6. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları Eksen Yayıncılık

UYARI

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. sınıf için iki adet kitap belirlenmiştir. Bu sayfada bulunan kitap bu sene okutulmayacaktır. Yeni kitapların cevaplarına ulaşmak için aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz.

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları
6. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Bu sayfada Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe kitabı cevapları için temalara göre metin bağlantıları bulacaksınız.

Sitemizde yayınlanan 6. sınıf Türkçe kitabı cevapları öğrencilerimizin 2019-2020 yılı Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı etkinliklerine yönelik ödevlerini kontrol edebilmeleri amacıyla eğitimciler tarafından özenle hazırlanıp siz değerli öğrenci ve velilerimizin faydasına sunulmuştur.

Aşağıda 6. sınıf Türkçe ders kitabı içerisindeki metinler listelenmiştir. Metinlere tıklayarak etkinlik cevaplarına ulaşabilirsiniz.

1. TEMA – Erdemler Teması

Forsa Metni Cevapları

Kaynatılmış Tohum Metni Cevapları

Ceylana Yardım Edenler Metni Cevapları

Adsız Çeşme Dinleme Metni Cevapları

2. TEMA – Milli Kültürümüz Teması

Nevruz Metni Cevapları

Türküler Dolusu Metni Cevapları

Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp Metni Cevapları

Bayrak Dinleme Metni Cevapları

3. TEMA – Milli Mücadele Teması

Atatürk Orman Çiftliği Metni Cevapları

Atatürk Geometri Kitabı Yazmış Metni Cevapları

30 Ağustos Metni Cevapları

Ankara Türk Odası Dinleme Metni Cevapları

4. TEMA – Çocuk Dünyası Teması

Nasrettin Hoca Fıkraları Metni Cevapları

Ben Kimim Metni Cevapları

Bilmece Metni Cevapları

Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster Dinleme Metni Cevapları

5. TEMA – Birey ve Toplum Teması

Birlikte Metni Cevapları

Geri Kazanım Metni Cevapları

Ömür Törpüsü Metni Cevapları

Sihirli Pasta Dinleme Metni Cevapları

6. TEMA – İletişim Teması

Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları

Teknolojik Bayramı Kutlamaları Metni Cevapları

Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları

Bilgilenirken Medya Dinleme Metni Cevapları

7. TEMA – Doğa ve Evren Teması

Uzaklar Metni Cevapları

Gezegenimiz Isınıyor Metni Cevapları

Orman Metni Cevapları

Beyaz Diş Dinleme Metni Cevapları

8. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması

Uçakla Yolculuk Metni Cevapları

Robotik ile Enerji Metni Cevapları

Newton’un (Nivtın’ın) Elması Metni Cevapları

Bilimsel Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz Dinleme Metni Cevapları

6. sınıf, ortaöğretim kademesinin ikinci sınıfıdır. Bu sınıfla ortaokul döneminde yeni bir sürece başlayan öğrencilerimizi Türkçe dersine yönelik önemli sorumluluklar beklemektedir. Bu sınıftan itibaren öğrencilerimizden kendilerini ifade edebilmeleri, okuduklarını yorumlayabilmeleri, kelime hazinelerini geliştirmeleri, beden dillerini etkili kullanabilmeleri, dil bilgisi konularına hakim olmaları beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 6. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz metinde bilmediği kelimelerin anlamını tahmin edebilme, dinlediklerini ve izlediklerini sözlü olarak özetleyebilme, metnin konu, ana fikir ve ana duygusunu tespit etme, hikaye edici metinleri canlandırabilme, dinlediklerini ve izlediklerini değerlendirebilme, konuşmalarında beden dilini kullanabilme, uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine konuşmalarında yer verme,  yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanabilme, metnin bağlamından yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edebilme, çekime eklerinin işlevini kavrama, isim, sıfat, zamir, isim ve sıfat tamlamalarının metne olan katkısını açıklayabilme, basit, türemiş, birleşik kelimeleri, edat, bağlaç ve ünlemlerin metne olan katkısını açıklayabilme ve bu kelime türlerini ayırt edebilme, metindeki söz sanatlarını tespit edebilme, metin türlerini ayrıt edebilme, metindeki önemli noktaların vurgulanışını kavrayabilme, grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlama, şiir ve hikaye edici metin yazabilme ve paylaşabilme, yazdıklarında tablo ve grafikler kullanabilme, kısa metinler yazabilme gibi kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.

Eksen Yayıncılık tarafından hazırlanan 6. sınıf Türkçe kitabı da bu kazanımlara göre hazırlanmıştır. Kitapta bulunan etkinlikler bu kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize rehberlik etmektedir. Sitemizde yayınladığımız 6. sınıf Türkçe kitabı cevap anahtarları, öğrencilerimizin etkinleri yaptıktan sonra bu kazanımları elde edip edemediklerini, kendileri ve velileri tarafından kontrol edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 yılı 6. sınıf Türkçe dersi için iki ayrı kitap belirlemiştir. Eksen Yayıncılık ve MEB Yayınları’na ait bu kitaplar, bakanlık tarafından okullara gönderilmektedir. Bu sayfada Eksen Yayıncılık’a ait 6. Sınıf Türkçe kitabı cevapları bulunmaktadır. MEB Yayınları’na ait cevap anahtarlarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları içeriğinden faydalanırken, etkinlikleri öncelikle kendileri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra cevap anahtarlarından faydalanarak yaptıkları ödevin doğru olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Diğer Sınıfların Türkçe Kitabı Cevapları İçin Tıklayın