Simyacı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 27-28-29-30-31-32, Simyacı dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


» Metni dinlemek için oynat tuşuna basınız.


1. ETKİNLİK

1. Bir insanın ruhsal gücü: Moral
2. Belgelik: Arşiv
3. Alışverişte alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer: Pazar
4. Bir duygu, tasarı, güzellik vb. nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık: Sanat
5. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen kimse: Dost
6. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal: Olasılık
7. Mesleği bilgi öğretmek olan kimse: Öğretmen

2. ETKİNLİK

A. 

– Aradan 24 saat geçip “Öldü bu.” dediğiniz anda, öldüğünü sandığınız büyülü küllerinden yeni bir yaşam doğuyor.
Cevap: Başarılı olabilmek için, öğrenim hayatımızda mutlaka bir hedefimiz olmalı.
– Tüm dünyada -hatta Güneş’te, yıldızlarda, evrende- neler olup bittiğini de ondan haber alıyoruz.
Cevap: Bu uçsuz bucaksız kainatta yalnız olduğumuzu sanmıyorum.
– Böylesine bir bilgi, yorum, sanat, estetik, edebilik “eser”i başka nerede var?
Cevap: Yazarın edebi yapıtlarının isimlerini listeledim.

B. 

1. poşet ⇔ torba
2. öfke ⇔ hiddet
3. para ⇔ nakit
4. ayakkabı ⇔ pabuç
5. zaman ⇔ vakit

3. ETKİNLİK

A. 

– “Eser” dedim, sözümü geri alıyorum. “Şaheser” demeliydim.
Cevap: Ordular; ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!
– Bu büyük “dost” un, sevgili “arkadaş” ın ve büyülü bu “güzel insan” ın sıcaklığı bizi, gün boyunca ve yaşamımız boyunca sarıp kucaklamaya devam ediyor.
Cevap: Kendini çirkin sanıyor, bu yüzden aynalara bile bakmıyordu.
Eve gidince soğuk bir limonata içelim.
– Zaman zaman ortaya çıkan “aldatma” ve “tutsak alma” huyları da olsa ben ona yine de doyamıyorum.
Cevap: İki devlet arasında anlaşma sağlanınca, elçi de özgürlüğüne kavuştu.

B. 

1. aydınlık ⇔ karanlık
2. gece ⇔ gündüz
3. alt ⇔ üst
4. hüzün ⇔ mutluluk
5. kalabalık ⇔ tenha

4. ETKİNLİK

[X] Gazete, çeşitli yönleriyle insan hayatında önemli bir yer tutar.
[  ] Boş zamanlarımızda gazete okumamız gerekir.
[  ] Gazete, okuma dışında başka yerlerde de kullanılır.
[  ] Her zaman yanımızda okuyabileceğimiz bir gazete bulundurmak gerekir.

5. ETKİNLİK

Maddeleri birbirine dönüştürmeye çalışan kişilere “simyacı” denir. Simyacılar, bugünkü temel bilim dallarının ortaya çıkmasında önemli rol oynamışlardır. Maddeleri birbirine çevirmek için deneme-yanılma yöntemleriyle çalışmışlar ve bu süre içerisinde istemeden de olsa birçok keşif yapmışlardır. Metinde de, gazetenin, çeşitli yönleriyle insan hayatındaki yerini anlatmıştır. Amacı dünya üzerinde olup bitenleri insanlara ulaştırmak olan gazete, günlük hayatımızda temizlik, kese kağıdı, sofra altlığı gibi çok yönlü bir araç olarak da kullanılmaktadır. Simyacıların amacı tekti ve maddeleri altına çevirmek gibi amaçlarla çalışırken bir çok keşfe sebep olmuşlardır. Gazetenin de amacı belliyken, hayatımızda başka alanlarda da kullanmaktayız. Bu yüzden gazete de yazar tarafından simyacıya benzetiliyor ve başlığını da buna göre “Simyacı” olarak belirliyor.

6. ETKİNLİK

Örnektir

Başlığım: Sadece Okumak İçin mi?
Bu başlığı yazmamın sebebi: Metinde, gazetenin çeşitli yönleriyle günlük hayatımızda, okuma dışında bir çok işlevi olduğu anlatılmakta. Bu yüzden böyle bir başlık uygun olur diye düşündüm.

7. ETKİNLİK

Bu kelimelerin cümleye kattıkları anlamlar farklıdır. “Herhalde” kelimesi “sanırım” manasına gelirken, “her halde” kelime grubu”her durumda” manasına gelir. “Birtakım” kelimesi “bazı” manasında kullanılırken “bir takım” kelime grubundaki “bir” kelimesi sayı anlamı belirtir ve “birbirini tamamlayan eşyalar” anlamıyla kullanılmıştır.

8. ETKİNLİK

– Hiçbir zaman haksızlık yapmaz. Bitişik
– Birkaç gün bekleyelim. Bitişik
– Her şey senin istediğin gibi oldu. Ayrı
– Birtakım sorunlarım var. Bitişik
– Birçok kalemim var. Bitişik
– Biraz uyumam gerek. Bitişik
– Her biri benim için çok önemli. Ayrı
– Hiç kimseyi kırmadım. Ayrı
– Herhangi bir yerde bulunamam. Ayrı
♦ Hiçbir kelimesi daima bitişik yazılır.
♦ Birçok, biraz, birkaç kelimeleri daima bitişik yazılır.
♦ Bir kelimesi takım kelimesinin önüne gelerek sayı anlamı belirttiğinde daima ayrı yazılır.
♦ Bir ve takım kelimeleri bir arada kullanılırken “kimi” ya da “bazı” anlamlarını veriyorsa daima bitişik yazılır.
♦ Şey kelimesi daima ayrı yazılır.
♦ Herhangi ve bir kelimeleri bir arada kullanılırken ayrı yazılır.

9. ETKİNLİK

Hiçbir dost, kitaptan daha yakın değildir.
Birtakım düşünceler kafasını karıştırıyor.
⇒ Akşamki davet için bir takım elbise aldım.
⇒ Bugün bize hiç kimse uğramadı.
⇒ Gazetede birkaç köşe yazısı okudum.
⇒ Bu yılki kitap fuarına birçok yazar katıldı.
Herhangi bir gazete takip ediyor musun?
⇒ Bayram günü herhalde çok güzel oldu.
Her halde bu sınavı geçmeliyim.
⇒ Hafta sonu hep beraber sinemaya gideceğiz.

10. ETKİNLİK

kalemleriyle: kalem (isim kökü) – ler (çekim eki) – i (çekim eki) – y (çekim eki) – le (çekim eki)
duygularla: duy (fiil kökü) –gu (yapım eki) -lar (çekim eki) –la (çekim eki)
çizgiyle: çiz (fiil kökü) –gi (yapım eki) –y (çekim eki) –le (çekim eki)
çizerlerimiz: çiz (fiil kökü) –er (yapım eki) –ler (çekim eki) –i (çekim eki) –miz (çekim eki)
kalacaktık: kal (fiil kökü) –acak (çekim eki) –tı (çekim eki) –k (çekim eki)


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!