberlik içinde ve her zaman güçlü olması gerekmektedir. Bunda en önemli görev şüphesiz Türk gençliğine düşmektedir.

Alıntıdır. Kaynak

6. ETKİNLİK

• Saat beşte kalkan otobüsü kaçırdım. (Belirtili)
• Annesine güzel bir hediye almış. (Belirtsiz)
• Çocuklar okula hâlâ beslenme çantası götürüyor mu? (Belirtisiz)
• Bilgisayarının klavyesi bozulmuş. (Belirtili)
• Babası, Ahmet’e bilgisayar alacak. (Belirtisiz)
• Kitabın on altıncı sayfasını açın. (Belirtili)
• Yarın, kardeşini de getir. (Belirtili)

7. ETKİNLİK

Belirtisiz Nesneye Örnekler:
*Ahmet Bey oldukça güzel bir ev almış.
*Her sabah iki fincan çay içerim.
*Her sabah bir elma yerim.

Belirtili Nesneye Örnekler:
*Ahmet,futbolu sokaklarda öğrenmiş.
*Bu kötümser düşünceleri kafandan silmelisin.
*Yabancılar Türk motiflerini çok seviyor.