Telgrafhane Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 180-181-182-183-184-185, Telgrafhane dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Telgrafhane Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Başak Matbaacılık Telgrafhane Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


⇒ Telgrafhane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 180 ⇐

1. ETKİNLİK

İnsanlığın en önemli buluşlarından biri olan telgrafın icadına ilişkin bilgi toplayalım. Telgraf ve telgrafhaneler hakkında topladığımız bilgileri sınıfta arkadaşlarımıza anlatalım.


⇒ Telgrafhane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 181 ⇐

Kim icat etmiş?
Claude Chapp

Ne zaman icat etmiş?
1792

Nasıl icat etmiş/ne gibi çalışmalar sonucunda bulmuş?
Tepelerin üzerine kurulmuş kulelerden bir ağ oluşturulmuştur. Her kulenin üzerinde 49 değişik konuma ayarlanabilen iki uzun kola sahip bir makine vardır. Her konum bir harfe veya bir rakama karşılık gelmektedir. Bu konumlara göre iletişim sağlanmaktadır.

Ne işe yaramaktadır? / Sağladığı kolaylıklar nelerdir?
iki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlamaktadır. Böylece uzak mesafeler için kısa sürede iletişim sağlanmaktadır.

Günümüzde kullanımı hâlen etkili bir biçimde süren bir icat mı?
Günümüzde etkin olarak kullanılmamaktadır.

Bu buluşun olanaklarından yararlanan kişilerden görüş alıp hakkında bilgi edindiniz mi?
Bir PTT şubesindeki memurdan bilgi aldım.


⇒ Telgrafhane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 182 ⇐

2. ETKİNLİK

Dinleyeceğimiz metinde karşılaşacağımız sözcük ve sözcük gruplarından bazılarını şiiri dinlemeden önce öğrenelim. Bunun için aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlüklerimizden bulup karşılarına yazalım.

telgrafhane: Telgraf aracılığıyla haberleşmeyi sağlayan resmî kuruluş

sade: Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz

ıssız: Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha, yaban

vakur: Ağırbaşlı

düzeltmek: Yanlıştan kurtarmak, tashih etmek


⇒ Telgrafhane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 183 ⇐

3. ETKİNLİK

Dinlediğimiz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Soru 1
Şair “Uyuyamayacaksın” dizesini sık sık yinelemektedir. Şairin seslendiği okur/kişi neden uyuyamayacaktır? Neden bu dizeyi sık sık yinelemektedir?
Yanıt 1
Şairin seslendiği okur/kişi, sürekli sesler duyduğu için uyuyamayacaktır. Şiirdeki duyguyu daha etkileyici olarak aktarmak için bu dize sık sık tekrar edilmektedir.

Soru 2
“Çünkü sen artık o eski sen değilsin / Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin” dizelerini, öncesinde ve sonrasında gelen dizeleri de göz önünde bulundurarak yorumlayınız.
Yanıt 2
Şair burada kişinin artık eskisi gibi rahat olamayacağını, bir sorumluluğu olduğunu, sürekli tetikte olması gerektiğini anlatmak istemektedir.

Soru 3
Şairin seslendiği kişinin gözüne, ne zamana kadar uyku girmeyecektir? Neden?
Yanıt 3
Memleketin hali düzelene kadar gözüne uyku girmeyecektir. Çünkü memleket düzelene kadar sesler susmayacaktır.


⇒ Telgrafhane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 184 ⇐

Soru 4
Şiirin son bölümündeki dizelerde şair, “Bir sis çanı gibi gecenin içinde / Ta gün ışıyıncaya kadar/ Vakur, metin, sade / Çalacaksın.” dizeleriyle okuru neye benzetmiştir, neden böyle bir benzetme yapmıştır?
Yanıt 4
Okuru telgrafa benzetmiştir. Şiirdeki etkileyiciliği arttırmak için böyle bir benzetme yapmıştır.

Soru 5
Şiirin ana duygusu nedir? Şair, bu şiirde kimlere sesleniyor ve onlardaki hangi duyguları harekete geçirmeye çalışıyor?
Yanıt 5
Telgrafhane şiirinin ana duygusu: sorumluluk ve fedakarlık
Şair bu şiirinde memleket aydınlarına seslenmektedir. Memleket aydınlarının topluma karşı sorumluluklarının olduğunu, fedakarlık yapmaları gerektiğini söylemektedir. Aydınlardaki sorumluluk ve fedakarlık duygularını harekete geçirmeye çalışıyor.

Soru 6
“Telgrafhane” başlığı, şiirin içeriğiyle uyumlu bir başlık mı? Neden?
Yanıt 6
Evet uygundur. Çünkü şiirin içeriğinde aydınların sorumluluk açısından telgrafhanelere benzediği anlatılmaktadır.


⇒ Telgrafhane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 185 ⇐

4. ETKİNLİK

▼ Yukarıdaki paragrafı dikkatlice okuyalım.
▼ Millî Mücadele yıllarında iletişim için telgrafhanelerin ne denli önemli olduğunu anlatan bu paragraftan hareketle günümüzde hangi iletişim olanağının, bu denli yaşamsal önem taşıdığını bulalım.
▼ Seçimimizi yaptıktan sonra kısa notlarımızı alalım; bir konuşma taslağı hazırlayalım. Ardından sınıfta konuşmamızı yapalım.

Tercih edeceğiniz iletişim olanağına (telefon, internet, televizyon, radyo vs.) göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 180-181-182-183-184-185, Telgrafhane dinleme metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın