Siwa’nın Öyküsü Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 301-302-303-304-305-306-307, Siwa’nın Öyküsü dinleme Metni Etkinlik Cevapları metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Siwa'nın Öyküsü Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Başak Matbaacılık Siwa’nın Öyküsü Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


⇒ Siwa’nın Öyküsü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 301 ⇐

1. ETKİNLİK

Bizim, evet bizim… Biz çocukların hakları var. Aşağıda kimi haklara yer verilmiş ancak bazıları eksik. Kısa bir araştırma yapalım, öğrenelim ve tamamlayalım.

Eğitime Erişim Hakkı:
Her çocuk eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur. İlköğretim parasız ve hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklar için hak ve zorunludur.

İstismar ve İhmalden Korunma Hakkı:
Çocukları bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilemez.

Eğlence, Dinlenme ve Kültürel Etkinlikler İçin Zamana Sahip Olma Hakkı:
Çocukların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için oyun bahçeleri, çocuk kulüpleri, kütüphaneler, spor ve kültür merkezleri açılmalıdır. Her çocuğun bu tür etkinliklere katılma hakkı vardır.

Düşünce ve İfade Etme Hakkı:
Her çocuk; isteklerini ve düşüncelerini seçtiği bir yolla özgürce açıklama hakkına sahiptir.

Devlet Tarafından Korunma Hakkı:
Yaşadığı ülkenin dışında bir başka ülkeye gitmek zorunda kalan her çocuğun, gittiği ülke tarafından korunma hakkı vardır.


⇒ Siwa’nın Öyküsü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 302 ⇐

2. ETKİNLİK

Metni dinlemeden önce aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlüklerimizden bakıp öğrenelim.

azap: Büyük sıkıntı, eziyet, ezinç

köle: Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse

yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun

mahkum: Hükümlü

plan: Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen

yasal: Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal

gerekçe: Mahkeme kararlarının dayandığı kanuni ve hukuki sebepler

yargılamak: Bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinleyerek sonuca varmak

yükümlülük: Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlülük, yüküm, mükellefiyet, mecburluk, mecburiyet


⇒ Siwa’nın Öyküsü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 303 ⇐

3. ETKİNLİK

Metni dinledikten sonra aşağıdaki altı çizi ifadelerin cümleye kattığı anlamı tahmin etmeye çalışalım. Eğer anlamlarını tahmin etmekte zorlanıyorsak sözlüklerimizden bularak öğrenelim ve sınıfta öğretmenimizin yaptığı açıklamalar doğrultusunda notlarımızda (gerekirse) düzeltmeler yapalım.

yasal işlem: Kişisel hakları korumak koşuluyla bir kimsenin yasal anlamda suçlu olup olmadığının belirlenme sürecinde yapılan işlemler.

işlerin ters gitmesi: Yapılacak işlerin sonuca ulaşırken sürekli engel çıkması.

sıcak davranmak: Samimi, yakınlıkla, güler yüzlü, anlayışlı yaklaşmak.

umuda kapılmak: Gerçekleşeceğini, olacağını sanmak.

işe koyulmak: Bir iş üzerinde çalışmaya başlamak.

pişman olmak: Yaptığı bir işin yanlış olduğunu ya da uygunsuz sonuç verdiğini, söylediği bir sözün yerinde olmadığını anlayarak üzülmek.

cesaretini toplamak:  Kendine güven duygusunu, yürekliliğini ve atılganlığınıbir araya getirmek

sevk etmek: Göndermek, götürmek.


⇒ Siwa’nın Öyküsü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 304 ⇐

4. ETKİNLİK

Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Soru 1
Siwa nasıl bir ülkede yaşıyordu ve nasıl bir yere gitmek istiyordu? Bu planı kimle birlikte yapmıştı?
Yanıt 1
Yoksul bir ülkede yaşıyordu. Zengin bir yere gitmek istiyordu. Bu planı amcaıyla yapmıştı.

Soru 2
Bayan X, Siwa’ya nasıl bir söz vermişti? Bayan X, bu sözünü tuttu mu?
Yanıt 2
Uçak biletinin ücretini çıkarana kadar Bayan X’in yanında kalıp işlerini yapacaktı. Sözünü tutmaya çalıştı ama tutamadı.

