Sevgi Kurtaracak Bizi Metni Cevapları

Sevgi Kurtaracak Bizi metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 18-20-21-22-23
(Erdemler Teması)

Sevgi Kurtaracak Bizi Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Sevgi Kurtaracak Bizi Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Sevgi Kurtaracak Bizi Metni Cevapları Sayfa 18

Metne Hazırlanalım

➜ Verilen görsellerden yararlanarak kendi “sevgi” tanımınızı yapınız.

Cevap: 

Sevgi, bir kişiye ya da bir şeye karşı duyulan ilgi, bağlılık, içtenlikli yakınlık duygusu, derin sevecenlik; o kişinin ya da şeyin iyiliğini isteme, ona içten bağlanmadır.

Sevgi Kurtaracak Bizi Metni Cevapları Sayfa 20

Söz Varlığım

➜ Şiirde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını verilen tanımlamalardan yararlanarak bulmacaya yerleştiriniz.

1. Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat.

Cevap: SEVECENLİK

2. Hiçbir eksiği, üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur.

Cevap: ERİNÇ

3. Etrafa dağılmak, yayılmak.

Cevap: SAÇILMAK

4. İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Cevap: SEVGİ

5. Teminat, garanti.

Cevap: GÜVENCE

6. Bolluk, gürlük.

Cevap: BEREKET

7. Bol bol.

Cevap: KUCAK KUCAK

8. Bir şeyden, bir yerden kurtulma, selamet.

Cevap: KURTULUŞ

Sevgi Kurtaracak Bizi Metni Cevapları - Bulmaca

Sevgi Kurtaracak Bizi Metni Cevapları – Bulmaca

➜ Okuduğunuz şiirde geçen aşağıdaki kelime gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz. Bu kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

ölüm korkusu: Ölme tehlikesiyle yüz yüze gelmekten duyulan korku, can korkusu.

Cümlem: Yaşlı adamın kalbi sıkışmaya başlayınca birdenbire vücudunu ölüm korkusu sarmıştı.

çıkar yol: Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış; çözüm yolu, çare

Cümlem: Mühendis, yamuk zemini düzeltmek için bir çıkar yol aramaya başladı.

cana yakın: Sevimli.

Cümlem: Etrafımda böyle cana yakın arkadaşlarım olduğu müddetçe moralimin bozuk olmasına imkan yok.

Sevgi Kurtaracak Bizi Metni Cevapları Sayfa 21

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Sevgi Kurtaracak Bizi” metnine göre cevaplayınız.

1. Şairin “Kurtaracaksa sevgi kurtaracak bizi” dizesindeki kurtuluş nelerle ilgilidir?

Cevap: Ölüm korkusu, savaşa korkusu, kıskançlık, kötülük, boşluk.

2. Şiire göre azıcık sevecenlik görmek insanlarda neleri değiştirir?

Cevap: Dertlerini, kırgınlıklarını unuturlar.

3. Şair sevgiyi neden tek çıkar yol olarak görmektedir?

Cevap: Çünkü gönlünde sevgi olan insan hiçbir kötülüğe sebep olmaz. Kötülük yok olursa yaşama mutluluk hakim olur, tüm sorunlar çözülmüş olur.

4. Sevmek, sevilmek insanları hangi mutlu sonuca ulaştıracaktır?

Cevap: Barış ve mutluluğa.

Tersini Düşünelim

➜ Sevmemek ve sevilmemek insanları hangi mutsuz sonuca ulaştırır?

Cevap: 

Sevmeyen ya da sevilmeyen bir insan bütün insanları düşman olarak görür. Her daim kötülük yapar. Kötülükler insanları mutsuz yapar. Dünyaya huzursuz bir yaşam hüküm sürer.

Konuyu ve Ana Duyguyu Belirleyelim

Cevap: 

➜ “Sevgi Kurtaracak Bizi” şiirinin konusunun ve ana duygusunun doğru belirtildiği kutucuğa “✔” işareti koyunuz.

[   ] Konusu: Sevgi ve dostluğun önemi
Ana duygusu: Sevgi ve dostluğun olduğu yerde savaş olmaz.

[] Konusu: Sevginin gücü
Ana duygusu: Sevgiden daha üstün bir güç yoktur.

[   ] Konusu: Kardeşlik ve sevgi
Ana duygusu: Sevgi ve kardeşlik sayesinde tüm zorluklar aşılır.

Anlayalım – Yorumlayalım

➜ Aşağıdaki dizelerin metinde ne anlama geldiğini belirtiniz.

