Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları MEB Yayınları, sayfa 149-150-151-152,
Tamburi Cemil Bey Enstrümanları metni cevapları ve soruları
(Milli Kültürümüz Teması)


Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları - 5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları – 5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları


Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları Sayfa 149
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamları ile eşleştiriniz.

1 şelpe
2 kopuz
3 başpare
4 parazvane
5 mansur
6 yay
7 horon
8 tezene

[3]Ney üflemek için sanatkârının dudaklarına temas eden araç.
[6]Kemençe çalmaya yarayan araç.
[1]Bağlamayı parmakla çalma şekli.
[5]Bir ney çeşidi.
[7]Kemençe müziği eşliğinde oynanan folklorik bir halay türü.
[2]Bir bağlama çeşidi.
[4]Neyin uçlarında bulunan ve aşınmasını engelleyen metal araç.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Bağlama ne ile çalınır? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.
Mızrap, parmak ya da tezene

2. Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılan Karadeniz kemençesinin hangi enstrüman türleriyle akrabalığı vardır?
Rebeb-keman

3. Ney üfleyen sanatkâra ne denir? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.
Neyzen

4. Üflemeli enstrümanlara da saz denilmesinin sebebi nedir?
Saz kelimesi günlük konuşma dilinde enstrüman ifadesinin yerine kullanılır.

5. Siz olsaydınız metinde, hangi enstrümanı tanıtırdınız? Neden?
Bunun cevabını siz veriniz.


Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları Sayfa 150
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

Metinde geçen terim anlamlı sözcüklerden bazıları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya olmak üzere bulmacada verilmiştir. Sözcükleri örnekteki gibi bularak işaretleyiniz.

5. Sınıf MEB Yayınları Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Etkinlik Cevapları - Bulmaca

5. Sınıf MEB Yayınları Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Etkinlik Cevapları – Bulmaca

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerde bulunan enstrümanlar nelerdir? Enstrümanların isimlerini bularak örnekteki gibi ilgili gruplara yazınız.

Üflemeli Sazlar:
– Blok Flüt
– Ney
– Zurna

Vurmalı Sazlar:
– Zilli Tef
– Davul

Telli Sazlar:
– Bağlama
– Elektro Gitar

Yaylı Sazlar:
– Kemençe
– Keman

5. Sınıf MEB Yayınları Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Etkinlik Cevapları - Sazlar

5. Sınıf MEB Yayınları Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Etkinlik Cevapları – Sazlar


Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları Sayfa 151
⇓⇓⇓


5. ETKİNLİK

a) Karikatürden ve şiirden hareketle bir slogan yazınız.

Müzik, dünyayı sesle anlatma biçimidir.

b) Yandaki bölüme seçtiğiniz bir enstrümanla ilgili karikatür çiziniz. Karikatürünüzün mesajını içeren bir slogan yazınız.

6. ETKİNLİK

Sevdiğiniz bir enstrümanı tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz sunumunuzu
yapınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor Metni Cevapları Sayfa 152
⇓⇓⇓


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşluklara, davul ve zurna hakkında bilgilendirici bir yazı yazınız.

Davul
– Ahşap, maden ya da pişmiş topraktan silindirik bir gövdeye gerilen deriden oluşur.
– El ya da sopayla çalınır.
– Türkçede davulun diğer adları; köbürge, küvgür, tuğ, tavul, tabıl (veya babl)dır.
– Davul çalanlara davulcu, tabilzen, tabbal gibi adlar verilir.
– Günümüzde düğünlerde çalınır.

Zurna
– Tahta, metal ve kamış kullanarak yapılan, yüksek sesli, bu yüzden büyük davul ile birlikte çalınan, yine bu yüzden açık havada kullanıma uygun, nefesli saz çeşididir.
– Esasen erik, ceviz, yabanı söğüt ve dut ağacından yontularak yapılır.
– Tüm uzunluğu 302–317 mm-dir.
– Yüzeyinde 7, altında ise 1 oyuk açılır.
– Günümüzde düğünlerde çalınır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Dede Korkut kimdir? Araştırınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak Dede Korkut hakkında hazırlanmış bir araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Dede Korkut Kimdir?


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları MEB Yayınları, sayfa 149-150-151-152,  Tamburi Cemil Bey Enstrümanları metni cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıda bulunan Facebook kutusundaki beğen tuşuna tıklayarak teşekkür edebilirsiniz.


2018-2019 Yılı 5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız