8. Sınıf Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Toplum Hayatı Temaya Hazırlık

8. sınıf Türkçe Evren Yayınları çalışma kitabı, sayfa 9, “Toplum Hayatı Teması”  temaya hazırlık cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. SORU

Komşuluk Kavramının Anlamı Nedir?

Komşuluk, yerleşim alanlarında evleri birbirine yakın ya da bitişik bulunan kişi ya da aileler için kullanılan bir kavramdır. Komşuluk toplumsal bir sistem, toplumsal bir birim, toplumsal bir birlik, grup, insan topluluğu olarak da tanımlanabilir.

Komşuluk, yerleşim bölgelerinde sosyal dayanışma açısından önem taşımaktadır. Ailelerin güven ve huzur içerinde yaşamaları için komşuluk ilişkilerinin sağlam ve sağlıklı olması gerekir.

Komşuluk, kültürümüzde önemli bir yere sahiptir.“Ev alma, komşu al” özdeyişi, komşuluk ilişkilerinin her iki yönü açısından da son derece isabetli bir tespiti dile getirmektedir. Yine dilimizdeki “Komşu komşunun külüne muhtaçtır”, “Komşuda pişer, bize de düşer” gibi özdeyişler ve sık gelip gitmeleri anlatmak üzere, “komşu kapısına çevirmek” ve benzeri deyimler, komşuluk ilişkilerinin anlamını ve boyutlarını göstermek bakımından önemlidir.

2. SORU

Toplum Halinde Yaşayan İnsanların Hak, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Toplum Halinde Yaşayan İnsanların Hakları:

  • İnsanların dili, dini, ırkı, düşünce yapısı, cinsiyeti ne olursa olsun tüm insanlar eşittir.
  • İnsanlar istedikleri yerleşim alanlarında yaşamakta özgürdürler.
  • İstedikleri dine inanıp, dinlerinin gerektirdiklerini özgürce yapabilirler.
  • İstedikleri işte çalışıp, kazançlarını dilediklerince harcayabilirler.
  • Düşünce özgürlüğüne sahiptirler.

Toplum Halinde Yaşayan İnsanların Görev ve Sorumlulukları:

  • İnsanlar birbirlerinini haklarına ve düşüncelerine saygı göstermek zorundadır.
  • Toplumsal görevlerimizden biri, birbirimize iyilikle yaklaşmak, yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmaktır.
  • Toplumun ortak kullanımında olan her şey gerektiği gibi kullanılmalı, zarar verilmemelidir.
  • Kendi yararımıza çalışmamız hakkımız olduğu gibi, toplumun sağlığı ve huzuru için toplum yararına çalışmamız gerekir.
  • Haksızlıklara karşı gelmek, bu durumlar karşısında yasal yollara baş vurmak önemli toplumsal görevlerimizdendir.

3. SORU

Dostluğun, Toplum Hayatındaki Yeri Nedir?
Toplumu oluşturan temel unsurdur insan. İnsan tek başına bir topluluk kuramaz ve yaşadığı toplumda diğer insanlara muhtaçtır. Anne baba, kardeş, akraba, komşu gibi ihtiyaç duyduğu insanlar dışında bir de insanın dosta ihtiyacı vardır.

Dostluk, sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş demektir. Toplumsal gereklilik olan karşılıklı sevgi, saygı ve güvenin en kuvvetli yaşandığı insan olarak dostluğun, toplumsal yaşamda büyük bir önemi vardır. İnsan anne babasıyla paylaşamadıklarını dostuyla paylaşır. Akrabalarından isteyemediği yardımı, dostundan ister. İnsanın toplumsal yaşantıda en büyük dayanağı dostlarıdır.