Türkçe Dersi

Türkçe Dersi

Türkçe Dersi

Türkçe Dersi

Türkçe dersi birçok öğrenci için çok kolay gibi görünse de çalışma konusunda plan yapılması ve düzenli olarak çalışılması gereken bir derstir. Türkçe dersinin konuları çok fazla değişmemekle birlikte günümüz şartlarının etkisiyle eklenen yeni konular olmaktadır. Bu sebeple Türkçe’nin temel konularının ilk olarak halledilmesi sonraki yıllarda üzerine eklenecek yeni konuların öğrenilmesini kolaylaştıracaktır.

Türkçe dersi işlenirken öncelikle belli bir plan çerçevesinde işlenmeye başlanmalıdır. Öğrenciye verilecek konular belli bir plan çerçevesinde verilirse ortaya çok daha güzel sonuçlar çıkacaktır. Türkçe dersi yazma, konuşma, okuma gibi bölümlere ayrılarak planlanmalıdır. Bir öğrencinin bu aşamaların her birini belli bir seviyede yapabilmesi bu dersin verilmesinde temel amaç olmalıdır.

Türkçe dersinde verim alan öğrencinin bu performansı diğer derslerine de yansıyacaktır. Türkçe’yi güzel kullanabilen, okuduğunu doğru anlayan ve anlatmak istediğini etkili bir biçimde anlatan kişi tüm derslerde başarıyı yakalamaya aday olacaktır.

Türkçe Dersinin Konu Başlıkları

Türkçe dersi işleniş tarzı olarak farklı şekilde planlansa da bu derste işlenecek konular temelde 4 ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar:

  • Anlam bilgisi(Sözcükte anlam, Cümlede anlam, Paragrafta anlam)
  • Dilbilgisi( Sözcük türleri, Yapı-şekil bilgisi, Cümle bilgisi)
  • Yazım bilgisi(İmla kuralları, Noktalama işaretleri, Anlatım bozuklukları, Ses bilgisi)
  • Edebi türler ve söz sanatları( Söz sanatları, Edebi türler, Şiir bilgisi)

Türkçe Dersine Çalışırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

  • Türkçe dersinde elde edilen başarı diğer derslere yansıyacağı için bu dersi biraz daha önemseyerek çalışmak yerinde bir karar olacaktır. Bu konuda şunlara dikkat etmek Türkçe dersinde başarıyı da beraberinde getirecektir:
  • Türkçe dersinde okumanın ve okuduğunu doğru ifade etmenin önemi büyüktür. Bu özelliğin kişide gelişmesi ancak ve ancak kitap okuma ile gerçekleşmektedir.
  • Okulda türkçe konuları iyi dinlenmeli, anlaşılmayan yerler mutlaka bilen birinden öğrenilmelidir.
  • Ders anlatılırken dersi özellikle dilbilgisi konularını derste öğrenmeye çalışmak en doğru olandır. Dilbilgisinde eksik konu olması demek tüm dilbilgisi konularında sıkıntı oluşması demektir.
  • Okuma ve dilbilgisinin yanında yazman ve yazma kabiliyetini geliştirmek gerekmektedir.

Yorum Yap