Şehir Faresiyle Tarla Faresi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 329-330-331-332-333-334, Şehir Faresiyle Tarla Faresi dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Şehir Faresiyle Tarla Faresi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Başak Matbaacılık Şehir Faresiyle Tarla Faresi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


⇒ Şehir Faresiyle Tarla Faresi Dinleme Metni Cevapları Sayfa 329 ⇐

1. ETKİNLİK

❖ Aşağıdaki görselle ilişkili olan noktaları ve görsele ilişkin düşüncelerimizi de belirtelim.

Karikatürde insanların kendilerini özgür sandıklarını fakat öyle olmadıklarını anlatmak isstemiştir.


⇒ Şehir Faresiyle Tarla Faresi Dinleme Metni Cevapları Sayfa 330 ⇐

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerle ne anlatılmak isteniyor? Düşünelim.

yol yordam: Davranış ya da yapış kuralları ve yöntemleri.

ziyafet: eğlenmek ya da bir olayı kutlamak ereğiyle, çağrılıları özenli yemek ve içkilerle ağırlama işi.

iştahı kesilmek: Yeme içme isteği yok olmak.

ses(in), seda(nın) kesilmesi: Hiçbir tepkinin görülmemesi, seslerin birden kesilmesi.

fukara işi: Yoksul kimselerin benimsediği yöntemler ile iş yapmak.

boğazında kalmak: Üzüntü nedeniyle yenilen şeyin boğazdan aşağı inmemesi, takılı kalması.


⇒ Şehir Faresiyle Tarla Faresi Dinleme Metni Cevapları Sayfa 331 ⇐

3. ETKİNLİK

Dinlediğimiz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Soru 1
Şiirdeki iki fare nerelerde yaşamaktadır? Şiirden hareketle bu farelerin yaşam yerlerinin özelliklerini belirlemeye çalışalım.
Yanıt 1
Şiirdeki farelerden biri şehirde, bir evde yaşamakatadır. Ev, bodrumu olan bir evdir. Diğer fare tarlada yaşamaktadır.

Soru 2
“Ne yemekler, ne yemekler…/ Gitmeyen bilmez şehre.” dizeleriyle köy ve şehir arasında ne gibi
bir fark olduğuna işaret edilmiştir?
Yanıt 2
Şehrde yaşayanların zengin, köyde yaşayanların fakir olduğuna işaret edilmiştir.

Soru 3
Fareler yemeği evin hangi bölümünde yiyorlarmış? Bunu şiirdeki hangi dizelerden anlıyoruz?
Yanıt 3
Evin bodurumu ile evin odalarının arasında bir yerde yemek yiyorlarmış.
Ayak sesleri gelmiş birden
Evin üstünde bir yerden;


⇒ Şehir Faresiyle Tarla Faresi Dinleme Metni Cevapları Sayfa 332 ⇐

Soru 4
Tarla faresi, yemekte neden rahatsız olur ve nasıl bir karar alır? Tarla faresinin bu davranışının
altında hangi sebep yatmaktadır?
Yanıt 4
Tarla faresi sesten kaçıp yemeği bırakmaktan rahatsız olur ve yemek yememeye karar verir. Tarla faresi korku ile yemek yemenin sağlıklı olmadığını düşünmüştür.

Soru 5
Şiirin son bölümünde vurgulanan ve bu şiirle okura iletilmek istenen ana fikir nedir?
Yanıt 5
İnsan kendini güvende hissetmediği müddetçe huzurlu bir hayat yaşayamaz.

Soru 6
Tarla faresinin düşünceleri mi yoksa şehir faresinin yaşam biçimi mi doğru? Gerekçelerimizle
açıklayalım.
Yanıt 6
Tarla faresinin düşünceleri doğrudur. Şehir yaşamı her şeye kolay ulaşmanın getirdiği kolaylıkla güzel bir yaşam gibi görülebilir fakat köy hayatından daha tehlikeli ve huzursuz bir yaşamdır.


⇒ Şehir Faresiyle Tarla Faresi Dinleme Metni Cevapları Sayfa 333 ⇐

4. ETKİNLİK

Fabllara ilişkin daha önce öğrendiğimiz özellikleri anımsayalım ve aşağıdaki özellikleri doğru ifadelerle tamamlayalım.

▼ Dinlediğimiz metinde kahramanlar havyandır.
▼ Metindeki karakterler, insan gibi düşünür, konuşur ve insan gibi davranır.
▼ Metnin sonunda insanlara bir mesaj verilir.

5. ETKİNLİK

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin aşağıdaki maddesine dayanarak “insan hakları ve özgürlükler” ile ilgili bir paragraf oluşturalım. Oluşturduğumuz paragrafı çalışma kitabının 334. sayfasındaki ilgili alana yazalım.


⇒ Şehir Faresiyle Tarla Faresi Dinleme Metni Cevapları Sayfa 334 ⇐

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 329-330-331-332-333-334, Şehir Faresiyle Tarla Faresi dinleme metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!