Soru 3
Bayan X’ten sonra Siwa’nın yanında kaldığı Bayan Y, Siwa’ya nasıl davranmıştır? Siwa bu durum
karşısında nasıl davranmıştır?
Yanıt 3
Bayan Y, Bayan X’ten daha kötü davranmıştır. iwa bu durum karşısında komşusundan yardım istemiştir.


⇒ Siwa’nın Öyküsü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 305 ⇐

Soru 4
Siwa’nın sığındığı genç çift Siwa’nın öyküsünü öğrenince nasıl tepki vermiştir?
Yanıt 4
Duyduklarına çok üzüldüler, Siwa’yı Bayan Y’nin yanından aldılar.

Soru 5
Siwa yaşadıkları sonucunda ne yapma kararı almıştır? Ne gibi yenilik ve değişikliklerin olmasını
sağlamıştır?
Yanıt 5
Sonuçta diğer çocukların da kendisi gibi olmaması için İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açmıştır.

Soru 6
Bugün dünyada hâlâ Siwa’nın yaşadıklarını yaşayan çocuklar var mıdır?
Yanıt 6
Vardır.


⇒ Siwa’nın Öyküsü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 306 ⇐

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki örnekte bunu sağlayan “çünkü” ifadesidir. Aşağıdaki örneği inceleyelim ve diğer cümlelerdeki açıklama ilişkisini kuran ifadeleri bulup neden ve sonuç öbeklerini belirleyelim.

Ablam konuşamıyor anlaşılıyor ki çok ürkmüş.
Sonuç: Ablam konuşamıyor
Neden: Çok ürkmüş

Sabahki sınava girmemiş demek ki uyanamadı.
Sonuç: Sabahki sınava girmemiş
Neden: Uyanamadı

Okulda çok sevilmesinden anlaşılıyor ki gerçekten iyi yürekli bir insan.
Sonuç: Okulda çok seviliyor
Neden: İyi yürekli bir insan

Huzurlu ve sakin bir yerde yaşamak istiyormuş öyleyse ruhsal gereksinimlerine önem veriyor.
Sonuç: Huzurlu ve sakin bir yerde yaşamak istemesi
Neden: Ruhsal gereksinimlere önem veriyor.

Minik kekleri çok seviyorum çünkü bir lokmada ağzıma atıp kolayca yiyebiliyorum.
Sonuç: Minik kekleri çok sevmesi
Neden: Bir lokmada ağza atılıp kolayca yenmesi


⇒ Siwa’nın Öyküsü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 307 ⇐

6. ETKİNLİK

Dinlediğimiz metnin anlatım biçimi ile ilgili verilen soruları yanıtlayalım. Yanıtlarımızı arkadaşlarımızla tartışalım.

Dinlediğimiz metinde olaylar sırasıyla anlatılmış ve olayların sunumunda da öyküleyici anlatım kullanılmıştır. Ancak dinlediğimiz bu metinde anlatılanlar kurmaca mıdır (hayali) yoksa gerçek midir?

Gerçektir

Bu metin ne amaçla yazılmıştır?

Çocuk haklarının nasıl ortaya çıktığı konusunda okuyucuya bilgi vermek için.

Dinlediğimiz “Siwa’nın Öyküsü” adlı metin bir olay yazısı mıdır, düşünce yazısı mıdır? Açıklayınız.

Olay yazısıdır. Yazar kendi düşüncelerini katmadan olayları olduğu gibi yazmıştır.


⇒ Siwa’nın Öyküsü Dinleme Metni Cevapları Sayfa 308 ⇐

7. ETKİNLİK

Boşluklara şu sözcükleri getirerek cümleleri anlamlı biçimde tamamlayalım:
-dan beri / ile / kadar

“İnsanoğlu varoluşundan bugüne kadar doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istemiştir. Bu nedenle, insan varoluşundan beri doğa ile savaşmaktadır.”

Şimdi aşağıdaki cümlelerde edat var mı yok mu, bulalım:

▼ “Ancak, ülkesindeki başka pek çok kişi gibi Siwa da yoksuldu ve başka ülkelere gidip gezecek
parası yoktu.”
▼ “Bayan X ile yapılan anlaşmaya göre kadın Siwa’ya bir uçak bileti alacak, Siwa da bu biletin parasını çıkarıncaya kadar Bayan X’in evinde kalıp işlerinde aileye yardımcı olacaktı.”


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 301-302-303-304-305-306-307, Siwa’nın Öyküsü dinleme metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!