Kompozisyonlar

Sivil Savunma Günü

Her yıl 28 Şubat günü  “Sivil Savunma Günü” olarak belirlenmiştir. Aşağıda, Sivil Savunma Günü  etkinliklerinde kullanabileceğiniz bazı kompozisyon örnekleri yer almaktadır.

sivil-savunma-günü

SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KONUŞMA METNİ

Sevgili öğrenciler!

Deprem, sel, yangın, toprak kayması v.b olaylar doğal afetlerdir. Doğal afetlerin öncesinde ve sonrasında insanların can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla Sivil Savunma Teşkilatı kuruldu.

Sivil Savunmayı tanımak amacıyla 28 Şubat, “Sivil Savunma Günü” olarak belirlenmiştir. Okullarda konferanslar verilerek, öğrenciler doğal afetler konusunda bilgilendirilir. O gün okullarda tatbikatlar yaptırılır.

Sivil Savunma Teşkilatının görevleri 7126 sayılı kanunla belirlenmiştir. Bu görevlerden bazıları şunlardır:

• Afetlerde can ve mal kurtarma.
• Can ve mal kaybını azaltıcı etkinlikler yapma.
• Savaş zamanlarında halkın can ve mal güvenliğini sağlama.
• Cephe gerisi moralini kuvvetlendirme.

Ancak, şunu unutmamak gerekir. Nitelikli olarak Sivil Savunma; silahsız, koruyucu, kurtarıcı önlem ve faaliyetler bütünüdür. Faaliyetlerin yurt genelinde gerçekleşmesi için Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Müdürlüğün görevlerinden bazıları şunlardır:

• Sivil savunma hizmetlerini yurt geneline yaymak ve hizmetleri denetlemek.
• Her türlü faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
• Personelleri eğitmek, halka sivil savunma bilgileri vermek.
• Sivil savunma fonunu yönetmek.

Sevgili öğrenciler!

Sivil savunma hizmetlerinde gönüllü olarak isteyen herkes görev alabilir. Ancak, sivil savunmayı halkımıza daha iyi tanıtmak gerekiyor. Bu işte sizlere de büyük görevler düşüyor. Tanıtma işine ailenizden başlayabilirsiniz. Bu görevde sizlere başarılar diliyorum!


SİVİL SAVUNMANIN TARİHÇESİ

Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası” adı altında bir Talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı PASİF KORUNMA KANUNU ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.

II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye’nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen ”Sivil Savunma Kanunu” yürürlüğe konulmuştur.

DEPREMDE, SELDE, ÇIĞDA VE SAVAŞTA…HER ZAMAN YANINIZDA.


SİVİL SAVUNMA VE SİVİL SAVUNMA KURUMLARI

Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan
SİVİL SAVUNMA;

-Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi;
-Afetlerde can ve mal kurtarılması;
-Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması;
-Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması;
-Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi;
-Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi;

konularını kapsayan SİLAHSIZ, KORUYUCU, KURTARICI önlem ve faaliyetler bütünüdür.

Bu hizmetlerin ülke düzeyinde yürütülmesi için İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel Müdürlük Sivil Savunma hizmetlerini, İl ve İlçelerde Sivil Savunma Müdürlükleri,Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında Sivil Savunma Uzmanlıkları vasıtasıyla yürütmektedir.

17 yaşını doldurduğu yılın ocak ayının birinci günü ile 60 yaşını doldurduğu yılın Ocak ayının birinci günü arasında doğmuş bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Türk vatandaşı erkekler ve 20 yaşını doldurduğu yılın Ocak ayının birinci günü ile 50 yaşını doldurduğu yılın Ocak ayının birinci günü arasında doğan bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Türk vatandaşı kadınlar Yasa gereği Sivil Savunma Mükellefiyetindedir.