7. Sınıf Meram Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Sevgi Teması Ölçme ve Değerlendirme


7. sınıf Meram Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 35-36-37, Sevgi Teması Ölçme ve Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


1. SORU

A) aile sevgisi
B) vatan sevgisi
C) insan sevgisi
D) bayrak sevgisi

2. SORU

– Tüm insanlığı bir beden, milletleri de o bedenin organları olarak kabul etmeliyiz. (Atatürk)
– Vatan uğruna ölümü göze alamayanlar vatansız kalırlar.
– Bayrağımız, şehitlerimizin bize emanetidir.
– İnsan sevgisini, tüm insanların eşitliğini savunan Türk düşünürlerinden biri de Mevlana‘dır.

3. SORU

– Bir metinde sadece bir ana fikir vardır. (D)
– Yazının hem okunaklı hem de hızlı ve rahat yazılabilmesine “işleklik” denir. (D) 
– Şiir duygu, düşünce ve hayalleri ifade eden derin bir anlatımdır. (D)
– Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere “zıt anlamlı kelimeler” denir. (Y) Eş Anlamlı Kelimeler denir.

4. SORU

Dil ile düşünce arasında köklü bir bağ vardır. Dil, düşünceyi, düşünce de dili geliştirir. Milli kültürün oluşması için de dilin milli olması gerekir. Bu gerçeği bilen Atatürk Türkçenin milli benliğe kavuşması için çaba harcamıştır. Türk Dil Kurumunun kuruluş amacı da budur.

5. SORU

– Sonuna kadar savaşacağım: Bildirme Kipi, Gelecek Zaman, Birinci Tekil Kişi
– Sorunun cevabını bir öğrensek: Dilek Kipi, İstek, Birinci Çoğul Kişi
– Sonunda Türkçeyi sevecekler: Bildirme Kipi, Gelecek Zaman, Üçüncü Çoğul Kişi
– Ne zaman geleceğini bilmelisin: Dilek Kipi, Gereklilik, İkinci Tekil Kişi

6. SORU

Örnektir (Söyleşi Türü)
 SEVGİYE SEBEP
     Şimdi size bir soru soracağım; insanı sevmek için illa bir sebebin olması mı gerekir? Ya da şöyle sorayım; bir insanı sevmek için o kişinin illa sizin akrabanız, arkadaşınız, eşiniz ya da sevgiliniz mi olması gerekiyor? Afrika’daki bilmem ne kabilesinde yaşayan küçük bir çocuğu sevemez miyiz?
    İnsan sevgisi başka sevgilere benzemez sevgili okuyucularım. Denizi seversin; olmasa da yaşarsın. Sudaki balığı seversin; olmasa da yaşarsın. Tatil yapmayı seversin; olmasa da yaşarsın. Peki insan olmadan yaşayabilir misin? Yaşayamazsın. Neden? Çünkü yaşam denilen şey tek bir insana ait değil. Tüm insanlara bahşedilen bir hayatı tek başına yaşayamazsın. Düşünün bir, imkanınız oldu, tek başınıza Mars’a gittiniz. Yaşamınızı sağlayacak her şeyi de yanınız da götürdünüz. Orada, yalnız başınıza ne kadar dayanabilirsiniz? Şahsen ben en fazla bir hafta dayanabilirim. Sonra da büyük ihtimal ölür giderim.
     Demek ki neymiş? İnsan, insan olmadan yaşayamazmış. İnsanı sevmek için bir sebebe ihtiyacımız yokmuş. İnsan olmak en geçerli sebemiş. Bu yüzden, kim olursa olsun, insanlara karşı sevgimizi kaybetmeyelim. İnsanı sevmek demek, hayatı sevmek demektir.


7. Sınıf Meram Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız