Sevgi Teması Tema Sonu Ölçme Değerlendirme

6. sınıf Türkçe DÖRTEL Yayınları çalışma kitabı, sayfa 32, 33, 34, “ Sevgi Teması Tema Sonu Ölçme Değerlendirme ” metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sevgi Teması Tema Sonu Ölçme Değerlendirme

Sevgi Teması Tema Sonu Ölçme Değerlendirme

A.

1. Yazar ve babası Florina’da yaşıyorlarmış

2. Yazarın babası kaybettiği değerlerine kıymet veren, geçmişine ve yaşadığı topraklara sıkı sıkıya bağlı bir insandır.

3. Metinde geçen özel adlar:

  • Selanik
  • Makedonya
  • Fehim Çavuş
  • Salih Bey
  • Florina

Bu adların ilk harfleri büyük yazılmıştır. Özel isimlerin ilk harfleri cümlenin neresinde olursa olsun büyük yazılar.

4. Benim Yerim Florina

5. Bazı insanlar yaşadıkları yere sıkı sıkıya bağlıdır ve oradan kopmak istemezler.

B.

D 1. “Eskici” Refik Halit Karay’ın dil ve vatan sevgisini anlatan hikâyesidir.
Y 2. Bir kelimenin anlamlı en küçük kısmına harf denir. (kök denir)
D 3. Türkçede kelime kökleri ikiye ayrılır.
Y 4. “Sevgi” kelimesinin kökü isim köküdür. (sev- fiil köküdür)
D 5. “İki saat sonra okulun önünde bulştuk.” cümlesindeki “bulştuk” kelimesinin kökü fiil köküdür.

C.

s-t-t-s-o-d-esleme

Ç.

1- C

2- B

3- C

4- A

5- D

6- C

7- A

8- C

9- D

10- A