Seversen her mevsim bahar
Gündüzü de karanlıktır sevmeyenin

Cevap: Seven insanın her günü baharın getirdiği huzur gibi mutlulukla geçer. Sevmeyen insanın ise hayatında hep kötü şeyler olur, sevmeyen insan huzursuz olur.

Yeşeren tohumlar gibi saçılan
Ve herkese kucak kucak açılan

Cevap: Sevgi sadece o duyguyu duyan kişiye mutluluk vermez; herkese yayılır. Herkes sevginin getirdiği mutluluktan bol bol faydalanır.

Bu uçsuz bucaksız koca boşlukta
Var mı ondan daha üstün bir güç

Cevap: Uzayı da düşündüğümüzde sevginin yok edemeyeceği hiçbir kötülük yoktur. Sevgi, dünyadaki ve uzaydaki en güçlü duygudur.

Sevgi Kurtaracak Bizi Metni Cevapları Sayfa 22

Hangi Özellikler Olmalı?

➜ Aşağıda verilen özelliklerden hangileri “Sevgi Kurtaracak Bizi” metninde bahsedilen “seven/ sevilen insan”ın özelliklerinden değildir? Kutucukları işaretleyiniz.

Cevap: 

(X) kindar (X) utangaç (X) şüpheci (   ) dürüst

(   ) cesur (X) kıskanç (X) korkak (X) nefret eden

(   ) iyi niyetli (   ) mutlu (   ) güler yüzlü (   ) coşkulu

(   ) yardımsever (   ) barışçıl (X) somurtkan (X) dertli

Çıkarımda Bulunalım

➜ “Sevgi Kurtaracak Bizi” şiirine ait aşağıdaki bölümden hareketle şairin duygu ve düşüncelerini bir koşula bağlayarak ifade etmesinin sebebi ne olabilir? Açıklayınız.

(…)
Var mı ondan başka güvencemiz?
Sevenin bir düşmanı varsa
Sevmeyenin bin
Erinç de mutluluk da seversen var
Seversen her yağmur bereket
Seversen her mevsim bahar
Gündüzü de karanlıktır sevmeyenin
(…)

Cevap: 

Şair, seven ile sevmeyenin hangi sonuçlara ulaşacağını şiirinde belirtmiş. Her ikisini de açıklamış. Şair anlatımını güçlendirmek, anlatmak istediğini daha net ifade edebilmek, daha etkili bir anlatım sağlamak için duygu ve düşüncelerini bir koşula bağlamıştır.

Sevgi Kurtaracak Bizi Metni Cevapları Sayfa 23

Şiiri Tamamlayalım

➜ Aşağıda verilen şiirlerin temaları “sevgi”dir. Buna göre şiirlerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

Cevap: 

Aşka gönül ile düşersen yanarsın
Zekâ ile düşersen kavrulursun
Akıl ile düşersen çıldırırsın
Duygu ile düşersen gülünç olursun
Aşka düşmezsen kalabalığa karışırsın, ezilirsin
Sersem sersem bakınıp durma bir yol seç

Özdemir ASAF

Sevmek hayatın kanununda var
Gönülde yürekte gözlerde var
Sözlerde şarkılarda şiirlerde var
Sevgisiz hayat neye yarar
Masallarda romanlarda var
Destanlarda yazıtlarda var
Filmlerde öykülerde var
Sevgisiz hayat neye yarar

Turgay KARABACAK

➜ Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir kelime çıkarsa buna “akrostiş” denir. Siz de aşağıdaki “sevgi” konulu akrostiş çalışmasını tamamlayınız.

Cevap: 

(örnektir)

Sana derlerse ki kötülük kazanacak,
Eğilme bu buyruğa sev yine de sen.
Veda et düşmanlığa dostlar görecek
Gönüller her daim bir olacak seversen,
İnsanlar huzur bulacak sevgini verirsen.

Bana Göre Şiir

➜ Aşağıda ünlü kişilerin yaptıkları şiir tanımları verilmiştir. Siz de “Sevgi Kurtaracak Bizi” şiirinin özelliklerinden yararlanarak kendi şiir tanımınızı boş bırakılan yere yazınız.

Şiir hikâye değil sessiz bir şarkıdır.
Ahmet HAŞİM

İnsanı insana ancak şiir sevdirir. Şiir, insanı insana yaklaştıran şeydir.
Sait Faik ABASIYANIK

Şiir kanatlı sözdür.
Homeros

Cevap: 

(örnektir)

Şiir, kalpten ağza ulaşamayan sözcüklerin mısralara dizilmiş halidir.

*** Sevgi Kurtaracak Bizi metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!