Selimiye Camii metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 112-113-114-115 
(Sanat Teması)

Selimiye Camii Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Selimiye Camii Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Selimiye Camii Metni Cevapları Sayfa 112

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde “mimari” ile ilgili anlamını bilmediğiniz sözcüklerle kavram havuzu oluşturunuz. Kavramların anlamlarını öğreniniz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Selimiye Camii Metni Cevapları Sayfa 113

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Selimiye’ye neden Mimar Sinan’ın ustalık eseri denir? Açıklayınız.

Cevap: Mimar Sinan bu camiyi yaptığında 80 yaşındadır. Bu süre içerisinde bir çok esere imza atmıştır. O eserlerden kazandığı tecrübe ile bu başyapıtı meydana getirmiştir. Bu nedenle ustalık eseri denir.

2. Selimiye Camii’nde bulunan “ters lale” motifi ile ilgili hangi söylenceler vardır?

Cevap: Bu lale, cami arsasının sahibi olan ve burada lale yetiştiren kişinin, arsaya cami yapımı için
çıkardığı güçlük ve ters tutumunu sembolize etmektedir. Bir diğer söylenceye göre lala, kör bir ustanın ürünüdür. Bazılarına göre de lale ismi ile Allah ismi aynı harflere sahiptir. Bu da mistik bir anlam kazandırmıştır. Bazılarına göre de lale ismi tersten okunduğunda hilal kelimesi ortaya çıkmasıdır.

3. Metinden en beğendiğiniz bölümü ve bu bölümü neden beğendiğinizi söyleyiniz.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Türk İslam Sanatları Tarihçisi Ernst Diez’in, “Selimiye mekân, büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstündür.” sözünden hareketle Mimar Sinan ve Selimiye’ye bakış açısını değerlendiriniz.

Cevap: Ernst Diez, bir çok eser görmüştür ve Selimey Camii ve Mimar Sinan’a bu eserlerle karşılaştırdığında büyük bir hayranlık ve saygı duymaktadır.

5. Bir yapının mimari eser olabilmesi için hangi özellikler taşıması gerekir? Açıklayınız.

Cevap: Dönemin mimari özelliklerini taşıması ve o dönemin şartları üzerinde bir ustalık barındırması gerekir.

3. ETKİNLİK

Metinden “tanık gösterme” ve “sayısal verilerden yararlanma” cümleleri yazınız.

Cevap:

TANIK GÖSTERME

Ernst Diez (Ernist Diiz) bu cami için şunları söyler: “Selimiye mekân, büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstündür.”

SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA

–  Şadırvanla avluda 18 kubbe 16 sütun bulunur.

– Yapıyı kubbe kasnağında 32 küçük pencereyle yüzlerdeki üst üste 6 dizide çok sayıdaki pencere aydınlatmaktadır.

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen bilgilerden okuduğunuz metinle ilgili olanları X ile işaretleyiniz.

Cevap:

Okuyucuyu bilgilendirmek amaçlanmıştır. X

Açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılmıştır. X

Samimi, içten bir dil kullanılmıştır.

Yazar, düşüncelerini kanıtlama gereği duymuştur. X

Öznel yargılara yer verilmiştir.

Olay anlatılmıştır.

Düşünce anlatılmıştır. X

Selimiye Camii Metni Cevapları Sayfa 114

5. ETKİNLİK

Mimar Sinan’ın mimarisi ile günümüz mimarisini “estetik ve dayanıklılık” yönünden karşılaştıran konuşma yapınız.

Cevap:

Mimar Sinan’ın mimarisi, o yapı için gerekli tüm özellikleri barındırır. Yapının dayanıklılığında, süslemelerinde, konumunda dönemin şartlarına göre büyük bir ustalık vardır. Her bir köşesi özenilerek, büyük bir dikkatle yapılmıştır. Yapıların tamamlanmasına acele edilmemiştir.

Günümüz mimarisinde ise estetik yoksunluğu göze çarpmaktadır. Modern mimari az maliyet ile, en kısa sürede göze hoş gelen, çağın gereklerine uygun bir yapı ortaya çıkarmak amacı taşır. Yapının tamamlanmasında teknolojiden yararlanılır. Kişisel beceriler önemli değildir. Bu nedenle duyguları yansıtmaz, daha soğuktur.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin çatı özelliğine uygun kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap:

• Güneydoğu ve güneybatı köşelerindeki minarelerin şerefelerine tek merdivenle ulaşılır.

(   ) Etken   (X) Edilgen

• Ruhani ve manevi tarafında daima derin bir sır kalıyor.

(X) Etken   (   ) Edilgen

• Mihrap yerinde bir yarım kubbe, merkezî kubbeyi destekler.

(X) Etken   (   ) Edilgen

• Süleymaniye Camii ile ustalığımı tamamladım.

(X) Etken   (   ) Edilgen

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden çatı özelliği aranmayanların başına X işareti koyunuz.

Cevap:

[   ] Selimiye’nin dış avlusu camiyi üç taraftan çevirir. Avluya giren kapıların en görkemlisi batı yönüne açılır.

[X] Selimiye, Mimar Sinan’ın yarattığı sekiz dayanaklı cami planının en başarılı örneğidir.

[   ] Selimiye, varlığı ile Türk tarihinde Edirne’ye güç katarak ona simgesel bir nitelik kazandırmıştır.

[   ] Eski harflerle yazılmış lale sözcüğü tersten okunduğunda Osmanlıların kutsal alameti olan “hilal” okunur.

[   ] Yalnız zamanımızın araştırmacıları değil eski yazarlar da Selimiye’nin bir başyapıt olduğu konusunda birleşirler.

[X] Edirne ve Osmanlı İmparatorluğu’nun simgesi olan cami, kentin merkezinde, eskiden

[   ] Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen yerdedir.

[X] Mimar Sinan’ın 80 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarındandır.

Selimiye Camii Metni Cevapları Sayfa 115

8. ETKİNLİK

Mimar Sinan’ın eserleriyle ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızda eserlerin şehirlere dağılımını gösteren tablo ve grafiklerden de yararlanınız.

Cevap:

Aşağıdaki butona tıklayarak yazıya ulaşabilirsiniz.

Mimar Sinan’ın Eserleri ve Bu Eserlerin Şehirlere Dağılımı

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Kavalın kültürümüzdeki yeri konusunda bir araştırma yapınız.

Cevap:

Aşağıdaki butona tıklayarak yazıya ulaşabilirsiniz.

Kavalın Kültürümüzdeki Yeri

8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın