8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Bu sayfada MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları için temalara göre metin bağlantıları bulacaksınız.

8. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları öğrencilerimizin 2018-2019 yılı MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı etkinliklerine yönelik ödevlerini kontrol edebilmeleri amacıyla eğitimciler tarafından özenle hazırlanmıştır.

8. sınıf, ortaöğretim kademesinin son sınıfıdır. Bu sınıfla ortaokul döneminde yeni bir sürece başlayan öğrencilerimiz Türkçe dersine yönelik önemli sorumluluklar yüklenecekler. Ayrıca ortaöğretim kademesinden liseye geçiş dönemi olan 8. sınıfta öğrencilerimizi önemli bir sınav da beklemektedir. Bu sınıftan itibaren öğrencilerimizden tutarlılıkları sorgulamaları, görüşlerini ifade edebilmeleri, anlatım bozuklukluklarından kaçınmaları, ele alınan sorunlara farklı çözümler üretmesi beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 8. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz metinleri türlerine uygun okuyabilmeleri, hikaye edici metinleri canlandırmaları, izledikleri ve dinledikleri metinlerdeki tutarlılıkları sorgulamaları, görüşlerini bildirmeleri, düşünceyi geliştirme yollarını tespit edebilmeleri, konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavramaları, düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanmaları, sunu hazırlamaları, Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanmaları, Göz atarak, özetleyerek, not alarak, tartışarak ve eleştirerek okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları, Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık(tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarını belirleyebilmeleri, fiilimsilerin cümledeki işlevini kavramaları, öznel ve nesnel yaklaşımları tespit etmesi, Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler tespit edebilmeleri, cümlenin ögelerini ayırt edebilmeleri, cümle türlerini tanımaları, fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavramaları gibi kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.

MEB Yayınları tarafından hazırlanan 8. sınıf Türkçe kitabı da bu kazanımlara göre hazırlanmıştır. Kitapta bulunan etkinlikler yukarıda sayılan kazanımlara göre öğrencilerimize ve öğretmenlerimize rehberlik etmektedir. Sitede yayınladığımız 8. sınıf Türkçe kitabı cevap anahtarları, öğrencilerimizin etkinleri yaptıktan sonra bu kazanımları elde edip edemediklerini, kendileri ve velileri tarafından kontrol edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrencilerimiz 8. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları içeriğinden faydalanırken, etkinlikleri öncelikle kendileri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra cevap anahtarlarından faydalanarak yaptıkları ödevin doğru olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Aşağıda 8. sınıf Türkçe ders kitabı içerisindeki metinler listelenmiştir. Metinlere tıklayarak etkinlik cevaplarına ulaşabilirsiniz.

! MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları hazır oldukça listedeki metinler turuncu renge dönecek ve tıklanabilir olacaktır.

Kişisel Gelişim Teması

Benlik Üzerine Metni Cevapları

Martı Metni Cevapları

Acele Karar Vermeyin Metni Cevapları

Güler Yüz Dinleme Metni Cevapları

Milli Mücadele ve Atatürk Teması

Vatan Yahut Silistre Metni Cevapları

O Geliyor Metni Cevapları

İstiklal Madalyası Metni Cevapları

Kahramanların Dilinden 15 Temmuz İzleme Metni Cevapları

Birey ve Toplum Teması

Faydalı Bir İş Görmek Zevki Metni Cevapları

Gurbet Metni Cevapları

Türkçenin Güzelliği Metni Cevapları

Çocuk ve Ekmek Dinleme Metni Cevapları

Sanat Teması

Sanat Metni Cevapları

Mikro Minyatür Metni Cevapları

Selimiye Camii Metni Cevapları

Bir Kış Öyküsü Dinleme Metni Cevapları

Milli Kültürümüz Teması

Anadolu Uygarlıkları Metni Cevapları

Burada Dur Metni Cevapları

Ergenekon Destanı Metni Cevapları

Türklerde Toylar, Merasimler, Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni Cevapları

Zaman ve Mekan Teması

Kalbin Sesi Metni Cevapları

Geçen Zaman Metni Cevapları

Değirmende Döner Taşım Metni Cevapları

Satılık Ev Dinleme Metni Cevapları

Erdemler Teması

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları

Gülü İncitme Gönül Metni Cevapları

Emine Teyze’nin Çilek Reçeli Metni Cevapları

Yürek Dede ile Padişah Dinleme Metni Cevapları

Hak ve Özgürlükler Teması

Bilge Adamın Yolu Metni Cevapları

Aliya İzzetbegoviç ve Özgürlük Mücadelesi Metni Cevapları

Özgürlük Metni Cevapları

Burada Bülbül Ağlamış Dinleme Metni Cevapları

Diğer Sınıfların Türkçe Ders Kitabı Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayın