5. Sınıf Cem Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Sözlü Geleneğimiz

5. sınıf Türkçe Cem Yayınları çalışma kitabı, sayfa 72, 73, 74, “Sözlü Geleneğimiz”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

sozlu-gelenegimiz

 

1. ETKİNLİK

Gelenek ⇒ gel ⇒ kene ⇒ el ⇒ leke ⇒ elek

Ezgi ⇒ giz ⇒ gez ⇒ iz ⇒ ez

Sözlü ⇒ söz ⇒ özlü ⇒ süz ⇒ öz

2. ETKİNLİK

Kavram Haritası

 • Türk
 • Halk şiiri
 • Gelenek
 • Halk
 • Ezgi
 • Ninni
 • Nakarat
 • Bent
 • Anonim
 • Yakıcı
 • Saz
 • Aşık

3. ETKİNLİK

1. Soru: Türkü kelimesi hangi anlamda kullanılır?
Cevap: Türkü kelimesi Türk’e özgü anlamında kullanılır.

2. Soru: Türkülerde dörtlüklere ne ad verilir?
Cevap: Türkülerde dörtlüklere “bent” adı verilir.

3. Soru: Türküleri oluşturup söyleyen kişilere ne ad verilir?
Cevap: Türküleri oluşturup söyleyen kişilere “yakıcı” denir.

4. ETKİNLİK

kahraman+maraş = Kahramanmaraş

gazi+antep = Gaziantep

eski+şehir = Eskişehir

şanlı+urfa = Şanlıurfa

gümüş+hane = Gümüşhane

5. ETKİNLİK

Türkülere her zaman bir ezgi eşlik eder.

Türkülerin dilden dile dolaşmasında saz şairlerinin büyük katkısı vardır.

Kahramanlık, aşk, doğa gibi konularda türküler yakılabildiği gibi oyun türküleri de vardır.

Kervanlar, göçler türkülerin anonimleşmesinde önemli rol oynamıştır.

Türkülerin dili halkın konuştuğu Türkçedir.