7. Sınıf Meram Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Türk Hanımlarıyla Birlikte Sahneye Metni Etkinlik Cevapları


7. sınıf Meram Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 51-52-53, Türk Hanımlarıyla Birlikte Sahneye metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


1. ETKİNLİK

taassup ⇔ Bağnazlık, tutuculuk
heybet ⇔ Büyüklük, ululuk
teşrif etmek ⇔ Şereflendirmek, onurlandırmak
iştirak etmek ⇔ Katılmak
mütareke ⇔ Ateşkes
celallenmek ⇔ Kızmak
sadrazam ⇔ Osmanlı İmparatorluğu’nda başbakan
teşhir etmek ⇔ Sergilemek
başbuğ ⇔ Başkomutan
emsal ⇔ Benzer
irade ⇔ İstek, dilek

2. ETKİNLİK

örf ⇔ adet
hareket ⇔ davranış
ürün ⇔ eser
usanmak ⇔ sıkılmak
mutluluk ⇔ sevinç

3. ETKİNLİK

Anlamca birbirine yakın, ancak eş anlamlı olmayan kelimelere yakın anlamlı kelimeler denir.

4. ETKİNLİK

Metnin Ana Fikri: Atatürk, her alanda kadınlarımıza gereken değeri vermiş, onların Milli iradadeki hak ettikleri yeri almaları için Türk kadınlarına destek olmuştur.

Metnin Yardımcı Fikirleri: Atatürk, sanata ve sanatçıya büyük önem vermiştir.

5. ETKİNLİK

(A) Türk kadınlarını güzel şiveleriyle sahneden dinlemek için toplanmışlardı.
(A) Türk kadınlarının katılımıyla bu çiçek daha da serpilecek, daha sevimli bir hâle gelecektir.
(S) Temsilciler Heyetimiz de bu güzel sözler ve iltifatlar karşısında ağlamaklı bir hâl ile veda edip büyük bir yürek çarpıntısı içinde otele döndüler.
(S) Gazi başta olmak üzere büyük komutanların alkışlarını selamlamak, sanatkârlar için emsali görülmemiş bir zevkti.

6. ETKİNLİK

Atatürk’ün Türk Kadınına Verdiği Önem
Atatürk ve Türk Kadını
Milli İrade ve Türk Kadını

7. ETKİNLİK

Atatürk(, ) Türk milletinin özelliklerini şu sözlerle anlatıyor(: )
Türk milleti( ,) eski ve şerefli bir millettir( .)
Tarih(; ) milletlerin ya da toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini( ,) savaşlarını( ,) her birinin kurduğu medeniyetleri( ,) kendi iç sorunlarını(, ) yer( ,) zaman göstererek inceleyen sosyal bilimdir(. )
Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir( .)

8. ETKİNLİK

Ödevlerimi zamanında yapacaktım. ⇒ Gelecek Zamanın Hikayesi
Kuşların ötüşünü dinlemiştik. ⇒ -miş’li Geçmiş Zamanın Hikayesi
Sabaha karşı uyanacakmış. ⇒ Gelecek Zamanın Rivayeti
Okula erken gitmeliymiş. ⇒ Gereklilik Kipinin Rivayeti
Her kitabı iki kere okuyormuş. ⇒ Şimdiki Zamanın Rivayeti
Eskiden bahar daha erken geliyordu. ⇒ Şimdiki Zamanın Hikayesi
Kar yağarken üşüyorsan sıkı giyin. ⇒ Şimdiki Zamanın Şartı
Ablam ödevlerime yardım edecekti. ⇒ Gelecek Zamanın Hikayesi
Güzel yazı yazacaksan alıştırma yapmalısın. ⇒ Gelecek Zamanın Şartı
Keşke tatilde çalışsaydım. ⇒ Gereklilik Kipinin Hikayesi


7. Sınıf Meram Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız